пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ГОС зар

1 Героїчний епос античної доби. Гомерові поеми «Іліада»та «Одіссей». Особливості сюжетної побудови, провідні ідеї та образи. Поема Вергілій Енеїда, як римський епос.
2 Давньогрецька трагедія: Есхіл «Прометей закутий», Софокл «Едіп цар», Еврипід «Медея» - еволюція типу драматургічного конфлікту, трагічного героя, проблематики та художньої форми.
3 Героїчний епос Західної Європи: Пісня про Роланда, Пісня про Нібелунгів, Пісня про мого Сіда.
4 4. Данте Алігєрі - останній поет середньоовіччя і перший поет Новітнього часу. «Нове життя» - зразок любовної автобіографії. Образ Беатріче.«Божественна комедія».
5 5.В. Шекспір і його доробок. Три періоди творчості і жанри: сонети, комедії («Приборкання норовливої», «Багато галасу з нічого»), хронічки (Річард ІІІ, «Генріх 4», «Генріх 5»), трагедії «Ромео та Джульєтта», «Гамлет», «Отелло», «Корль лір»). Аналіз твору за вибором студента.
6 6. Життя і творчий шлях Мігеля Сервантеса. «Дон Кіхот».
7 7. Французький класицизм. Реформа комедійного Жанру у Мольєра. Риси класицизму. Традиції фарсової культури («Міщанин-шляхтич», «Тартюф, або облудник»). Аналіз на вибір.
8 8. Схожість та відмінність між трагедіями П. Корнеля та Ж. Расіна («Сід» - «Андромаха»). Жанрова своєрідність, конфлікт, типологія героїв.
9 9. Новаторство англійського роману епохи Просвітництва. Роман Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» як полеміка з романом Д. Дефо «Робінзон Крузо». Риси романної структури.
10 10. Драматична поема Гете «Фауст» - вершина просвітницької літератури. Роль прологів, шлях пошуків сенсу життя, просвітницьке розв’язання конфлікту. Єдність та відмінність між першою та другою частинами трагедії.
11 11. Становлення та розвиток романтизму в Німеччині. Єнський та гейдельберзький гуртки. Гротескно-фантастичний романтизм Гофмана, новела-казка «Малюк цахес», проблематика, особливості сюжету.
12 12.Становлення та розвиток романтизму в Англії. Озерна школа. Байронівський тип романтизму. «Паломництво Чайльд-Гарольда»: жанрова природа, образ Гольда. Спенсерова строфа.
13 13. Вальтерскотівський тип романтизму. Особливості поетики історичних романів В.Скотта (Айвенго,Пуритани). Аналіз твору за вибором студента.
14 14.Становлення та розвиток романтизму у Франції. Поняття «хвороби століття»(«Рене» Шатобріана, «Сповідь сина століття» Мюссе). Собор Паризької Богоматері» В. Гюго: Проблематика та особливості композиції.
15 15. Становлення та розвиток романтизму в Америці. Своєрідність художнього світу Е. По - поета та новеліста.(«Падіння Дому Ашерів» «Вбивство на вулиці Морг» «Золотий жук») ; Ф. Купер - цикл романів про «шкіряну панчоху». Проблематика, художні особливості. Аналіз твору за вибором студента.
16 16. Становлення та розвиток романтизму в Польщі. «Кримські сонети», проблематика та тематичні цикли лірики, поема «Гражина» А. Міцкевича.
17 17. Становлення та розвиток романтизму в Росії. Роман у віршах О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»: проблематика, особливості жанру, композиція, образна система. Онєгінська строфа.
18 18. Особливості жанру та композиції роману М.Ю. Лермонтов «Герой нашого часу». Образ Печоріна.
19 19. «Мертві душі» М.В. Гоголя особливості жанру, композиції, образна система.
20 20. «Людська комедія» О. де Бальзака сутність грандіозного задуму, сенс назви, структура циклу. Роман «Шагренева шкіра» як зразок «філософських етюдів». Оповідання «Гобсек», роман «Батько Гооріо» як зразок «етюдів звичаїв. Аналіз твору за вибором студента».
21 21. Психологічна течія у французькому реалізмі. Роман "Червоне і чорне" - проблематика, символіка назви, психологічна майстерність. Теорія "об’єктивного методу" Г. Флобера та її втілення у романі "Пані Боварі". Аналіз твору за вибором.
22 22.Відмінність романного світу англійських реалістів Ч. Діккенса ( філософія життя "Олівер Твіст" "Домбі і син")та У. Теккеря (гостра сатира "Ярмарок марнославства". Аналіз твору за вибором.
23 23. Шляхи розвитку реалістичної поезії 19 ст - Революційно - демократичний пафос творчості П.Ж. Беранже. Ш. Петефі, Г.Гейне ("Німеччина", "Зимова казка"), новаторський характер творчості Ш. Бодлера "Квіти зла" та В. Вітмена "Листя трави".
24 24. Інтелектуально-ідеологічний роман І.С. Тургенєва, проблема його типології ("Рудін", "Дворянське гніздо", "Напередодні", "Батькі і діти") та соціально-психологічний, побутовий роман І.О Гончара "Звичайна історія", "Обломов", "Урвище".
25 25. Процес епізації драми в творчості О. М. Островського "Гроза", "Безприданиця" та А.П. Чехова "Чайка", "Вишневий сад".
26 26. Соціально - філософський роман-трагедія у творчості Ф.М. Достоєвського - "Злочин та кара", "Ідіот", "Брати Карамазови". Сутність філософського конфлікту та поліфонізм його вирішення.
27 27. Роман-епопея Л.Н. Толстого «Війна і мир», соціально-психологічний роман «Анна Кареніна»…
28 28. Реалізм та натуралізм у французькій літературі кінця XIX ст. Своєрідність поведінки та романного світу Г. де Мопассана («Пампушка», «Любий друг»). Внесок Е. Золя в теорію і практику натуралізму (»Жерміналь»). Аналіз на вибір.
29 29. Символізм в літературі кінця XIX - поч. XX ст.. Особливості символістської поезії ( А. Рембо, П. Верлен) та драми (М. Метерлінку «Синій птах»). Естетизм О. Уайльда: філософсько-інтелектуальний роман «Портрет Доріана Грея».
30 30. «Нова драма» в європейській літературі кінця XIX - поч XX ст.. Новизна конфлікту та художніх засобів його розкриття в п’єсах Ібсена («Ляльковий дім») та Б. Шоу ( «Дім де розбиваються серця»)
31 31. Модернізм в європейській літературі XX ст. Своєрідність сприйняття та художнє новаторство Ф. Кафки («Перевтілення»), М. Пруса «В пошуках втраченого часу», Д. Джойса «Улісс». Аналіз твору за вибором.
32 32. Жанр повісті та роману-притчі в літературі XX ст.. (Е. Хемінгуей «Старий та море», В. Голдінг «Володар мух», А. Камю «Чума»….Аналіз за вибором студента.
33 33. Основні тенденції розвитку європейської драматургії XX ст. Епічний театр Б. Брехта «Матінка кураж та її діти». «Драма абсурду в творчості С. Бреккета «Чекаючи на Годо» та Е. Іонеско «Носороги»: проблематика, особливості поетики.
34 34. Роман-міф в літературі 20 ст. Г. Г. Маркес «Сто років самоти»: хронотоп, організація оповіді, особливості сюжету та образів, жанрова структура.
35 35. Постмодернізм в літературі кін. 19 - поч. 20 ст. Художня своєрідність творів У. Еко «Ім'я рози», М. Павича «Хазарський словник». Аналіз тв. за вибором.
17.12.2018; 21:34
хиты: 7447
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь