пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

зар

1 1.Тема «втраченого покоління» у творчості Е. Хемінгуея. Роман «Фієста (І сходить сонце)». Композиція, образи, значення епіграфів.
2 2.Художнє потрактування теми світової війни в романі Е.Хемінгуея 3.Особливості художнього стилю Е.Хемінгуея в романі «Прощавай, зброє!».
3 4.Герой Е.Хемінгуея, його характерні риси (на прикладі прочитаних творів).
4 5.Філософська проблематика повісті Е. Хемінгуея «Старий і море». Основні мотиви твору. Проблема жанру. Образи-символи. 6.Тема непереможності людини в філософській повісті Е.Хемінгуея «Старий і море».
5 7. Філософія екзистенціалізму і творчість А. Камю.
6 8. Поняття «абсурду» та «бунту» в творах А. Камю. Філософський есей «Міф про Сізіфа».
7 9. Філософська дискусія у романі А. Камю «Чума». Образ чуми. Проблема жанру. Образ оповідача.
8 10. Антивоєнні та антифашистські мотиви у творчості Е.М. Ремарка. Роман Е.М.Ремарка «Три товариші»: проблематика, образи, особливості стилю.
9 11. Доля Німеччини у романі-симфонії Т. Манна «Доктор Фаустус». Образ Адріана Леверкюна та Сереніуса Цейтблома.
10 12. Філософська глибина роману Т. Манна «Доктор Фаустус». Літературні ремінісценції: трагедія Й. В. Гете «Фауст», роман Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови».
11 13. Своєрідність композиції новели А. Зегерс «Прогулянка мертвих дівчат». Особливості художнього дослідження долі Німеччини у творі. 14. Проблематика творчості Г. Белля та діяльність «групи 47».
12 15. Антивоєнна спрямованість у творах Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», «Дім без господаря».
13 16. Російська література ХХ століття і творчість М. Булгакова.
14 17. Роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита»: проблематика, композиція, принципи побудови образної системи.
15 18. Тема кохання та творчості в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
16 19. Значення «єршалаїмських» глав в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Образи Ієшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата.
17 20. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»: проблематика, особливості поетики. Образ Юрія Живаго.
18 21. Християнські мотиви в романі Б. Пастернака «Доктор Живаго». Вірші Юрія Живаго в художній структурі роману.
19 22. Особливості літературного процесу середини ХХ століття.
20 23. Творчість В. Фолкнера як сага про американський південь. Особливості творчої манери письменника. 24. Трилогія В. Фолкнера «Село», «Місто», «Особняк». Характерні риси стилю письменника. Система оповідачів.
21 25. Образ Флема Сноупса та проблема «сноупсизму» в романі В. Фолкнера «Особняк».
22 26. Роман Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі». Проблематика, структура оповіді у творі. Образ Холдена Колфілда.
23 27. Концепція людини в романі-притчі В. Голдінга «Повелитель мух». Образи Ральфа, Рохи, Джека, Саймона. Образи-символи в романі.
24 28. Драма абсурду в літературі другої половини ХХ століття.
25 29. Проблематика та художні особливості п’єси Е. Іонеску «Носороги».
26 30. Особливості драматичного вираження абсурдності буття у п’єсі С. Беккета «Очікуючи Годо».
27 31. «Новий роман» у французькій літературі. М. Бютор, Н. Саррот, А. Роб-Гріє.
28 32. Новаторство драматургії Ф. Дюрренматта. Драма «Гостина старої дами»: проблематика, принципи побудови образної системи, особливості жанру.
29 33. Роман-експеримент М. Фріша «Назву себе Гантенбайн». Особливості організації оповіді, образи, проблематика.
30 34. Жанр роману-притчі в творчості Кобо Абе. Романи «Жінка у пісках», «Людина-коробка».
31 35. Жанр роману-притчі у літературі ХХ століття (на прикладі прочитаних творів).
32 36. Наукова фантастика у літературі ХХ століття (на прикладі прочитаних творів).
33 37. Жанр роману-антиутопії у літературі ХХ століття. Дж. Оруелл «1984», В. Набоков «Запрошення до страти», Р. Бредбері «451 градус по Фаренгейту».
34 38. Жанр філософського роману у літературі другої половини 20 ст. «Гра в бісер» Г. Гессе, «Чорний принц» А. Мердок, «Кентавр» Дж. Апдайк та ін.
35 39. «Магічний реалізм» та феномен «нового латиноамериканського роману» у літературі другої половини ХХ століття.
36 40. Історія створення роману-міфу Г. Г. Маркеса «Сто років самотності»
37 41. Проблематика та жанрові особливості роману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності».
38 42. Особливості організації часу та простору в романі Г. Г. Маркеса «Сто років самотності».
39 43. Принципи побудови образної системи в романі Г. Г. Маркеса «Сто років самотності». Образ Мелькіадеса у романі. Образи представників родини Буендіа.
40 44. Проблема творчого методу у романі Г. Г. Маркеса «Сто років самотності». Поняття про «магічний реалізм».
41 45. Постмодернізм у літературі ХХ століття. Проблема масової та елітарної літератури в епоху постмодернізму.
42 46. Художній світ Х. Л. Борхеса. (Новели «Троянда Парацельса», «Сад стежок, що розходяться», «Письмена Бога» тощо).
43 47. Постмодернізм у творчості У. Еко. Роман У. Еко «Ім’я рози» - проблематика, образна система, проблема жанру.
44 48. Післямова У. Еко до роману «Ім’я рози» як декларація принципів літтератури постмодернізму. (нема в неті, орієнтуйтесь на питання №47)
45 49. Постмодернізм у романі М. Павича «Хозарський словник». Особливості композиції, гіпертекстуальність.
46 50. Поетична творчість Й. Бродського: основні мотиви, античні та біблійні ремінісценції, особливості вірша. «Нобелівська лекція» поета.
03.05.2017; 21:57
хиты: 9030
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
мировая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь