пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

мет літ

1 1.Методика викладання літ на сучасному етапі, її своєрідність і джерела розвитку.
2 2.Розкрийте вимоги до особистості й професійної підготовки вчителя-словесника. Назвіть його професійні якості.
3 3.8.Розкажіть про підготовку вчителя-словесника до уроку літератури. 8.Розкажіть про планування роботи вчителя словесника.
4 4.Охарактеризуйте підручники і посібники з методики викладання літ і вкажіть на їх специфіку.
5 5.Структура сучасного уроку літ. Етапи традиційного уроку літ, які зберігають актуальність і нині. Урок - основна форма викладу літ в школі.
6 6.Своєрідність, типологія уроків літ. Назвіть типи уроків, які є найбільш актуальними сьогодні.
7 7.Новаторські форми занять. Чим спричинена поява нестандартних уроків. Які нові типи ви можете виокремити або запропонувати?
8 9.Вивч літ рідного краю у школі. Кого б із письмен-земляків ви б увели до шкільної програми?
9 10.Розкрийте взаємозв’язок методів і прийомів у процесі вивч літератури
10 11.Охарактеризуйте методи викладання літ в школі, назвіть їх класифікації, специфік особливості.
11 12.13.14.15.Дайте характеристику основним методам навчання (лекції, бесіда, творче читання, ср).
12 16.Розкажіть про використання сучасних навч технологій у системі викладання укр літ.
13 17.Інтерактивні технології навч на уроках літ.
14 18.Інтегроване навч
15 19.З’ясуйте проблему шкільного аналізу худ твору та його шляхів у методиці виклад літ. Проблема шляхів аналізу худ твору.
16 20.Проаналізуйте цілісний (послідовний, подієвий) шлях аналізу худ твору.
17 21.Розкрийте суть пообразного шляху аналізу худ твору.
18 22.Охарактерихуйте проблемно-тематичний шлях аналізу худ твору.
19 23.Охарактеризуйте основні етапи вивч худ твору в школі.
20 24.Охарактеризуйте джерела та принципи вивч біограф письмен.
21 25.Особливості вивч біограф письмен в основній та старшій школі. Назвіть основні форми та методи, які б ви застосували.
22 26.Використ літературно-краєзнавчих матеріалів у вивч біограф письмен.
23 27.Вивч індивід стилю письмен
24 28.Своєрідність лірики ті її місце в шк програмі.
25 29.Проблеми аналізу ліричного твору в контексті всіх етапів його вивч
26 30.Вивч епічного твору в шк та методика його аналізу.
27 31.Охарактеризуйте види (прийоми) роботи над епічним твором (склад плану, переказ, його види, усне малювання, склад кіносценарію, інсценізація)
28 32.Особливості вивч драм твору в школі.
29 33.Вивч оглядових тем у шк курсі літ.
30 34.35.Особивості вивч фольклор творів у шк. Фольклорні жанри
31 36.Методика вивч казки.
32 37.Методика формування в учнів теоретико-літерат понять.
33 38.Технологія опрацювання літературно-критичних статей у старших класах.
34 39.Методика використ наочності на уроках літ. Види наочних посібників. Який основний вид наочності у процесі викладання літ?
35 40.Використання музики і живопису на уроках укр літ. 41.Шкільний кабінет літератури та його обладнання.
36 42.Шкільний літературний музей і його роль у літературній освіті учнів.
37 43.Система письмових робіт на уроках укр літ в основній школі.
38 44.Види письмових робіт у старшій школі.
39 45.Основні вимоги до учнівського твору та технологія підготовки до написання.
40 46.Перевірка та аналіз письмових робіт. Оцінювання за 12-бальною системою
41 47.Основні форми позакласної та позашкільної роботи.
42 48.Види та призначення літерат гуртка.
43 49.Методика проведення літерат вечора.
44 50.Загальна характеристика сучасної методичної преси для вчителів словесників.
45 51. Зробіть аналіз шкільних програм і підручників з літератури …..
46 53.Сплануйте етапи розгляду одного з віршів, що вивчаються за шкільною програмою.
47 52.Сфоормуйте завдання для учнів як зацікавили б їх вивчати живопис
48 54. Сплануйте систему уроків до теми Шевченко
49 55. Курс методики викладання української літератури повинен бути….
50 56. Сформуйте можливі теми письмових робіт учнів до вивчення творчості Українки клас
51 57. Користуючись чиною шкільною програмою, сформулюйте мету до кількох уроків великої монографічної теми
52 58. Запропонуйте модель уроку позакласного читання у класі
53 59. Сформулюйте систему завдань для евристичної бесіди за одним з худ творів
54 60.Складіть перелік форм самостійної роботи з літератури за частотою використання їх у школі.Яка з форм по-вашому має використовуватися найчастіше?
55 61.Запропонуйте завдання до одного з уроків літератури-для всього класу,для груп учнів,для роботах в парі,індивідуальні.
56 62. Система домашніх завдань, що даватимуться учням старшої школи....Франко
57 63. Завдання з усного малюваня
58 64. «Кайдашева сім*я» (І.Нечуй-Левицький) Система індивідуальних завдань для уроків вивчення прози ..
59 65 Аналіз улюбленого віршаContra spem spero аналіз вірша
60 66. П. Тичина «Сонячні кларнети» Система завдань для евристичної бесіди
61 67. Позакласне читання для 10 класу:
62 68. Запропонуйте типи і теми творів до двох монографічних тем, що вивчаються в старших класах.
63 69.Опишіть обладнання кількох уроків літератури
64 70. Доберіть текстове оформлення кабінету літератури..
65 71. Ювілей українського письменика у школі
66 72. Урок прес-конференція з елементами інсценізації.Інноваційний метод який сподобався
67 73. Наведіть приклади якими методичними прийомами можна розкрити неповторність особистості митця слова.
68 74. Поетапний аналіз ліричного вірша
69 75. Зробіть поетапний аналіз одного з епічних творів, що вивчається в основній школі.
09.12.2016; 22:25
хиты: 15819
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
мировая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь