пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ООП

1 Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном
2 Основні терміни та визначення в галузі охорони праці
3 Основні законодавчі акти про охорону праці.
4 Характеристика Кодексу Законів про Працю України (глава ІІ, ІІІ)
5 Типове положення про службу охорони праці, типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
6 Державна політика в галузі охорони праці
7 Органи державного нагляду за охороною праці
8 Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
9 Служба охорони праці підприємства
10 Комісія з охорони праці
11 Охорона праці жінок
12 Охорона праці підлітків
13 Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці
14 17.16Фізіологічні особливості різних видів діяльності
15 16.Характеристика категорій робіт Гігієнічна класифікація праці
16 Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві під час прийняття на роботу та в процесі роботи Інструктажі з питань охорони праці
17 Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом
18 Порядок розслідування та облік нещасних випадків
19 Спеціальне розслідування нещасних випадків
20 Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.
21 Загальні поняття про шкідливі речовини
22 Класи небезпеки шкідливих речовин за величиною ГДК в повітрі робочої зони
23 Мікроклімат робочої зони. Нормування мікроклімату
24 Вентиляція. Природна вентиляція
25 Вентиляція. Штучна вентиляція
26 Основні світлотехнічні визначення (світловий потік, сила світла, освітленість і яскравість).
27 Природне освітлення. Нормування природного освітлення
28 Штучне освітлення.
29 Вплив вібрації на людину
30 Джерела, класифікація і характеристика вібрацій. Класифікація загальної вібрації за джерелом виникнення
31 Методи захисту від вібрацій
32 Особливості дії електричного струму на організм людини
33 Поняття електротравми та електротравматизму
34 Види електротравм (місцеві, удари)
35 Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом
36 Методи захисту від електричного струму
37 Теоретичні основи процесу горіння
38 Поняття пожежа, горіння, запалювання. Основні фактори горіння.
39 Основні завдання та структура пожежної безпеки
40 Система попередження пожеж
41 Система протипожежного захисту.
42 Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта
43 Типи вогнегасників
44 Порядок дій персоналу підприємства у разі виникнення пожежі (ознак горіння).
45 Зміст інструкції до плану евакуації
46 Визначення необхідної кількості вогнегасників та їх розміщення
05.12.2016; 15:25
хиты: 8199
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
охрана природы и лесоведение
охрана окружающей среды
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь