пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Література

1 1.Особливості літер.процесу кін.19-поч.20 ст.(основні напрями та течії)
2 2.Декаданс як кризове світовідчуття кінця 19 ст. Вплив філософі Ф.Ніцше на розвиток європейської культури цього часу.
3 3.Естетичні принципи символізму.Символізм в творчості А.Рембо.Поезії «Пяний корабель»….
4 4.Особливості художнього світу П.Верлена.Збірка «Романси без слів»
5 5.Проблематика та художня своєрідність драм.М.Метерлінка «Сліпі» та «Синій птах». Образи-символи в драмах
6 6. Передумови виникнення та естетичні принципи натуралізму. Натуралізм і реалізм.
7 7. Особливості художнього методу Е. Золя. Роман „Жерміналь” та його місце в циклі
8 8. Художня своєрідність новелістики Г. де Мопассана. Новела «Пишка»: принципи створення художнього образу.
9 9. Проблематика та особливості поетики роману Г. де Мопассана „Милий друг”. Образ Жоржа Дюруа.
10 10.Нова драма” в європейській драматургії. Особливості конфлікту в п’єсі Г.Ібсена „Ляльковий дім”. Образ Нори Хельмер. Новаторство Ібсена-драматурга.
11 11. Інтелектуальна драма Б. Шоу „Дім, де розбиваються серця”. Проблематика та особливості поетики.
12 12. Художня своєрідність роману К. Гамсуна „Пан”. Образ лейтенанта Глана. Символіка назви. Проблема методу.
13 13. Естетизм в творчості О.Уайльда. Проблема взаємин мистецтва та життя, призначення мистецтва в романі «Портрет Доріана Грея».
14 14. Новаторство драматургії А.П.Чехова. П’єса «Вишневий сад».
15 15.Феномен підтексту у малій прозі А.П.Чехова («Чорний монах», «Іонич» та ін. за вибором).
16 16.Особливості розвитку американської літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. Роман Т.Драйзера «Сестра Керрі». Проблематика, образи, жанр.
17 17. Поетичний реалізм в творчості Г.Аполлінера. Новаторство поета.
18 18. Проблематика новел Т. Манна «Тоніо Крегер» та «Смерть у Венеції». Т.Манн про бюргерство та бюргерську культуру.
19 19. Авангардні течії в літературі початку ХХ ст.
20 20. Сюрреалізм у європейській поезії.
21 21. Модернізм в літературі 10-20 років 20 століття, його світоглядні та художні особливості.
22 22. Поетична книга Р.М. Рільке «Сонети до Орфея». Значення образу Орфея. Особливості художньої форми.
23 23. Взаємини людини і світу в творчості Ф. Кафки. Жанр притчі в творчості Ф. Кафки. Притча „Пасажири залізниці”.
24 24. Роман Ф. Кафки „Процес”. Образ суду в романі. Проблема творчого методу письменника.
25 25. Проблематика та художня своєрідність новели Ф. Кафки „Перевтілення”.
26 26.Особливості художнього методу та худ.манери М.Пруста.Цикл романів «В пошуках втраченого часу»
27 27.Концепція часу в творах М.Пруста.Поняття про «довільну» та «інстинктивну»
28 28. Роман М. Пруста „На Сванову сторону” та його місце в циклі „В пошуках втраченого часу”. Образ Марселя. Особливості стилю.
29 29. Роман Д. Джойса „Улісс” як зразок модерністської прози. Проблематика, побудова, образна система роману.
30 30. Прийом „потоку свідомості” в романі Д. Джойса „Улісс”. Літературні ремінісценції та міфологічний підтекст в романі.
31 31. Риси імпресіонізму в прозі І.О. Буніна. Концепція кохання в творчості письменника. Оповідання «Легкий подих», «Сонячний удар», збірка «Темні алеї»
32 32. Основні мотиви книги А. де Сент-Екзюпері „Планета людей”. Образ оповідача. Проблема жанру.
33 33. Філософська проблематика казки А. де Сент-Екзюпері „Маленький принц”. Образ Маленького принца. Образи символи в казці А. де Сент-Екзюпері „Маленький принц”.
34 34. Особливості художнього світу Ф.Г. Лорки. Поетична книга „Циганське романсеро”, основні мотиви та образи, жанрова своєрідність.
35 35. Принципи епічного театру Б. Брехта. Проблематика та художня своєрідність п’єси Б. Брехта „Матінка Кураж та її діти”.
17.11.2016; 19:52
хиты: 8369
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь