пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

СУЛМ

1 1. Дієслово як сам лексико-граматична част м. Семантичні групи дієслів. Розрізнення дієслів дії та дієслів стану.
2 2. Граматичні категорії дієслів.
3 3. Система грам форм дієслів. Загальна характеристика дієслівних форм.
4 4. Синтаксичні функції дієслова.
5 5. Інфінітив. Семантико-морфологічні особливості інфінітива як початкової форми дієслова. Витворення інфінітива, формальні показники цієї дієслівної форми.Граматичні категорії.
6 6. Функція інфінітива в синтаксичній системі укр мови.
7 7.Загальна х-ка грамат. категорій виду дієслова.
8 8. Загальна х-ка грамат категорії перехідності і неперехідності дієслова.
9 9.Загальнодієслівна категорія стану.
10 10.Часкова дієслівна категорія способу
11 11.Частково - дієслівна категор часу.
12 12.Дієслівна категорія особи як вираження стосунку дії до субєкта.Характеристика трьох особових форм дієслова…
13 13.Дієслівна категорія числа.Сутність категорії числа.Засоби вираження категорії числа у відмінкових формах дієслова-особових та родових.
14 14.Дієслівна категорія роду.Вияв категорії роду у структурі дієприкметників,формах минулого та давноминулого часу дієслів дійсного та умовного способу.
15 15.Дієвідмінювання.Критерії поділу дієслів на дієвідміни.Засоби розрізнення дієвідмін.Дієслова архаїчної групи.
16 16.Дві основи дієслова,їх структура.Творення дієслівних форм від основи інфінітива.Творення дієслівних форм від основи теперішнього часу.
17 17. Класи дієслів. Продуктивні і непродуктивні.
18 18. Морфемне членування дієслова. Афікси, що стоять поза основою.
19 19. Способи творення дієслова
20 20. Дієприкметник як окрема дієслівно-іменна форма. Двоїстий характер дієприкметників.
21 21. Склад і творення дієприкметників.
22 22. Перехід дієприкметників до класу інших частин мови ( ад*єктивація, субстантивація)
23 23. Спосіб творення дієприкметників
24 24.Синтаксична функція дієприкметників
25 25.Дієслівні форми на -но, -то. Спосіб творення дієслівних форм на -но(-ен-о), -то.
26 26.Дієприслівник як окрема дієслівно-прислівникова форма. Загальна характеристика дієслівних та прислівникових ознак. Питання про другорядний присудок. Перехід дієприслівника до класу інших частин мови.(адвербіалізація)
27 27. Спосіб творення дієприслівників
28 28. синтаксична функція дієприслівника. особливості використання дієприслівних зворотів
29 29. прислівник як самостійна частина мови що має значення ознаки
30 30. Синтаксична функція прислівника
31 31. Класифікація прислів за лексичним значенням. Означальні прислів. Ступені порівняння якісно-означальних.
32 32. Класифікація прислівників за лексичним значенням. Обставинні прислівники.
33 33. Структура прислівникових основ.
34 34. Перехід прислівників до класу інших частин мови.
35 35. Загальна характеристика слів категорії стану (станівник).
36 36. Модальник.
37 37.Загальна характеристика службових частин мови
38 38.Прийменник.Основні підходи…
39 39.Семантичні типи прийменників.
40 40.Синтаксичний принцип класифікації прийменників.
41 41.Походження прийменників.
42 42.Будова прийменників. Правопис
43 43.Визначення сполучника як службової частини мови
44 44.Класифікація сполучників за способом уживання
45 45.Поділ сполучників за синтаксичною ознакою
46 46.Походження сполучників
47 47. Структура сполучників.
48 48. Розрізнення сполучників і сполучних слів.
49 49. Визначення частки як службової модальної частини мови.
50 51. Фразові частки
51 52.формотворчі частки
52 53.словотворчі частки
53 54.Склад часток за походженням.
54 55.розрізнення часток та омонімічних слів інших частин мови.
55 56.Структура часток.
56 57. Дієслово-зв*язка як компонент синтаксичн. конструкціїї…
57 58. Визначення інтер*єктивів як окремої част. мови. Проблемн. визнач. статусу інтер. Синтаксич. ф-я інтер.
58 59. Вигуки як еквіваленти висловів […]. Групи виг. за походж.
59 60. Звуконаслідув. (ономатопи) - […].Класифікація. Розмежування.
60 50. Класифікація часток за значенням і функцією, за місцем і роллю у мові.
23.05.2016; 19:50
хиты: 12347
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь