пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

СУЛМ

1 1. Предмет та завдання фонетики, як мовознавчої дисципліни.
2 Поняття про звуковий склад мови. Аспекти вивчення мовних звуків.
3 3. Подовжений приголосний звук як поєднання двох фонем. Специфічні випадки.
4 4. Фонетична і фонематична транскрипції.
5 5. Предмет і завдання фонології як мовознавчої дисципліни. Поняття фонеми. Ф-ції фонеми.
6 6. Фонема. Іваріант і варіант фонеми, їх функції.
7 7. Система фонем сулм. Акустичні та артикуляційні особливості розрізнення голосних і приголосних фонем.
8 Голосні фонеми, їх класифікація, характеристика. Варіанти голосних фонем.
9 Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (губні). Їх варіанти.
10 Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (зубні передньоязикові).
11 Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (ясенні передньоязикові).
12 Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (середньоязикові).
13 Приголосні фонеми ,їх класифікація.Характеристика приголосних (задньоязикові та глоткова).Їх варіанти.
14 14.Поняття складу.Типи складів.Складоподіл.
15 15.Наголос в українській мові.Проклітики та енклітики .Інтонація.
16 16.Українська орфографія.Принципи укр.орфографії.
17 17.Українська орфографія.Короткі відомості з історії ук..орфографії.
18 19.Правопис прізвищ і географічних назв .
19 Приницпи вживання великої букви.
20 21.Загальний огляд правопису слів іншомовного походження .
21 22.Зміни приголосних перед суфіксами -ськ,-ств ,-ин
22 23.Орфоепія як розділ мовознавчої наука.Вимога голосних у різних позиціях.
23 24.Евфонічні чергування звуків.Особливості вимови слів іншомовного походження.
24 25. Наголос.Норми укр..наголосу.
25 26. Вимова приголосних звуків.
26 27. Причини відхилень від орфоепічних норм.
27 18.Поннятя орфограми .Правопис складних слів.
28 28. Графіка української мови.
29 29. Морфонологія як учення. Взаємозвязок фонеми і морфеми. Морфи як варіанти однієї морфеми.
30 Поняття про два типи звукових змін.
31 Закономірності сполучуваності звукових одиниць в укр..мові.Палаталізація.
32 Асиміляція приголосних, її різновиди. Асиміляція за дзвінкістю та глухістю.
33 33. Асиміляція за місцем і способом творення.
34 Асиміляція за мякістю на носовим резонатором.
35 Асиміляція за місцем і способом творення та за м'якістю
36 36 Дисиміляція приголосних
37 Спрощення в групах приголосних
38 Чергування голосних фонем. Найдавніші чергування.
39 Чергування приголосних.1,2 палаталізації
40 Чергування О. Е з І
41 Чергування О ,Е з нулем звука
42 Чергування Е з О після шиплячих та Й
43 44.Чергування 1ИІ з ІОІ у звукосполученнях ІРИІ, ІЛИІ - ІРОІ,ІЛОІ
44 Чергування приглшосних фонем за винятком явищ 1 та 2 палатал1зац1й. Чергування твердих задньоязикових і фарингальної з передньоязиковими твердими свистячими: ігі - ізі, ікі - іці, іхі - ісі
31.08.2015; 22:31
хиты: 39638
рейтинг:-1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь