пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Видавнича

1 1. СТАНОВИЩЕ УКР. ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ. ПРИЧИНИ І ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ
2 2. ТЕНДЕНЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ, ТЕМАТИЧНОМУ, МОВНОМУ І ГЕОГРАФІЧНОМУ АСПЕКТАХ.
3 3. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
4 4. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ. КОДЕКС УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ» . КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕК
5 5. Основні положення закону «Про видавничу справу»
6 6. Основні положення ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА"
7 7.Характеристика основних постанов Кабінету Міністрів про видавничу діяльність.
8 8.ГОЛОВНІ ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ ВИДАВНИЦТВ. ТИПОВІ СТРУКТУРИ ВИДАВНИЦТВ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
9 9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ВИДАВНИЦТВА
10 10.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ВИДАВНИЦТВА
11 11. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ЗМІ
12 12.ПОНЯТТЯ "ВИДАВНИЧА програма"
13 13.Безпрограшні видання та їх характеристика. Навести реальний приклад та проаналізувати.
14 14.кон*юнктурні видання
15 15.Ексклюзивні видання
16 16.ПОНЯТТЯ "ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ"
17 17. ПЕРІОДИЧНІСТЬ
18 18. . ХАРАКТЕР ІНФОРМАЦІЇ
19 19. види видань за знаковою природою інформації,мовною ознакою та матеріальною конструкцією.
20 20. Види видань за форматом, повторністю випуску, адресністю читача та належністю до видавця, автора чи спонсора.
21 21 Загальні риси та ознаки оформлення газет.
22 22. Визначення, завдання і функції оформлення періодичних видань.
23 23.Основні складові «обличчя» видання.
24 24.Заголовна частина газети. Проаналізувати на реальному прикладі основні її елементи.
25 Розділові засоби в газеті. Вказати їх в реальному виданні та проаналізувати їх значення.
26 26.Службові деталі в газеті. Проаналізувати їх на реальному прикладі.
27 27.Формати видань. Основні вітчизняні формати книжкових, журнальних та газетних видань.
28 28. Обсяги видань. Паперовий аркуш. Друкований аркуш. Умовний друкований аркуш.
29 29. Обсяги видань. Авторський аркуш. Обліково-видавничий аркуш.
30 30. Змістова структура книги. Вступна частина. На конкретних прикладах проаналізувати основні її елементи.
31 31. Змістова структура книги. Основна частина. На конкретних прикладах показати основні види її структури.
32 32. ЗМІСТОВА СТРУКТУРА КНИГИ.Заключна частина.
33 33. Матеріальна структура книги. Книжковий блок. Вкладка. Наклейка.
34 34.Матеріальна структура книги. Обкладинка. Оправа. Суперобкладинка.
35 35. Матеріальна структура книги. Форзац. Корінець. Каптал. Закладка.
36 36. Елементи службової частини на титулі.
37 37. Елементи службової частини на звороті титула. Навести реальні приклади та проаналізувати.
38 38. Елементи службової частини на прикінцевих сторінках. Навести реальні приклади та проаналізувати.
39 39. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISBN). Навести реальні приклади та проаналізувати.
40 40. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISSN). Навести реальні приклади та проаналізувати.
41 41.Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції(EAN).Навести реальні приклади та проаналізувати.
42 42.Міжнародний знак охорони авторського права (Copyright).Навести реальні приклади та проаналізувати.
43 43.Сфера застосування редакторських професій та фахові вимоги.
44 44.Функціональні обов’язки редактора.
45 45.Функцірнальні обов’язки коректора.
46 46.Функціональні обов'язки художнього редактора.
47 47.Функціональні обов'язки технічного редактора.
48 48.Підготовчий етап редакційно-видавничого процесу.
49 49.Редакційний етап редакційно-видавничого процесу.
50 50. Виробничий етап редакційно-видавничого процесу.
51 51. Маркетинговий етап редакційно-видавничого процесу.
52 52. Термінологічні та творчі начала редагування.
53 53.Організація і зміст процесу редагування. Перше, наскрізне читання. Доведення оригіналу до комплектності.
54 54. Організація і зміст процесу редагування. Робота над структурою оригіналу. Робота над заголовками.
55 55. Організація і зміст процесу редагування. Визначення єдиного стилю подання тексту. Робота із вступною, заключною та службовою частинами.
56 56. Види редагування. Загальне та спеціальне редагування.
57 57. Редакторська підготовка тексту. Підготовка рукопису.
58 58. Редакторська підготовка тексту. Оформлення книги.
59 59.Редакторська підготовка тексту. Розробка дизайну тексту.
60 61. Редакторська підготовка тексту. Цитати. Способи введення цитати в текст. Навести реальні приклади та проаналізувати.
61 60. Редакторська підготовка тексту. Заголовки. Види заголовків. Навести реальні приклади та проаналізувати.
62 62. Редагування тексту за допомогою комп’ютерних програм. Комп'ютерні засоби контролю правопису.
63 63. Редагування тексту за допомогою комп’ютерних програм. Автоматизована система оптичного розпізнавання тексту та його переклад з іншої мови.
64 64.Особливості редагування газетно-журнальних видань.
65 65.Особливості редагування рекламних видань.
66 66.Особливості редагування інформаційних видань.
67 67.Особливості редагування наукових видань.
68 68. Особливості редагування науково-популярних видань.
69 69. Особливості редагування довідкових видань.
70 70.Особливості редагування навчальних видань.
71 71. Особливості редагування творів класичної літератури.
72 72. Особливості редагування редагування творів сучасних письменників.
73 73.РЕТРОСПЕКТИВА ПЕРЕКЛАДНОГО КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
74 74.ПОШУК ІНШОМОВНОГО ТВОРУ ТА ЙОГО ВЛАСНИКА
75 75.Загальні та специфічні підходи до редагування перекладів(наукових видань та офіційних видань).
76 76Загальні та специфічні підходи до редагування перекладів(художніх та художньо-публіцистичних виданнь.)
77 77. Оформлення службової частини перекладного видання
78 78. Редакторська підготовка перевидань. Види перевидань
79 79. Критерії відбору та проблематика творів для перевидання
80 80. Робота редактора над змістовою частиною перевидання
81 81. Робота редактора над службовою частиною перевидання
25.12.2014; 02:37
хиты: 18609
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
журналистика; сми
журналистика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь