пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Зарубіжна

1 1.Своєрідність культури Середньовіччя. Хронологічні рамки та періодизація літератури середніх віків.
2 2.Література Раннього Середньовіччя. Ірландський(кельтський) епос, його основні цикли. Уладський цикл.
3 3.Уладський цикл ірландських саг. Проблематика, образ Кухуліна, його міфологічні та історичні риси
4 4.Загальні особливості середньовічної скандинавської культури. Ісландські саги та поезія скальдів
5 5.Ісландський епос. «Старша Едда». Особливості ісландської міфології
6 6.Англо-саксонський епос - «Пісня про Беовульфа»: особливості сюжетної побудови, провідні герої, проблематика.
7 7.Загальні особливості західноєвропейського героїчного епосу доби зрілого феодалізму
8 8.Своєрідність французького героїчного епосу, його провідні цикли. Ідейно-художня своєрідність поеми «Пісня про Роланда» 9.Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда» - патріотично-релігійна ідея поеми та її художня своєрідність
9 10.11. Загальгі особливості німецького героїчного епосу. « Пісня про нібелунгів»» її трагічний характер, особливості сюжетної побудови, система образів.
10 12.13. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОГО ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ. «Пісня про сіда», особливості сюжетної побудови, герої, проблематика.
11 14.15. КУРТУАЗНА ЛІТЕРАТУРА ЇЇ ПРОВІДНІ РИСИ. ЛИЦАРСЬКА ПОЕЗІЯ. ЛІРИКА ТРУБАДУРІВ.
12 16.17 ЛИЦАРСЬКИЙ РОМАН ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЦИКЛИ. ОЗНАКИ ЖАНРУ. «Трістан та Ізольда»
13 18. Міська література. Провідні жанри. Поезія війона
14 19.Перехід до доби Відродження .Данте Алігєрі -«останній поет середньовіччя і разом з тим першим поет Нового часу».Життя і творчість Данте:його світогляд та літературний доробок.
15 20. «Нове життя» Данте-перша в західно-європейській літературі любовна автобіографічна психологічна повість.
16 21. «Божественна комедія» Данте Алігєрі :особливості жанру,композиції,алегоризм твору .
17 22.Проблематика та художня своєрідність поеми Д.Алігєрі «Божественна комедія».
18 23.Сворідність культури та літератури доби Відродження.Гуманістичний рух.
19 24.Своєрідність доби Відродження в Італії.Етапи розвитку італійського Ренесансу.
20 25.Франческо Петрарка-перший італіський гуманіст.Життя ,літературна і наукова діяльність.Культ античності ,пафос самопізнання.
21 26.Франческо Петрарка- поетична збірка «Каньцоньєре» особливості трактування теми «кохання»,поняття «петраркізм» в європейській поезії наступних часів.Жанр сонету у творчості Петрарки.
22 27. Творчість Джованні Бокаччо-видатного новеліста доби Ренесансу. «Декамерон»:ствердження нової гуманістичної моралі ,оспівування вільної активної людини.
23 28. Збірка новел Джованні Бокаччо «Декамерон», сенс назви, особливості композиції збірки, провідна проблематика та художня своєрідність новел ( десакралізація, еротизм, жартівливість, емансипований гумор ).
24 29. Особливості доби відродження у Франції. Релігійні війни. Гурток Маргарити Наваррської - Клеман Маро, Бонавентюр Депер’є. Новелістика Маргарити Наваррської - збірка оповідань «Гептамерон».
25 30. Франсуа рабле - великий французький гуманіст. Роман «Гаргантюа і Пантагрюель». Комічна енциклопедія життя тогочасної Франції, зв’язок роману з народною сміховою культурою середньовічча.
26 31. Гуманістичні ідеї у романі «Гаргантюа і Пантагрюель». Критика антиприроди - схоластів, релігійних фанатиків та ін. Педагогічні погляди Рабле «Утопія Телемської обителі». Комічна стихія у творі. «Гаргантюа й Пантагрюэль» - це теперішня енциклопедія гуманістичних ідей,
27 31. Гуманістичні ідеї у романі «Гаргантюа і Пантагрюель». Критика антиприроди - схоластів, релігійних фанатиків та ін. Педагогічні погляди Рабле «Утопія Телемської обителі». Комічна стихія у творі.
28 33. Доба Передвідродження в Англії. Творчість Джофрі Чосера. «Контерберійські оповідання». Загальні особливості доби відродження в Англії. Томас Мор «Утопія» -- модель ідеальної цивілізації. Розквіт драматургії і театру. Хронологічні межі англійського Відродження - кінець XV-
29 34. Творчість В. Шекспіра - вершина Англійської літературної доби Відродження. Основні періоди художнього розвитку. Літературний доробок. Розмаїття жанрів.
30 35.Своєрідність сонетів В. Шекспіра: провідні мотиви, художні особливості.
31 40.Загальні особливості іспанської літератури доби Відродження.Розквіт жанру роману, його жанрові різновиди.
32 36.Розмаїття драматургічних жанрів Шекспіра. Історичні хронічки( «Генріх4», «Річард 3»)-відбиття в них політичних поглядів. Комедії «Багато галасу даремно», «Приборкання норовливої» - оптимістичний захист нової ренесансної моралі. Особливості драматургії Шекспіра
33 37. Поняття трагічного у Шекспіра. Особливості конфлікту. Соціальні мотиви. «Ромео і Джульєтта». Трагічний конфлікт між офіційним статусом і природною сутністю людини.
34 38.Великі трагедії Шекспіра. «Гамлет» - трагічний конфлікт гуманістичної мрії та потворної дійсності.Проблема світового зла. Гамлет як нова людина.
35 39.Еволюція жанру трагедії у творчості Шекспіра, причини посилення трагізму у творах: «Отелло» - трагедія обманутої довіри, «Король лір» - проблема трагічної помилки, «Макбет» - негативна еволюці героя до підступного честолюбства.(на вибір)
36 41.Своєрідність життєвого та творчого шляху Сервантеса. Драматургія. «Повчальні новели». «Дон Кіхот»
37 42.Роман «Дон Кіхот» - особливості жанру, проблематика, система образів, художня своєрідність.
38 43. Філософсько-гуманістичний сенс «Дон Кіхота». , конфлікт високих ідеалів і реального життя. Образ ДонКіхота і його двоїстість. Образ Санчо Панси.
05.12.2014; 18:54
хиты: 15803
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
средневековая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь