пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

80 Філософія історії як напрям філософського знання

Людське буття має принципово історичний характер і вимагає від людей певних зусиль, спрямованих якраз на забезпечення історичних умов свого життя. Філософія історії як особливий напрям філософського пізнання покликана здійснювати загальну орієнтацію людини в історичному процесі.

Термін “філософія історі” уперше вжив Ф.Вольтер (XVIII ст.), але остаточного узаконення він набув після виходу у світ праці Готфріда Гердер .

Найчастіше історія постає як сукупність подій, але з цим важко погодитися, оскільки:

1)Фактична точність таких описів досить сумнівна

2)Навіть сучасність неспроможна беззаперечно тлумачити факти

Залишається відкритим питання, що саме являє собою сутність історії. Історія постає як реальність лише за наявності в ній таких елементів:Єдності перервного і неперервного;  Історичної памяті;  Свідомої діяльності;  Моменту зустрічі наявного психологічного компоненту людської діяльності із новими ситуаціями та обставинами життя;  Людського виміру, що окреслюється через єдність реальності, норми та ідеалів.

Історія- процеси дійсності, що виникають та розвиваються як частина космічних процесів, котрі пов’язані зі свідомою діяльністю людини та свідомими фіксаціями сутності подій.

Філософія історії – це галузь філософського знання, котра вивчає істор. процес  та його складові як своєрідні внутрішньо-розгалужені і водночас цілісні утворення, в їхньому взаємозв’язку і змінах.

Функції філософії іст:

Світоглядна функція філософії історії полягає в тому, що вона формує в людини загальний погляд на історію.

Теоретична функція філософії історії полягає в тому, що вона дає можливість проникнути всередину історичного процесу і розглядати його на рівні теорії.

Методологічна функція філософії історії полягає в можливості застосування її положень при дослідженні окремих явищ і подій історичного минулого, досліджуваних тими чи іншими суспільними науками.

Прогностична функція філософії історії полягає в тому, що пізнання закономірностей історичного процесу сприяє передбаченню тенденцій розвитку суспільства.

Назвемо і коротко розглянемо основні складові частини філософії історії.

Онтологія філософії історії- це складова частина філософії історії, що розглядає проблеми власне історичного буття. Важливе місце у цьому розділі посідає вивчення логіки розвитку суспільства, взаємозв'язку і взаємозалежності його різних сторін тощо.

Гносеологія філософії історії головну увагу приділяє проблемам історичного пізнання.

Історія філософії історії досліджує проблеми виникнення і розвитку філософії історії, формування її предмета.

Антропологія філософії історії вивчає місце людини в історичному процесі, роль у цьому процесі суб'єктів історії і відповідає на питання: "Хто робить історію?".

Проблематика:

1)Якісна специфіка історичного процесу 2)Проблема спрямованості історії 3)У чому сенс історії 4)Співвідношення індивід та історія 5)Чи існують закони історії 6)Що є основним чинником історії


08.06.2015; 14:00
хиты: 830
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь