пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

12.Особистість. Група. Колектив. Проблема формування дитячого колективу в працях Макаренка та Сухомлинського

Колектив — це соціально значуща група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють у напрямі досягнення означеної мети та мають органи самоврядування. Отже, для дієвого колективу характерні взаємозалежні ознаки: спільна мета, колективна діяльність, наявність органів самоврядування.

Особистість - людина соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного.

Групою можна назвати будь-яке об'єднання людей, незалежно від того, який характер зв'язків існує між її членами. Групи бувають великі та малі, реальні, умовні, офіційні, неофіційні та референтні. Великі та малі групи можуть бути реальними або умовними.

Макаренко розглядав колектив як основний засіб, умову і мету виховання: „Найголовнішою формою виховної роботи, – писав він, – я вважаю колектив”. В.О.Сухомлинський, не заперечуючи важливої ролі колективу, все ж наголошував, що це лише один із можливих засобів виховного впливу на особистість, хоча і надзвичайно сильний, через що його слід використовувати дуже обережно; у той час застерігав від абсолютизації його значення: „Наївна віра в якусь фантастичну силу колективу часто приводить учителів до розчарування”.

Варто відзначити і різні рогляди обох педагогів на шляхи формування колективу. „Я не вважаю, – писав А.С.Макаренко, – що потрібно виховувати окрему людину, я вважаю, що потрібно виховувати цілий колектив. Це єдиний шлях правильного виховання. Я сам став учителем з сімнадцяти років, і сам довго вважав, що найкращим буде організувати учня, виховати його, виховати другого, третього, десятого і коли всі будуть виховані, то буде хороший колектив. А потім дійшов до висновку, що потрібно іноді не розмовляти з окремим учнем, а побудувати такі форми, щоб кожен перебував в загальному русі”. В.О.Сухомлинський, навпаки, формування колективу радив починати з індивідуальної роботи, тобто йти від особистості до колективу: „...виховання колективу – це тонка, філігранна робота вихователя з кожною особистістю, ласкавий, людяний доторк до кожного серця, і тонка підготовка кожної особистості до життя в колективі”.


05.06.2015; 08:50
хиты: 699
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь