пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

300-400

1 № 27.1. Поняття про лексикографію. Словники як відображення історії і культури українського народу. Види словників. 2. Форми іменників другої відміни.
2 № 31.1. Відмінювання іменників множинної форми. 2. Числівник як самостійна частина мови. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.
3 Системы содержания свиней.
4 билет №1
5 билет №3
6 Сущность и виды денег.
7 Рассерженные молодые люди
8 14. Емоційна сфера особистості. Емоції та почуття
9 Кіммерійці, скіфи та сармати на території України
10 Античні міста-держави Північного Причорномор’я
11 Причини роздробленості Русі. Утворення князівств.
12 Козацько-селянські повстання в Україні кін. 16 - 30-ті рр. 17 ст.
13 Становище правобережних та західноукраїнських земель у 2-ій пол. 17 ст.
14 Культура України 16-17ст.
15 Україна в Північній війні. Полтавська битва.Особа І.Мазепи в оцінці істориків 18-20 ст.
16 Лівобережна Україна в період правління гетьманів Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола та Кирила Розумовського.
17 Антифеодальна боротьба на Правобережній Україні в першій пол.18 ст.
18 Становище правобережних та західноукраїнських земель у 2-ій пол. 17 ст.
19 Культура України 16-17ст.
20 Україна в Північній війні. Полтавська битва.Особа І.Мазепи в оцінці істориків 18-20 ст.
21 Лівобережна Україна в період правління гетьманів Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола та Кирила Розумовського.
22 Антифеодальна боротьба на Правобережній Україні в першій пол.18 ст.
23 Воєнна інтервенція в Україну буржуазно-поміщицької Польщі та її крах
24 28 ВОПРОС.VB. Типовые программы обработки массивов. Изменение размеров массивов. Сортировка.
25 Воєнна інтервенція в Україну буржуазно-поміщицької Польщі та її крах
26 17 ВОПРОС.VB. Операции отношения. Логические выражения. Логические операции. Правила выполнения логических операций. Оператор условного перехода. Линейный и блочный синтаксис.
27 Оборонні бої в Україні влітку і восени 1941 р. Причини невдач Червоної Армії.
28 Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Народна боротьба на окупованій території.
29 Економічне та суспільно-політичне становище України в ІІ пол. 60-х - середині 80-х рр. Дисидентський рух.
30 Україна в умовах перебудови. Декларація про держ. сувернітет.Закон про економ. самостійність України
31 Проголошення і розбудова укр. незалежної держави. Конституція України (КонстУкр)
32 Розвиток культури України на сучасному етапі
33 21. Лінгвістичні основи шкільного курсу лексики і фразеології. Лексичні вправи та їх типи.
34 21. Основні етапи роботи над текстом художнього твору в школі.
35 22. Речення як основна одиниця синтаксису. Основні ознаки речення. Основні аспекти вивчення речення:семантичний, формально-граматичний, комунікативний. Типи речень.
36 23. Поняття про просте речення. Двоскладне речення. Підмет, засоби його вираження. Присудок, його різновиди та засоби вираження.
37 23. Еволюція ранньої творчості П.Тичини (збірки “Сонячні кларнети”, “Замість сонетів і октав”, “Плуг”).
38 24. Проблема виділення другорядних членів речення. Принципи кл-ї др. членів. Пр. і непр. додаток. Означення. Прикладка. Обставина.
39 24. Основні принципи і методи вивчення частин мови в шкільному курсі УМ.
40 24. Т.Ф. Бугайко - фундатор внул.
41 4. Понятие социальной структуры. Структурные элементы общества. Социальная общность, ее разновидности. Социальная группа, ее разновидности. Типы общностей. Социально-групповая структура об-ва
42 Психология и социальная педагогика: сравнительная характеристика отраслей научного знания.
43 Функции психолога и социального педагога в учреждениях социальной сферы.
44 Вопрос №5. Количество информации. Формулы Шеннона, Хартли.
45 Вопрос № 11
46 Понятие алгоритма, его свойства, способы записи алгоритма, принципы структурного проектирования алгоритмов.
47 Традиційність в українській культурі : календарна святково-обрядова діяльність народу
48 Шедеври архітектури і образотворчого мистецтва Росії ХІХ ст.
01.10.2015; 13:05
хиты: 27417
рейтинг:+3
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь