пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

200-300

1 Понятие и признаки норм права.
2 Правоприменение: понятие, признаки и стадии.
3 ЧС природного характера. Принципы возникновения, способы предупреждения и зашита населения при землетрясении, наводнении, оползнях, селях, ураганах, бурях
4 Финансовый рынок. Валютный рынок. Рынок ценных бумаг.
5 5.Классифікація гірських порід
6 Поняття та класифікація теорій пояснення злочинності (загальна характеристика).
7 14. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.
8 Кримінологічне значення процесу соціалізації неповнолітніх злочинців.
9 Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.
10 Вред как условие ответственности. Понятие ущерба и убытков.
11 Вина как условие ответственности. Случаи ответственности независимо о вины. Основания освобождения должника от ответственности.
12 Противоправное поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность.
13 Причинная связь как условие ответственности.
14 Характеристика этапов разработки нового л.с
15 Жизненный цикл л.с
16 1. Поняття і завдання кримінального процесу.
17 z: 0<|z-a|
18 Дайте общую характеристику среды программирования Турбо Паскаль ( назначение, состав и основные возможности).
19 Дайте определение константы и переменной (как использовать в программе).
20 Какие типы констант и переменных вам известны?
21 Каковы правила записи идентификаторов?
22 1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
23 1. Наголос в українській мові. Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. 2. Особливості правопису прислівників.
24 1.Спрощення в групах приголосних. Вимова звукосполучень приголосних. 2. Дієприслівник як незмінювана дієслівна форма. Особливості його творення.
25 1. Принципи українського правопису: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий. 2. Відмінювання прикметників. Тверда і м’яка групи прикметників.
26 1. Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом. 2. Дієвідмінювання дієслів: І і ІІ дієвідміна.
27 1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака. 2. Категорія способу дієслова. Правопис дієслів умовного і наказового способів.
28 1. Правопис найбільш уживаних суфіксів та префіксів. 2. Особливості відмінювання та правопису займенників різних груп за значенням.
29 1. Лексика української мови з погляду на її походження. 2. Відмінювання і правопис порядкових числівників.
30 1. Поняття про лексикографію. Словники як відображення історії і культури українського народу. Види словників. 2. Форми іменників другої відміни.
31 1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
32 1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
33 1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
34 1. Принципи українського правопису: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий. 2. Відмінювання прикметників. Тверда і м’яка групи прикметників.
35 1. Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом. 2. Дієвідмінювання дієслів: І і ІІ дієвідміна.
36 1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака. 2. Категорія способу дієслова. Правопис дієслів умовного і наказового способів.
37 1. Правопис найбільш уживаних суфіксів та префіксів. 2. Особливості відмінювання та правопису займенників різних груп за значенням.
38 1. Поняття про лексикографію. Словники як відображення історії і культури українського народу. Види словників. 2. Форми іменників другої відміни.
39 1. Відмінювання іменників множинної форми. 2. Числівник як самостійна частина мови. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.
40 Волюнтаризм Шопенгауэра
41 Позитивизм: основные идеи и представители
42 Философия Ницше
43 Эволюционизм и интуитивизм Бергсона
44 № 2.1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
45 № 12.1. Принципи українського правопису: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий. 2. Відмінювання прикметників. Тверда і м’яка групи прикметників.
46 № 13.1. Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом. 2. Дієвідмінювання дієслів: І і ІІ дієвідміна.
47 № 14.1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака. 2. Категорія способу дієслова. Правопис дієслів умовного і наказового способів.
24.08.2015; 14:00
хиты: 34276
рейтинг:-1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь