пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

14. Емоційна сфера особистості. Емоції та почуття

Емоційна сфера людини являє собою широкий спектр його переживань і почуттів. Вона виконує ряд функцій, таких як стимулююча, регуляторна, усунення інформаційного дефіциту, основною серед яких є оціночна.
Емоційна сфера складається з емоційних переживань і почуттів. Будь-яке переживання - це оцінка процесу задоволення будь-якої потреби індивіда.
Почуття - це оцінка можливості конкретного об'єкта задовольнити дану потребу індивіда.

Емоція - це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності, реакція психіки на задоволення чи незадоволення потреби. Більш глибокі та стійкі форми ставлення до дійсності називають почуттями.

Почуття-це специфічно людський, узагальнений, найвищий, найглибший рівень переживань особою свого ставлення до себе, до подій, осіб, предметів, які були, є і будуть. 

Природа емоцій і почуттів органічно пов'язана з потребами. Потреба завжди супроводжується позитивними чи негативними переживаннями. Властивості емоцій та почуттів:

 • рівень активності - емоції та почуття можуть бути стенічними-такими які посилюють активність,спонукають до діяльності та астенічні-ті, які пригнічують людину,зменшують її активність.
 • інтенсивність - сила прояву емоцій та почуттів
 • тривалість - часові характеристики переживань, які можуть бути як тривалими так і короткочасними.

Позитивні аспекти прояву емоцій та почуттів:

 • урізноманітнюють, поглиблюють та збагачують життя людини
 • активізують роботу організму
 • допомагають налагоджувати взаємини між людьми
 • кохання як вище почуття возвеличує особистість надихає на самовдосконалення
 • пізнавальний інтерес як прояв інтелектуальних почуттів активізує та покращує навчання
 • позитивні емоції викликають натхнення, отже є складовим компонентом творчості

Негативні аспекти прояву емоцій та почуттів:

 • поганий настрій пригнічує психіку та організм людини
 • надмірні емоції та почуття шкодять в бізнесі,оскільки ускладнюють розумову діяльність
 • нерозділене кохання пригнічує, а сліпе-позбавляє людину свободи волі
 • ревнощі, злість, страх можуть спровокувати здійснення злочину
 • домінування негативних емоцій у психіці може викликати розлади чи хвороби

Одним з фізіологічних механізмів почуттів є динамічні стереотипи, тобто утворені протягом життя системи тимчасових нервових зв'язків. Тут виникають почуття важкості і легкості, бадьорості та втоми, задоволення і прикрості, радості, торжества, відчаю тощо. Переживання емоційних станів - радості, любові, дружби, симпатії, прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презирства, огиди тощо - завжди мають певний вияв:

 • внутрішній вияв: ритм серцебиття, дихання, кров'яний тиск
 • зовнішній вияв: рухи, поза, інтонація мовлення, рухи очей

Види емоцій:

залежно від стану задоволення потреб

 • Позитивні емоції-реакція психіки на задоволену потребу: радість, насолода, задоволення тощо.
 • Негативні - наслідок незадоволеної чи недостатньо задоволеної потреби: сум, гнів, страх тощо.

залежно від впливу емоцій на організм та психіку

 • Стенічні емоції - ті, що посилюють активність, пожвавлюють людину, спонукають її до діяльності: радість, гнів тощо.
 • Астенічні - ті, що пригнічують людину, послаблюють її активність, демобілізують: сум, горе.

Вищі почуття:

 • Моральні почуття - це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, людей, самої себе; їх джерелом є спільне життя людей, їхні взаємини, боротьба за досягнення суспільно важливої мети.
 • Естетичні почуття - це почуття краси явищ природи, праці, гармонії барв, звуків, рухів і форм.
 • Інтелектуальні почуття являють собою емоційний відгук, ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні.
 • Праксичні почуття - це переживання людиною свого ставлення до діяльності

 

 


10.08.2015; 17:12
хиты: 983
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь