пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

1. Лексика української мови з погляду на її походження. 2. Відмінювання і правопис порядкових числівників.

За походженням лексика укр..мови неоднорідна.Вона формувалася впродовж багатьох століть у тісному зв*язку з іншими мовами.Тому з погляду походження поділяється на 2 групи-споконвічно українська і запозичена.Укр.мова належить до східно слов*янської мовної групи,яка разом із південнослов*янською та західнослов*янською постала зі спільнослов*янської,а також з індоєвропейської.

Індоєвропейські слова складають важливий шар укр..мови.Вони називають:предмети і явища(небо,сонце,вечір,озеро);тварин,рослини,продукти(вівця,вовк,верба,мед);родинні зв*язки(тато,батько,мати);частини тіла(око,рука,серце);числа(1,5,100);якості*жовтий,босий,довгий);дії(брати,везти,веліти)

Правослов*янська лексика утворилася,коли слов*яни жили спільним життям.Спільнослов*янські слова позначають назви:людей,тварин(чоловік,жінка,голуб,ведмідь;житла,одягу,взуття,прикрас(вікно,дзеркало,шуба);їжі(пиріг,вода,м*ясо);предметів і явищ природи(вітер,роса,осінь,серп);абстрактних понять(правда,гнів);обрядів(купала,молода)

Спільносхіднослов*янські(давньоруські)слова виникли в період,коли із слов*янської мовної єдності виділилася група східних слов*ян.Спільносхіднослов*янських слів в укр..м дуже багато:щока,кулак,племінник,дядько,білка,кішка,собака,ківш,кочерга,ярина,озима,сіножать,тепер,після,хвощ,щавель,сьогодні,пряник,куций,чахнути,жайворонок тощо.

Власне українські слова виникають на українському мовному грунті після розпаду давньоруськї єдності слов*ян,під час формування укр.. нації та протягом усього розвитку мови. Це такі слова%вареники,сніданок,бариться,очолити,смуга,паляниця,галушки,линути,кремезний,вибалок,мрія.

Власне українські слова можна розпізнати за фонетичними і граматичними ознаками: 1 чергування (о),(е) з (і):село-сільсткий,чоло-чільний; 2 зміна (е) на (о) після шиплячих та (й):женити-жонатий,четвертий-чотири; 3 наявність суфіксів: -ник,-івник,-ець,-овець(-івець):візник,комірник,промовець,початківець; -ій,-ень,-иш,-лт,-елезн,-ісіньк,-есеньк,-юсіньк,-ощ,:плаксій,водій,днище,горище,голота,босота,дітлашня,ворожнеча,зростання,знищення,горіння викладач,скрипаль,печиво,хлопчисько,злюка,нездара,старезний,довжелезний,гарнісінький,малесенький,тонбсінький,ласощі; 4 наявність префіксів: су-,по-,прі-:сузір*я,передчасно,пожвір*я,посадити,прірва.

2 Порядкові числівники відмінюються за числами, родами, відмінками й узгоджуються з іменниками, тобто стоять в одному роді, числі й відмінку, що й іменник, до якого вони відносяться. Наприклад: перший об'єкт — перші об'єкти; перший підприємець — перша ферма — перше видавництво;.Відмінюються порядкові числівники як прикметники твердої групи (крім числівника третій, який приймає закінчення прикметника м'якої групи).У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят третій — ...третього — ...третьому тощо. порядкові числівники пишуться разом у будь-якому відмінку: шістсот, шестисот, шестистам, шестисотий.

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Про в…личезну роль Києва як столиці однієї з найбільших східно/європейських держав середн…вічч… свідчать не лише літописні повідомле…я залишки арх….тектурних споруд а й велика кількість знайдених у ньому скарбів. Це не/оціне…е дж…рело для вивчення історії політики економіки соціального устрою духовного розвитку і культури.

Про величезну роль Києва як столиці однієї з найбільших східноєвропейських держав середньовіччя свідчать не лише літописні повідомлення залишки архітектурних споруд, а й велика кількість знайдених у ньому скарбів. Це неоціненне джерело для вивчення історії політики економіки соціального устрою духовного розвитку і культури.

 

 

                               ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

                                            

 


10.08.2015; 17:10
хиты: 763
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь