пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

хоз процесс

1 Види проваджень у господарському процесі, їх характеристика й значення.
2 Види підсудності справ господарським судам, їх характеристика.
3 Види третейських судів, що розглядають господарські спори, прийняття ними рішень і порядок їх виконання.
4 Виключна підсудність справ господарським судам, її особливості.
5 Виконавче провадження - завершальна стадія господарського судового процесу. Закон «Про виконавче провадження»: загальна характеристика.
6 Виконання рішень іноземних арбітражів в Україні.
7 Відстрочка, розстрочка, зміна способу виконання рішення господарського суду. Поворот виконання судового акту господарського суду.
8 Джерела господарського процесуального права.
9 Забезпечення позову: види та порядок застосування заходів господарським судом
10 Загальна характеристика проекту Господарського процесуального кодексу та його новел.
11 Загальна характеристика учасників господарського судового процесу
12 Загальна характеристика, значення та структура Господарського процесуального Кодексу України.
13 Запобіжні заходи у господарському процесі та порядок застосування заходів господарським судом
14 Засоби господарсько-процесуального примусу та відповідальності.
15 Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури справ про банкрутство
16 Збори кредиторів і комітет кредиторів: права та обов’язки при застосуванні судових процедур
17 Зміст касаційної скарги, строки та порядок її подання
18 Зупинення господарським судом провадження по справі та порядок його поновлення
19 Компетенція та регламент міжнародного комерційного арбітражного суду.
20 Медіація як вид правової роботи та її значення для господарського процесу.
21 Мирова угода в господарському процесі та порядок її затвердження. Відмежування від визнання позову та відмови від позову.
22 Одеській комерційний суд: основні етапи та наслідки функціонування.
23 Окремі ухвали й повідомлення господарського суду, їх роль для господарського правопорядку.
24 Особливості доказування в господарському процесі
25 Перегляд господарськими судами рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами.
26 Письмові й речові докази, особливості їх представлення сторонами та витребування судом
27 Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішень місцевого господарського суду.
28 Повноваження державного органу з питань банкрутства. Порядок проведення перевірок арбітражних керуючих
29 Позовна заява, її форма й зміст
30 Полномочия суда кассационной инстанции. Основания отмены и изменения решений местных и апелляционных постановлений хозяйственных судов
31 Поняття (предмет) господарського процесуального права й господарського процесу. Господарські процесуальні правовідносини.
32 Поняття доказів у господарському процесі, їх види та характеристика.
33 Поняття й види судових витрат у господарському судочинстві.
34 Поняття принципів господарського процесуального права, їх значення для правозастосовної діяльності господарських судів.
35 Порядок видачі господарськими судами виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів (арбітражів).
36 Порядок виправлення господарськими судами недоліків у прийнятих ними рішеннях і ухвалах
37 Порядок виправлення недоліків оформлення позовної заяви. Підстави повернення судом позовної справи
38 Порядок досудового врегулювання розбіжностей, пов'язаних з виконанням договору перевезення.
39 Порядок досудового врегулювання розбіжностей, пов’язаних з укладанням, зміною й розірванням господарських договорів
40 Порядок обчислення строків. Зупинення, відновлення, продовження й переривання процесуальних строків. Правові наслідки пропуску процесуальних строків.
41 Порядок оскарження ухвал місцевого господарського суду
42 Порядок перевірки та допуску до провадження заяви про перегляд рішень господарських судів у Верховному суді України.
43 Порядок порушення господарським судом провадження у справі. Дії судді (суду) по підготовці справи до розгляду.
44 Порядок пред’явлення й розгляду претензій. Правові наслідки порушення порядку розгляду претензії.
45 Порядок розподілу судових витрат між сторонами. Повернення судового збору: порядок і підстави.
46 Порядок, підстави й правові наслідки залишення господарським судом позову без розгляду
47 Постанова апеляційного суду, її зміст
48 Права господарського суду при вирішенні справи по суті й ухваленню рішення
49 Права та обов’язки керуючого санацією.
50 Права та обов’язки ліквідатора.
51 Права та обов’язки розпорядника майна.
52 Право апеляційного оскарження рішень і ухвал місцевого господарського суду, його суб’єкти
53 Право касаційноного оскарження, його суб’єкти й об’єкти
54 Право на звернення до господарського суду
55 Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів. Практика його застосування на сучасному етапі.
56 Правове становище судді (суду) у господарському судочинстві.
57 Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин
58 Призначення господарським судом судової експертизи, значення її висновку при прийнятті судом рішення в справі
59 Приказ и дубликат приказа хозяйственного суда, его содержание, порядок и сроки предъявления к исполнению
60 Припинення господарським судом провадження по справі і його правові наслідки
61 Процедура перегляду рішень господарських судів Верховним судом України.
62 Процессуальные действия сторон, связанные с подачей кассационной жалобы. Пределы пересмотра дела в суде кассационной инстанции.
63 Процесуальні строки в господарському процесі: їх види й характеристика.
64 Підвідомчість справ господарським судам, поняття підвідомчості та її значення. Справи, підвідомчі господарським судам
65 Підстави відкладання господарським судом розгляду справи
66 Підстави відмови господарського суду у прийнятті позовної заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті позову
67 Підстави й порядок відводу судді господарського суду.
68 Підстави повернення апеляційної скарги і його правові наслідки
69 Підстави та порядок оскарження рішень третейських судів (арбітражів) у господарських судах.
70 Підстави та порядок подачі заяви про перегляд рішень господарських судів у Верховний суд України.
71 Підсудність. Загальні правила визначення підсудності справ господарськими судами.
72 Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів та поточних кредиторів до боржника
73 Розмежування підвідомчості справ між адміністративними й господарськими судами.
74 Рішення господарського суду, порядок його прийняття, сутність і зміст
75 Система господарських судів та завдання й функції господарських судів
76 Стадії господарського процесу, їх характеристика й значення.
77 Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика.
78 Судовий збір, підстави, розмір і порядок його сплати.
79 судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство
80 Територіальна підсудність справ господарським судам, загальні правила її визначення.
81 Третейські суди (арбітражі), що розглядають господарські спори: порядок їх створення, мета й завдання. Арбітражне застереження
82 Треті особи в господарському процесі, їх права й обов’язки
83 Умови й порядок пред’явлення позову в господарському процесі, наслідки їх порушення
84 Ухвали господарського суду, їх види, підстави для оскарження.
85 Учасники провадження по справах про банкрутство.
86 Участь прокурора в господарському процесі.
87 Участь у господарському процесі державних та інших органів.
88 Форма й зміст апеляційної скарги, строки її подачі.
89 Історія виникнення й становлення господарських судів в Україні
04.06.2015; 14:02
хиты: 19002
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь