пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» укр.мова.
» polit.

укр.мова.

1 3. Загальна характеристика іменника. Лексико - граматичні групи іменника.
2 4. Категорія роду та числа іменника
3 Категорія відмінка. Відмінювання іменника.
4 6.Загальна характеристика прикметника. Відносні та відносно-якісні прикметники, їх граматичні особливості.
5 Якісні прикметники. Лексико-граматична форма якісних прикметників
6 8. Присвійні, присвійно - відносні та порядкові прикметники, їх граматичні особливості
7 9. Місце числівника у системі частин мови. Лексичне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.
8 10. Розряди числівників за значенням та за будовою
9 Відмінювання числівників. Синтаксичні зв'язки числівника з іменником
10 12. Займенник, як частина мови. (розряди займенників за значенням та граматичними ознаками: парадигматика займенників.)
11 13.Значення та граматичні ознаки дієслова
12 14. Категорія виду та стану дієслова.
13 15.Категорія перехідності/неперехідності та способу дієслова.
14 16.Категорыя часу та особи діэслова.
15 17.Дієприкметник, як форма дієслова.
16 18. Дієприслівник,як форма дієслова.,
17 19. Прислівник у сучасній українській мові
18 20. Загальна характеристика прийменника, як частини мови.
19 21. Загальна характеристика сполучника, як частини мови.
20 22. Частка у сучасній українській мові. Вигук.
21 23. Синтаксис. Словосполучення. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.
22 24. ТИПИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СЕМАНТИКО СИНТАКСИЧНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ МІЖ ГОЛОВНИМ І ЗАЛЕЖНИМ СЛОВАМИ
23 25.речення типи речень
24 26Головні члени речення. зв'язок присудка з підметом.
25 27. Другорядні члени речення
26 28.Односкладне речення в системі простого речення. Типи односкладних речень
27 30. . Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами.
28 31.Речення з відокремленими членами. Відокремлювані уточнювальні члени речення.
29 32.. Звертання як синтаксична категорія.
30 33. . Вставні слова, словосполучення і речення. Вставленні компоненти
31 35. . Складносурядне речення.
32 36.Складнопідрядне речення. Складнопідрядні речення розчленованої/ нерозчленованої структури.
33 37. Безсполучникове складне речення.
34 39.. Способи відтворення чужого мовлення
06.04.2015; 13:20
хиты: 8421
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь