пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


японский ГОС теория

1 1. Службові слова японської мови, їхня класифікація та граматичні значення
2 2. Вплив китайської ієрогліфіки на розвиток національної японської мови
3 3. Порівняльна характеристика наголосу в японській та українській мовах
4 4. Інтонаційна система японської мови: функції інтонації в організації інформаційної структури висловлювання / тексту
5 5. Гендерні особливості сучасної японської мови
6 6. Класифікація часток в японській мові
7 7. Речення як комунікативна одиниця синтаксичного рівня. Синтаксичні зв’язки в японському реченні - нужен первый пункт
8 8. Інтонаційна система японської мови. Інтонаційні структури як суперсегментні фонологічні одиниці мови
9 9. Фонетична система японської мови і таблиця „Годзюон”.
10 10. Класифікація частин мови в українській та японській мовах. Транспозиція частин мови - транспозиция???
11 11. Граматичні властивості і категорії прислівника в японській мові
12 12. Граматичні категорії прикметників в українській та японській мовах, їхня класифікація та ступені порівняння
13 13. Іменники та їх підкласи. Характеристика граматичних ознак іменника в японській мові
14 14. Класифікація фразеологічних одиниць японської мови
15 15. Стилістичні категорії тексту та особливості їх використання
16 16. Особливості словотвору в японській мові
17 17. Проблема функціональних стилів у сучасній японській мові. Їхні лексико-фразеологічні та граматичні особливості - нужно что-то добавить про особливости
18 18. Аспекти порівняльно-типологічного вивчення граматики японської та української мов
19 19. Граматичні та лексико-фразеологічні особливості розмовного стилю японської мови
20 20. Аломорфні риси граматичних категорій японської та української мов
21 21. Місце і роль гайрайго в лексичній системі сучасної японської мови.
22 22. Стилістична диференціація словникового складу сучасної японської мови
23 23. Особливості ономатопоетичної лексики в японській мові
24 24. Категорії ввічливості в сучасній японській мові
25 25. Особливості ономастичної лексики в японській мові
01.06.2017; 15:14
хиты: 1347
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь