пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Первый модуль Россия

1 1. Основні джерела з історії Росії
2 2. Особливості формування російської народності.
3 3. Економічний і політичний ґрунт феодальної роздробленості.
4 4. Князівство за часів Юрія Долгорукова та Андрія Боголюбського. Всеволод Велике Гніздо.
5 5. Псковська і Новгородська феодальні республіки. Специфіка політичного та економічного життя.
6 Військово-адміністративна служба Російської імперії
7 Придворна служба
8 Наступ німецьких рицарів, датських і шведських феодалів на руські землі. Розгром шведських завойовників на Неві та німецьких рицарів на Ч
9 9. Об’єднання монгольських племен за часів Чінгіз-хана. Початок завоювання.
10 10. Вторгнення монгольських племен в Середню Азію, Закавказзя, Причорномор’я. Битва та Калці.
11 11. Походи хана Батия
12 12. Золота Орда. Її утворення та розпад.
13 13. Причини та особливості утворення Московської держави.
14 14. Соціально-економічне життя земель у XIV-XV ст.
15 15. Об’єднання руських земель навколо Москви. Іван Калита і його політика щодо Золотої Орди.
16 Димитрій Донський і висування Москви як організатора боротьби проти монгольсько-ординського панування.
17 17. Куликівська битва та її історичне значення.
18 18. Приєднання земель до Московської держави наприкінці ХIV - на початку ХVI ст.
19 19. Великий Новгород у XIV-XV ст.
20 20. Феодальна війна в 2-й чверті XV ст.
21 21. Розвиток культури в Московській державі в XIV-XV ст.
22 22. Утворення держави Тимура. Його завойовницькі походи. Розпад Золотої Орди.
23 23 Умови та особливості утворення Російської централізованої держави.
24 24. Завершення об'єднання російських князівств під владою Москви
25 25. Єретичні рухи в XIV-XV ст.
26 26. Князювання Івана ІІІ. Василя ІІІ.
27 Московсько-литовські війни наприкінці ХV - першій половині ХVI ст.
28 Церква і великокнязівська влада. “Йосифляни” і “Нестяжателі”.
29 Зміцнення самодержавства за Івана IV(1530-84), його внутрішня і зовнішня політика. Реформи Івана IV.
30 30. Казанські походи Івана IV
31 31.Лівонська війна
32 32. Опричнина та її наслідки
33 Земська Росія (друга половина ХVI - перша половина ХVII ст..)
34 34. Початок завоювання народів Сибіру.
35 35. Міжнародне становище Російської держави в кінці XVI ст.
36 Господарська розруха і запустіння північно-західних земель і центру Росії в 70-х роках XVI ст.
37 37. Культура Росії XV-XVI ст.
28.07.2015; 13:56
хиты: 19644
рейтинг:+10
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь