пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Античність

1 Поняття "історія античності". Спільне і особливе в розвитку країн Стародавнього Сходу і античного світу.
2 2.Географічні і хронологічні рамки історії стародавньої Греції. Періодизація.
3 3.Природні умови та населення Стародавньої Греції. Основні діалекти давньогрецької мови.
4 4. Джерела з історії Стародавньої Греції.
5 5. Відкриття пам*яток мінойсько-ахейської цивілізації. Дешифрування письма Б.
6 6. Соціально-економічний і політичний розвиток мінойсько-ахейської цивілізацї.
7 7.Поеми Гомера як історичне джерело. "Гомерівське питання".
8 8. Ілліада.
9 9. Зміст «Одіссеї».
10 10 .Суспільний лад і господарське життя грецьких общин.
11 11. Архаїчний період в історії Греції. Архаїчна Греція
12 Соціально-економічний розвиток у VIII-VI ст. до Р.Х. Криза патріархального ладу і боротьба демосу зі знаттю. Основні напрямки боротьби.
13 Першопочаткова реформа
14 Велика грецька колонізація. Її причини, основні напрямки і наслідки.
15 15.Ранньогрецька і пізньогрецька тиранія. Їх відмінності і спільні риси.
16 16. Античний поліс як основний соціально-економічний, політичний і культурний феномен античної цивілізації.
17 17.Розвиток Спарти в долікургову епоху. Закони Лікурга: їх зміст і наслідки.
18 18.Побут і виховання спартанців.
19 19.Соціальна і політична організація Спарти.
20 Соціально-економічний і політичний розвиток Аттики в IX-VIII ст. до Р.Х.
21 21.Боротьба демосу зі знаттю. Кілонова смута і закони Драконта.
22 Реформи Солона.
23 Тиранія Пісистратидів.
24 Ліквідація тиранії в Афінах. Реформи Клісфена.
25 25.Причини греко-перських воєн. Їх періодизація. Ілля Пригожин( «точка біфуркації») - вирішувався європейський шлях розвитку.
26 26. Перший і другий походи персів проти Балканської Греції.
27 27.Похід Ксеркса. Фермопіли, Саламін і Платеї. ВТОРГНЕННЯ КСЕРКСА ДО ГРЕЦІЇ.
28 28.Утворення АМС і перетворення його в Архе.
29 29. Закінчення греко-перських воєн. Їх значення для соціально-економічного, політичного і культурного розвитку Греції.
30 30.Реформи Ефіальта і Перікла.
31 31.Розквіт афінської демократії, причини розквіту і характер
32 32.Пелопоннеська війна. Причини війни.
33 Пелопонеська Війна.
34 34.Криза полісу. Його прояви в соціально-економічній, політичній, ідеологічній сферах.
35 35Посилення Македонії.
36 36.Встановлення македонської гегемонії в Греції. Панеллінський конґрес в Коринфі.
37 37.Походи Александра Македонського. Їх значення.
38 38.Еллінізм як соціально-економічне, політичне та культурне явище.
39 Боротьба діадохів.
40 41.Боспорське царство. Загальна характеристика.
41 Реформи Агіса і Клеомена у Спарті.
42 43. Культура у VІІІ-VІ ст. до Р. X.
43 Культура Греції в класичну добу.
44 45. Культура Греції в елліністичну добу.
45 Історія стародавнього Риму як друга частина історії античної цивілізації
46 Джерела та деякі питання історіографії історії Стародавнього Риму
47 Природні умови та населення Апеннінського півострова
48 Суспільство та культура етрусків. Етруська проблема
49 5. Виникнення міста Риму та найдавніший період римської історії у висвітленні римської традиції та сучасних досліджень
50 Зародженн римської громадянської общини, Рим царської епохи.
51 Реформи Сервія Тулія, значення для формування римської цивітас
52 8. Суспільно - політичний розвиток Риму за часів останніх царів
53 Міжнародне становище Риму в царську епоху, Рим і Латинський союз
54 Війни Риму в V ст. до н.е. Легенди про Коріолана та Цінцінната
55 Перші два етапи боротьби плебеїв з патриціями. Народний трибунат, закони ХІІ таблиць, закон Канулея
56 подолання галльської навали + 10
57 завершення боротьби патриціїв з плебеями. Закони Петелія, Аппія Клавдія, плебісцит Гортензія. Суспільно - політичний устрій римської цивітас
58 Завоювання Римом Центральної та Південної Італії. Пірр. Утворення системи Римсько - Італійського союзу
59 Причини боротьби Риму з Карфагеном. І пунічна війна та її результати.
60 Друга Пунічна війна 218 - 201 (Ганнібалова війна)
61 Третя Пунічна війна та війни на Піренейському півострові
62 Македонські війни та завоювання Римом Балканської Греції
63 Криза римської цивітас. Пошуки шляхів подолання кризи
64 Реформи Тиберія Гракха 162 - 133
65 Реформи Гая Гракха. Основні результаті реформ братів Гракхів. Боротьба оптиматів і популярів.
66 22. Війни Риму в кінці ІІ- на початку І ст. до н. е. Воєнно-політична реформа Гая Марія.Югуртинська війна
67 Союзницька війна: її причини, хід та наслідки.
68 Війни Риму з Мітрідатом та їх наслідки
69 Боротьба політичних угрупувань у 80-х рр. Диктатура Сулли.
70 Повстання на острові Сицилія та повстання Спартака
71 І тріумвірат та його місце в політичній еволюції Риму.
72 Громадянські війни 40-х років. Диктатура Юлія Цезаря, реформи.
73 Другий тріумвірат та останні роки республіки. Боротьба Октавіана з Антонієм
74 Принципат як перша форма імперії. Принципат Августа.
75 Укріплення та розвиток принципату при династії Юліїв -Клавдіїв.(14-68рр.) Фігури принцепсів.
76 Деспотичні тенденції в розвитку принципату. Нерон і Сенека.
77 Громадянські війни 60х рр. Флавії(69-96 рр)
78 34.Антоніни(96-192 рр)
79 Соціально-економічний розвиток Римської Імперії І-ІІ ст. до Р.Х. Розвиток латифундій та колонату.
80 Римська імперія при Северах. Криза 3 ст. Еволюція принципату.
81 37. Правління солдатських імператорів
82 38. Виникнення християнства. Ортодоксально-догматична, міфологічна та історична теорії походження Ісуса Христа та християнства.
83 Поширення колонату в IV-V, протофеодальних відносини.
84 Розклад Римськоъ імперії на Західну та Східну
85 Конкретно-історичні обставини падіння Західної Римської імперії
20.05.2015; 17:03
хиты: 58102
рейтинг:+7
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь