пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Давня

1 Масові документи
2 Перші згадки „Литви” в писемних джерелах
3 Писемні джерела про похід Гедимина на Київщину
4 Галицько-волинський літ. про Литву
5 "Квінкункс" Станіслава Оріховського
6 Літопис Рачинського
7 румянцевський літопис
8 Євреїнівський літопис
9 Летопись Красинского
10 Проблема третього зводу білорусько-литовського літописання
11 Хроніка Биховця
12 Схема б-л літописання І.Тихомирова
13 Схема б-л літописання О.Шахматова
14 Схема б-л літописання Ф.Сушицького
15 Схема б-л літописання В.Чемирицького
16 Схема б-л літописання М.Улащика
17 Центри літописання
18 Державне, регіональне, приватне літописання
19 Супрасльський літопис
20 Волинський короткий літопис
21 Никифорівський літопис
22 Слуцький (Уварівський) літопис
23 Густинський літопис
24 Острожський літописець
25 Повісті Київського літопису. Київський літопис як збірник Київський літопис першої чверті 17 ст.
26 Львівський літопис
27 Особливості б-л та укр.. літописання
28 Юридична документація
29 Судебник 1468 (Судебник великого князя Казимира)
30 1-й Литовський Статут
31 Права і обов’язки станів зв 1 Литовським статутом
32 Другий Литовський статут
33 Мартін Кромер
34 Олександр Гваньїні
35 Мацей Стрийковський як хроніст
36 Ян Длугош
37 Мацей Меховський
38 Михалон Литвин “Про звичаї татар, литовців і москвитян”
39 Щоденник Євлашевського, Хроніка Пясецького.
40 Баркулабівський літопис
41 ІІІ Литовський Статут
42 Історіографічний блокКонцепція Н Яковенко щодо походження та еволюції української шляхти
43 Основні ідеї В.Б.Антоновича щодо історії України 14-17ст.
44 Концепція литовської влади Шабульдо Ф. М.
45 В.Т.Пашуто про початки ВКЛ.
46 Візія Східної Європи 14-16 ст. І.Б.Грекова
47 Концепція Синьоводської битви Ф. М. Шабульдо
48 Конкретно-історичний блок Демографічні зміни в Україні 14-17 ст.
49 Іноземці в українському суспільстві: джерела притоку, основны групи, права.
50 Полемічна література: „за” і „проти між церковної унії
51 Волинці і Кияни на Люблінському сеймі 1569р
52 Сейми і Сеймики у ВКЛ,РП
53 Явище шляхетської демократії
54 Литва Міндоугаса
55 Політичний патріотизм
56 Литва Гедимінаса ГЕДИМІН
57 Система кліентелли
58 Три поняття й походження терміну „Литва”
59 Католицька церква.
60 Зміни в етнічному складі Галичини і Поділля в 15 ст.
61 Православна церква
62 Римська легенда Литви
63 Теорія сарматизму: украјнський аспект
64 Зов і вн фактори заключення Люблінської унії
65 Міські "нації" в західноукраїнських містах 14-15 ст. (згромадження іноземців).
66 Основні пункти Люблінської унії Передумови укладання унії
67 Основні етапи входження у. земель до складу ВКЛ
68 Шляхетські конфедерації 15-першої пол. 17ст.
69 Усамостійнення Київської митрополії 1458р
70 Людина доби Відродження
71 Проблеми місцевої влади
72 Кінець династії Романовичів і боротьба за галицький престол.
73 Свято в Середньовіччі.
74 Правління Юрія Болеслава в Галичині
75 Латинське шкільництво в украјнських містах
76 Коріатовичи на Поділлі
77 Флорентійська унія.
78 Військова кампанія 1362.
79 Міщани українських міст у ВКЛ
80 Кримський ханат, козацтво 15 - поч. 17 ст.
81 Два собори в Бересті 1596
82 Острозька школа (академія
83 Володимир Ольгердович
84 Козацька „реформа” Стефана Баторія
85 Митрополит Кіпріян
86 Політика ВКЛ та ПК за Жигімонта І
87 Календарна реформа
88 Великий князь Олександр
89 Кревська унія
90 Повстання Глинського.
91 Вітовт
92 Поширення протестантизму в Україні в 16-поч.17ст.
93 Повстання Івана Підкови і Наливайка
94 Укр. Шляхта
95 Життя і діяльність Св. Петро Могила (1597-1647).
96 Українські князі 14-сер17ст:динаміка особливої групи
97 Битва на Ворсклі
98 Пани у структурі шляхетського стану
99 Віленська угода
100 100.Зем’яни
101 Городельський з’їзд 1413р та три привілеї.
102 Система землеволодіння
103 Гетман Петро Конашевич Сагайдачний
104 Поземельна власність,хвилі суперволодінь
105 Луцький з’їзд
106 походження козацтва
107 Свидригайлові війни та позиція української знаті
108 Козацтво і козакування
109 Жигімонт Ваза
110 Регіональні корпорації шляхти
111 Правове становище суспільних станів за ІІ ЛС
112 Київське князівство
113 Кoзaцькi вiйни 1625-1638 рр
114 Державна влада за ЛС.
115 Проблема реконструкції іменного ряду Київських князів (1360-1470)
116 Політичні стратегії української шляхти. Концепція Станіслава Орехівського та Миколая Рея.
117 Українська культура
118 Змова 1481.
119 Козацький реєстр
120 120. Перебіг Люблінського сейму.
121 121. Укр селяни в ІІ пол. 16-сер.17ст
122 122.Боротьба шляхти
123 123. Дмитро Вишневецький.
124 124. Перші Січі. Стосунки з Кримом.
125 125. Магдебу́рзьке пра́во
126 Становище жінки в середньовічній Україні. Шлюб. Сім’я. Діти
127 127.Бояри за часів Литви та Речі Посполитої
128 128.Лaтинськa нaукa в мiстax Русi.
129 129.Торгівля в Україні в 14-17ст.
130 130. Колонізіційні процеси в Україні після 1569р. Поляки та євреї в колонізації степового українського пограниччя
131 131. Острозький кн. Василь-Костянтин
132 132.„Чоловік добрий” і „чоловік злий” в українській свідомості 16-17 ст.
133 133. Відновлення православної ієрархії 1620.
134 Описи України Контарні, Барбаро, Лясоти
135 135. Кн. Константин Іванович Острозький
136 136 Українські церковні братства.
137 137.Система землеволодіння за Литовськими статутами.
138 138. Єзуїти в Україні
139 139.Цехові організації.
140 140.Українська школа і шкільництво кін. 16 - сер 17 ст.
141 141.Обряди ремісників.
142 142.Укр землі Віженери,Руджієри,Боплана
143 Неолатинська поезія, архітектура і пластичні мистецтва в Галичині 15-16 ст.
144 144.Козацькі війни.
10.02.2015; 01:16
хиты: 57426
рейтинг:+3
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь