пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

дек 2

1 Римська імперія при Северах та за часів правління «солдатських імператорів». Еволюція принципату. Загальна криза в ІІІ ст.
2 Виникнення християнства. Ортодоксально-догматична, міфологічна та історична теорія походження Ісуса Христа та християнства.
3 Взаємовідносини християнства та імператорської влади в ІІ-ІV ст. Перетворення християнства на офіційну релігію.
4 Пізня Римська імперія IV ст. Р.Х. Реформи Діоклетіана і Константина. Домінат як друга форма Імперії.
5 Еволюція соціально-економічних відносин в ІV-V ст. та формування протофеодальних елементів.
6 Розклад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію).
7 Конкретно-історичні обставини падіння Західної Римської Імперії.
8 106. Термін «середні віки». Періодизація історії середніх віків.
9 107. Джерела доби раннього середньовіччя.
10 108. Джерела з історії розвинутого та пізнього середньовіччя.
11 109. Виникнення середньовічних міст у країнах Західної Європи.
12 110. Соціальна структура середньовічного західноєвропейського суспільства.
13 111. Держава у середньовічній Західній Європі, її основні форми та функції.
14 Християнізація Європи.
15 Конфронтація між західною і східною церквами. Схизма 1054 р.
16 Передумови хрестових походів та їх характер. Перший хрестовий похід.
17 Четвертий хрестовий похід. Утворення Латинської імперії, її суспільний устрій.
18 Чернецтво. Католицькі ордени.
19 Виникнення перших університетів, їх організаційна структура
20 118. Середньовічна рицарська культура.
21 119. Романське мистецтво країн Західної Європи X-XII ст
22 120. Готичне мистецтво країн Західної Європи доби середньовіччя.
23 Технічний прогрес в країнах Західної Європи XVI - перша пол.. XVII ст.
24 Джерела по історії раннього нового часу. Типи джерел.
25 123. Подорожі Колумба, їх цілі та результати.
26 124. Колоніальна політика європейських держав в XVI ст., її історичні наслідки.
27 125. Поширення капіталізму в промисловості, мануфактурне виробництво.
28 126. Загострення соціальних протиріч в Німеччині на межі XV - XVI ст. Селянські виступи.
29 127. Мартін Лютер як ідеолог німецької Реформації, його погляди і діяльність.
30 128. Політика Контрреформації. Тридентський собор.
31 129. Початок аграрного перевороту в Англії, його соціальні наслідки.
32 130. Національно-визвольна війна в Нідерландах, її причини та наслідки.
33 131. Ранній французькій абсолютизм та його особливості.
34 132. Особливості економічного розвитку Іспанії XVI ст.
35 133. Політичний розвиток країн Північної Європи XVI - першій пол. XVII ст.
36 134. Особливості розвитку мистецтва Високого Відродження в Італії.
37 135. Тридцятилітня війна, основні етапи.
38 136. Проблема періодизації історії нового часу.
39 137. Загальні тенденції розвитку західноєвропейського світу в ХVІІ - другій третині ХVІІІ ст.
40 138. Європейська колонізація Північної Америки. Війна за незалежність та формування американської державності.
41 139. Епоха Просвітництва: ідеологія та суспільні рухи.
42 140. Причини, перебіг та наслідки громадянської війни в США.
43 141. Особливості та періодизація Англійської революції ХVІІ ст.
44 142. Основні етапи та особливості міжнародних відносин у др. пол. ХVІІ - ХVІІІ ст.
45 143. Французький абсолютизм у др. пол. ХVІІ -ХVІІІ ст.
46 144. Етапи розвитку Французької революції кінця ХVІІІ ст.
47 Франція в період консульства та імперії.
48 Основні етапи об’єднання Німеччини.
49 Італія в ХVІІ - 70-х рр. ХІХ ст.
50 148.Франція та Європа в період Наполеонівських війн.
51 149.Формування Віденської системи міжнародних відносин.
52 150.Основні ідейно-політичні течії ХІХ ст.: консерватизм, лібералізм, анархізм, соціалізм.
53 151.Політичні кризи у Франції в 1880-1890 роки.
54 152.Політичні партії Франції на початку ХХ ст.
55 153.Створення Німецької імперії, державно-правовий устрій, внутрішня політика.
56 154. Зовнішня політика О.Бісмарка.
57 155. Соціал-демократія в Німеччині. Е.Бернштейн.
58 156. Реформи у Великій Британії на початку ХХ ст.
59 157. Формування міжнародних союзів у останній третині ХІХ - на початку ХХ ст
60 158. Британсько-німецькі відносини у останній третині ХІХ - на початку ХХ ст.
61 159. Революції 1848—1849 років (
62 160. Особливості економічного розвитку США в останній третині ХІХ і на початку ХХ ст.
63 161. «Прогресивна ера» у США.
64 162. Особливості державного устрою Австро-Угорщини.
65 163. Колоніальне суперництво європейських держав у останній третині ХІХ ст.
66 164. Зовнішня політика США у першій половиш XIX ст
67 165. Протистояння країн Троїстого союзу і Антанти в міжнародних кризах.
68 166. Розв’язання Першої світової війни: привід, причини, цілі воюючих держав.
69 167. Роль США в Першій світовій війні.
70 168. Версальсько-Вашингтонська система, її зміст та значення.
71 Економіка і політика США 1920-х років від «процвітання» до Великої депресії.
72 «Новий курс» у внутрішній і зовнішній політиці США 1930-х рр.
73 Велика Британія 1920-х років.
74 172. Економіка і політика Великої Британії 1930-х років.
75 173. Основні етапи утворення фашистського тоталітарного режиму в Італії та його особливості.
18.06.2017; 19:15
хиты: 14914
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь