пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

гена

1 здесь мог бы быть заголовок вашего вопроса ;)
2 Сучасні цілі та завдання шкільних курсів (історії)
3 Лінійний та концентричний підходи до структури шкільної історичної освіти
4 Педагогічна типологія історичних фактів. Наведіть приклади
5 5. Індуктивний і дедуктивний способи пізнання історії
6 6. Поняття методу навчання.
7 7. Класифікація методів викладання історії в школі за рівнями пізнавальної діяльності. Наведіть приклади.
8 8. Критерії класифікації методів навчання.
9 9. класифікація методів викладання історії в школі відповідно до джерел здобуття знань.
10 10. Методика роботи з історичним джерелом
11 11. Використання науково-популярної та художньої літератури у навчальному процесі та інтерпретація навчальних текстів
12 12. Функції підручника та системи прийомів навчання із залученням його тексту
13 13. Види уроків історії
14 14.Ключова компетентність: визначення, основні ознаки, види
15 15.Теорія:визначення, складові елементи, класифікації
16 16. Рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу
17 17. Історичне уявлення:визначення, види. Наведіть приклади
18 18. Історичний образ:сутність поняття. Наведіть приклад
19 19. Пізнавальні процеси: види та їх сутність.
20 20. Пізнавальний інтерес та етапи його розвитку.
21 21. Прийоми вивчення історичних фактів на емпіричному рівні
22 22. Прийоми вивчення історичних фактів на теоретичному рівні
23 23. Що таке факт? Які існують класифікації історичних фактів. Наведіть приклади
24 24. Різновиди класифікації пам’яті.
25 25. Що таке мислення? Які існують його види?
26 26. Методика «Оперативна пам’ять». ЇЇ зміст. Наведіть власний приклад.
27 27.Методика “Пам’ять на числа” .
28 28. Складний факт: особливості структури. Наведіть приклад
29 29. Класифікація понять за ступенем узагальненості .Приклад.
30 30.Класифікація понять за характером змісту. Приклад.
31 31. Класифікація історичних зв'язків між подіями та явищами. Наведіть приклади.
32 32. Опорні сигнали
33 33. Методи активізації пізнавальної діяльності.
34 34. Поняття наочності, засоби наочності, класифікація.
35 35. Методи застосування речових пам’яток.
36 36. Образна наочність. Види, методи застосування.
37 37. Історична термінологія на уроках історії України: особливості використання. Наведіть приклади.
38 38. Уява: визначення, види. Наведіть приклади.
39 39. Умовно-графічна наочність.
40 40. Схема: визначення, види.
41 41. Таблиця: визначення, види
42 42. Бесіда як діалогічний метод.
25.01.2017; 03:19
хиты: 8114
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь