пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

СИД 2

1 38. Різновиди нагород періоду Київської Русі.
2 39. Ордени Російської Імперії.
3 40. Нагороди періоду ВВВ
4 41. Нагородна система СРСР.
5 42. Сучасна система державних нагород в Україні.
6 43. Джерела та історіографія боністики.
7 44. Національні грошові знаки України в 1917-1920 рр.
8 45. Бони в Україні за радянської доби. Номінали, символіка.
9 46. Грошові реформи в СРСР. Їхня суть та результати.
10 47. Сучасні паперові гроші в Україні як джерело з політичної та економічної історії.
11 51. Предмет та завдання етноніміки.
12 52. Історія та методика генеалогічних досліджень.
13 53. Джерела та історіографія палеографії.
14 54. Зародження писемності та розвиток письма в Україні.
15 55. Історія рукописної книги в Україні.
16 56. Історія, предмет та завдання філігранології.
17 57. Папір та філіграні на українських землях у XVI-XX ст.
18 58. Розвиток іконографії в Україні. Портрет як історичне джерело.
19 59. Історія та символікапрапорівкозацькоговійська
20 60. Козацько-старшинські портрети як джерело з української історії.
21 61. Джерела та історіографія дипломатики, її виникнення та еволюція.
22 62. Методика досліджень епістолярних джерел
23 63.Методика роботи з мемуарними документами
24 64. Історія біографістики в Україні
25 65.Історія національної символіки та її традиції.
26 66. Основні державні атрибути України: герб, прапор, гімн. Їхня історія та символіка.
27 67.Розвиток історичної географії в Україні її основні напрями.
28 68.Роль великих географічних відкриттів
29 69.Генеалогія козацько-старшинських родів України.
30 70. Україна в історико-географічних джерелах. Іноземці про Україну
31 71. Просопографія як історична дисципліна
32 72. Історіографія та джерела зброєзнавства.
33 73. Розвиток уніформознавства в Україні.
34 74. Краєзнавчий рух в Україні за радянської доби. Основні профільні установи, товариства, періодика.
35 75. Сучасні центри краєзнавчих досліджень в Україні.
13.01.2016; 20:21
хиты: 8507
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь