пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Мельничук

1 Князівство за часів Ю.Долгорукого та А.Боголюбського. Всевелод Велике Гніздо.
2 Псковська і Новгородська феодальні республіки
3 Походи хана Батия.
4 Об’єднання земель навколо Москви. Іван Калита.
5 Новгород в 14-15ст.
6 Феодальна війна в 2-й чверті 15 ст.
7 Іван 3, Василь 3.
8 Церква і великокняжа влада. Йосифляни ти Нестяжателі.
9 Іван 4
10 Опричнина
11 11. Політична криза.
12 12. Цар Василь Шуйський. Іноземна інтервенція
13 13. Столбовский мир, Деулинское перемирие.
14 Росія в 17 ст.
15 15. Михайло Федорович.
16 16. Раскол. Социальная и идеологическая суть.
17 17. Соловецьке повстання
18 18. Азовське сидіння.
19 19. Зміцнення зовн.політ. становища в 2 пол. 17 ст.
20 21. Культура Росії 17 ст.
21 20. Відносини з країнами Далекого Сходу.
22 22. Політика 70-80 рр. 17 ст.
23 23. Стрілецький заколот, «Хованщина»
24 25. Внешняя политика России во второй четверти XVIII
25 26. Боротьба після Петра І
26 27. Царювання Єлизавети
27 24. Реформы 1 четверти 18 ст.
28 29. Катерина ІІ Освічений абсолютизм
29 30. Зовн. Політика Росії у 2 пол. 18 ст.
30 31. Розвиток сільского господарства Росії в першій половині ХІХ ст.
31 33. Соціально - станова структура в Росії в першій половині ХІХ ст.
32 32. Розвиток промисловості Росії у першій половині ХІХ століття.
33 34. Реформи державного апарату в Росії у 1-й чв. XIX ст.
34 35. Проект державних перетворень Росії М.М.Сперанського.
35 36. Державна статутна грамота Російської імперії.
36 37. Проекти вирішення селянського питання 1-й чв. XIX ст.
37 38. Участие России в 3-й антифр. коалиции.
38 39. Російсько-французькі відносини в 1806-1807 рр. Тільзит.мир
39 40. Східне питання у 1-й чв. ХІХ ст.
40 41. Франко-російська війна 1812 р. Бородінська битва
41 42. Зовнішня політика Росії в 1815-1826
42 43. Виникнення ранніх декабристських організацій
43 44. Декабристські організації 1821-1825 рр.
44 45. Конституційні проекти П.Пестеля та М.Муравйова.
45 45. Конституційні проекти П.Пестеля та М.Муравйова.
46 47. Микола 1 й основні напрямки його внутрішньої політики. Комітет 6 грудня.
47 46. Повстання декабристів
48 48. Централізація управління і кодифікація законів у 2-й чверті ХІХ ст.
49 49. Реформа П.Кісельова у державному селі.
50 50. Посилення політичної реакції в 1848-1855 рр.
51 Східне питання у зовнішній політиці Росії 2-ї чверті ХІХ ст.
52 Росія і країни Европи в 30-40-і рр. ХІХ ст.
53 Кавказ в період російсько-іранської і російсько-турецької воєн
54 Закавказзя в політиці росії в 20-ті ррХІХ ст
55 Завоювання Росією північного Кавказу. Кавказька війна 1830-64 рр.
56 Кримська (Східна) війна
57 Формування радикально-демократичного напряму суспільної думки Росії у 2 чверті ХІХ ст
58 Передумови і підготовка селянської реформи 1861 р.
59 Зміст положень 19 лютого 1861.
60 Земська реформа.
61 Судова і військова реформа.
62 Польское восстание 1863 гг. и русское общество.
63 Революційне народництво 70-80р.
64 Робітничий рух 70-х р. 19 ст.
65 Ліберально-опозиційний рух 70-80-х рр ХІХ ст
66 Новые тенденции в развитии сельского хозяйства.
67 Рост промышленности в пореформенной России. Завершение промышленного переворота.
68 Кризис самодержавной власти на рубеже 70 - 80-х годов
69 Контрреформы в области местного управления и суда.
70 Зовнішня політика Росії 70-х рр.
71 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
72 Завоювання Росією Середньої Азії.
73 Отношения России со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже XIX-XX вв.
74 Обострение международных отношений на Дальнем Востоке.
75 Російсько - японська війна.
76 I и II Государственные думы
77 Революційні події 1905-1906рр.
78 Основные политические партии в России и их программы.
79 Государственный переворот 3 июня 1907 г.
80 Реф. Столипіна.
81 III Государственная дума
82 Політика самодержавства
83 Россия и Балканские войны 1912-1913 гг.
84 Вступление России в 1 мировую войну.
85 Кампания 1916 г.
86 Наука
87 Художня культура Росії в ХІХ - на поч. ХХ ст.
88 Внутрішня політика Росії в 2 чверті 17 ст.
23.08.2015; 01:24
хиты: 22343
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь