пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

СИТ

1 Поняття інформації. Види та властивості інформації.
2 2. Вимірювання їнформації. Основні підходи. Одиниці вимірювання
3 3. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
4 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
5 5. Алгоритм. Алгоритмічні мови.
6 6. Історія становлення ЕОМ. Класифікація та функціональна схема ЕОМ.
7 7.Модульно-магістральний принцип будови комп'ютера
8 8. Історична еволюція поняття "конфігурація комп'ютера"
9 9. Аппаратное обеспечение персонального компьютера.
10 10. Кодування інформації
11 11. Програмне керування роботою компьютера.
12 12. Спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для істориків.
13 13. Пам ять ПК. Види пам яті та їх основне призначення. Носії інформації.
14 14. Організація інформації на зовнішніх носіях. Файлова система. Диски. Файли. Каталоги.
15 15. Визначення файлу. Атрибути файлу.
16 16. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу
17 17. Основні характеристики процесора.
18 18. Пристрій виведення інформації
19 19. Історія еволюції операційних систем.
20 20. Інтерфейс користувача : види та відмінності.
21 21. Програм-оболонки
22 22. Основні властивості та можливості операційної системи Windows.
23 23. Елементи інтерфейсу Віндовс.
24 24. Можливості стандартних програмних додатків Віндовс у науковій та навчальній роботі студентів-істориків
25 25. Створення архівів та колекцій історичних матеріалів за допомогою програм архівації
26 26.Електронний текст як новий вид джерела в історичному дослідженні.
27 27. Електронні таблиціабоТабличний редактор
28 31. Технології мультимедіа та гіпермедія.
29 32.Методи пошуку істор.матеріалів.
30 33.Сервіси інтернет для істориків.
31 34.Інформаційнесуспільство.Риси,особливості.Інформаційна культура.
12.06.2015; 13:34
хиты: 7416
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь