пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Мотрук

1 1.Місце та роль слов`янських народів у світовому історичному процесі.
2 Слов`янознавство як наука. Становлення та основні етапи розвитку.
3 3. Славістика в Київському університеті.
4 4. Поява слов`ян на історичній арені та перші відомості про них.
5 5. Характеристика джерел з історії давніх слов`ян.
6 6. Проблема походження слов*ян в історичній науці
7 7. Концепції та гіпотези слов*янської прабатьківщини
8 8. Дискусія щодо початку слов*янської етнічної історії
9 9. Міграційні процеси слов*ян у І-УІІ ст.:передумови, основні етапи, напрямки
10 10. Територія розселення давніх слов*ян
11 11. суспільний устрій давніх словян
12 12 . держава Само
13 13. господарська діяльність давніх слов'ян.
14 14. колонізація словянами Балканського півострову . Словяно- візантійські відносини
15 15. Характеристика джерел з середньовічної історії західних та південних слов’ян
16 16. Загальні закономірності, регіональні та субрегіональні особливості розвитку слов’янських народів у добу раннього середньовіччя
17 17.Еволюція соціально-політичних структур та формування державності у слов’ян
18 18. Типологія ранньосередньовічних слов’янських держав
19 19. Зародження суспільної думки та політичної ідеології у західних та південних
20 20.Діяльність слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія
21 21. Кирило - Мефодіївська традиція
22 22. Становлення Першої Болгарської держави (681 - 1018), її соціально - економічний розвиток та політична структура (1018-віз.захопили Охрид)
23 23. Болгарія наприкінці ІХ - Х ст. Політика Симеона
24 24. Богомильський рух
25 25. Західно - Болгарське царство
26 26. Болгарія під владою Візантії у 11 - 12 ст.
27 27. Утворення Другого Болгарського царства (1185 - 1396)
28 Основні етапи становлення Сербської держави. Рашка та Дукля (Зета).
29 29. Утворення на розвиток дуклянського королівстав (Зетської держави)
30 30. Виникнення Сербської держави Неманичів
31 31. Боснійські землі в VII-XII ст.
32 32. Македонські землі в VII-XII ст.
33 33. Перші державні утворення в Посавській Хорватії і Далмації. «Держава Трпимировичів».
34 34. Хорватія в період унії з Угорщиною.
35 35. Виникнення міст в Далмації та їх суспільно-політична еволюція.
36 36.Соціальні відносини та правова система в містах Далмації.
37 37.Формування державності в словенських землях. Карантанське та Блатенське князівства.
38 38. Словенські землі в Х-ХІІ ст.
39 39.Ареал розселення полабсько-прибалтійських слов’ян.
40 40.Територіально-політична та економічна структура слов’яно-полабського суспільства. Вендська держава.
41 41. Особливості процесу державотворення у полабських і поморських слов’ян
42 42. Боротьба полабсько-прибалтійських слов’ян проти німецької експансії
43 43. Утворення та розвиток Великоморавської держави
44 44. Формування державності у чеських землях. Політика Пржемисловичів наприкінці ІХ - ХІІст.
45 45. Словацькі землі під владою Угорщини в Х - ХІІ ст.
46 46. Утворення Польської держави Пястів, її політичний устрій та соціально-економічний розвиток.
47 47. Становище Польщі в період феодальної роздробленості.
48 48. Передумови та основні етапи процесу християнізації західних та південних слов’ян
49 49. Християнська місія на Балканах. Місія Кирила і Мефодія.
50 50. Прийняття християнства в Болгарії та боротьба за автокефалію
51 51. Поширення християнства в сербських, хорватських і словенських землях
52 52. Прийняття християнства у Великій Моравії, Чехії, Польщі.
53 53. Християнізація полабських та поморських словян
54 Релігійні вірування та культура давніх словян
55 55. Культура Болгарії УІІ - ХІІ ст.
56 56. Культура південнослов’янських народів у VII - XII ст.
57 57. Культура Великої Моравії в VII-XII cт.
58 58. Культура Чехії у Х - ХІІ ст.
59 59. Культура Польщі в Х- ХІІ ст.
60 Культура полабських та поморських слов’ян у VIII - XII ст.
30.08.2015; 23:22
хиты: 18266
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь