пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Українська мова

1 1. Літературна мова
2 2. Суспільні функції мови
3 Мовна норма. Типи мовних норм
4 4.Стилі сучасної української літературної мови
5 5. Правопис власних назв українського та іншомовного походження.
6 6. Правопис слів іншомовного походження.
7 7. Правила вживання апострофа та м`якого знака в українських словах та словах іншомовного походження.
8 8. Правила правопису складних іменників.
9 9. Правила правопису складних прикметників
10 10.
11 11.Кличний відмінок іменників
12 12. Відмінювання числівників
13 13. Зв'язок іменників з числівниками
14 14. Правила правопису складних службових частин мови
15 Норми пунктуації
16 16.Культура усного ділового спілкування
17 17 Синтаксичні особливості ділових паперів
18 18. Особливості вживання іменників у діловому мовленні
19 19. Уживання дієслів та їхніх форм в офіційно-діловому стилі
20 21. прийменниковІ конструкцІЇ росІйськоЇ мови та Їх украЇнськІ вІдповІдники
21 22. Словник як джерело підвищення мовної культури. Типи словників
22 23.Терміни, їх роль у діловому мовленні
23 24. Роль професіоналізмів у діловодстві
24 25. Абревіатура у діловому мовленні
25 Документ як основний вид ділового мовлення. Класифікація документів
26 27. Заява: типи, реквізити, правила оформлення.
27 28. Автобіографія. Правила її написання
28 29.Резюме та правила його оформлення
29 30. Характеристика. Правила її написання.
30 31. Доповідні та пояснювальні записки. Правила їх написання та оформлення.
31 30. Ділове листування. Види листів.
32 33.Протокол. Типи протоколів
33 34. Витяг з протоколу. Правила його написання та оформлення.
34 35. Обліково-фінансові документи: доручення, розписка.
21.08.2015; 00:36
хиты: 15357
рейтинг:+2
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь