пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Екзамен Українська Етнологія

1 1. Аналіз праці В.Ф.Горленка «Нариси з історії української етнології»
2 3. Великодні свята
3 6. Вінчання у весільному обряді українців
4 2. Бджільництво в Україні. Форми пасічництва в історичному розвитку.
5 4-5. Шлюб на Поліссі та Київщині
6 8. Внесок Віктора Петрова і українську етнологію.
7 9. Внесок Климентія Зіновєва в укр. етнологічну науку.
8 10. Внесок М. Грушевського у розвиток української етнології.
9 Галицько-Волинський літопис як історичне джерело
10 11. Волинь - етнографічний регіон України
11 7. Вірування в надприродні істоти.
12 15. Григорій Новицький і його твір «Краткое описание в народе остяцком»
13 14. Городництво, садівництво і виноградарство
14 16. Громадський побут українців
15 17. Густинський літопис та його значення в етнології.
16 18. Державні кордони та етнічні межі України.
17 19. Дівочі та парубочі громади в Україні.
18 20. Діяльність Бориса Грінченка в українській етнології.
19 21. Діяльність В.Верховинця в народній хореографії та етнографії.
20 22. Діяльність етнографічної комісії ВУАН.
21 Діяльність Івана Франка в галузі етнографії.
22 24. Діяльність М.Максимовича в галузі етнографії.
23 25. Діяльність Миколи Сумцова в галузі етнології.
24 26. Діяльність Південно-Західного відділу Російського Географічного товариства.
25 27. Діяльність Т.Шевченка в галузі етнографії.
26 28. Дохристиянські вірування в святі Івана Купала.
27 29. Етнічний склад населення України.
28 30. Етнографічна діяльність В.Антоновича.
29 31. Етнографічна програма Ф.Туманського.
30 32. Західне Поділля. Особливості етнокультури.
31 Зачіски та головні убори українців.
32 60. Наукове товариство ім. Шевченка його наукова діяльність.
33 Збиральництво, рибальство і мисливство в Україні.
34 35. Звичаї на свято Катерини і Андрія.
35 36. Зелені свята в народному календарі.
36 37. Землеробська техніка українців. Основні злакові та городні культури.
37 39. Інтер’єр української хати.
38 Кабінет примітивної культури. Діяльність Катерини Грушевської.
39 41. Свята весняного циклу.
40 42. Карпатський регіон. Особливості культури гуцулів.
41 Кобза і бандура в українській культурі.
42 44. Козацькі літописи, як етнологічне джерело.
43 45. Колір і техніка в українській вишиванці.
44 46. Комплексний підхід до вивчення етногенезу українців.
45 Концепції етногенезу українців.
46 48. Кримські татари в Україні.
47 Культ пращурів в обрядах українців.
48 50. Матеріальна культура українців: система землеробства в історичному розвитку.
49 51. Методи етнологічної науки.
50 53.Народна кулінарія.
51 Народження дитини: вірування, забобони, обряди.
52 54. Народна медицина у системі традиційної культури.
53 Одяг Київщини.
54 Українська народна хореографыя
55 57.народний календар зимового циклу свята зимового циклу.
56 58.Народні деревообробні промислив Укр. (кін. 19-поч.20ст.)
57 59.Народні ремесла загальна характеристика.
58 63.Осінні свята українців.
59 61.Національні меншини в Україні.
60 68.Писанкарство. Локальні особливості.
61 67.Павло Чубинський і його праці.
62 69.Південь України.
63 70. Поділля: етнографічні особливості духовної культури.
64 71. Поховальна обрядовість українців.
65 72. Праця В. Петрова „Етногенез словян.” К. 1972
66 73. Праця Л. Залізняка „Від склавинів до української нації”.
67 74. Праця М.Сумського «Хліб в обрядах і піснях»
68 75. Праця Хведора Вовка “Студії з української етнографії та антропології”.
69 76.різдвяні свята в Україні.
70 78.розвиток художнього ткацтва.
71 77.Розвиток гончарства.
72 79. Розподіл праці в традиційній українській сімї.
73 81. Садівництво і родина Симиренків.
74 82 Світоглядні уявлення українців про основні стихії: вода , вогонь, земля, вітер.
75 83 Свято Покрови вУкраїні
76 84 Середня Наддніпрянщина: особливості матеріальної культури.
77 85 Символіка коровайного обряду в українському весіллі
78 86 Скотарство в Україні.
79 87 Слобожанщина: етнографічні особливості матеріальної культури.
80 90. Становлення укр. етнології у першій половині 19 ст.
81 91 Структура передвесільної обрядовості
82 Сучасні вірування у наврочування. Сучасні обряди українців у міському середовищі.
83 94 Типи укр. поселень
84 95. Топографічний опис Харківського намісництва.
85 96. Топографічний опис Чернігівського намісництва.
86 106 Центри укр. худ кераміки в кін 19 поч. 20 ст.
87 97 Українська громада. Форми колективної взаємодопомоги.
88 Український народний одяг, основні комплекси в етнорегіонах
89 Українські вірування у магічну силу рослин.
90 100 Характеристика Синопсису 1674
91 103 Холмщина і Підляшшя
92 104.Хореографічна школа В.Авраманка.
93 Хутряний одяг та його особливості.
94 108 Діяльність кабінету антропології та етнології ім. Хведора Вовка
95 56.Народне мистецтво українців: загальна характеристика.
96 64.Основні напрями та наукові центри сучасної етнологічної науки.
97 Становлення української етнології у першій половині ХІХ сторіччя на Західноукраїнських землях.
98 Структура передвесільної обрядовості. Форми сватання.
99 101.Ф. Вовк - його внесок у розвиток світової та української етнології.
21.06.2015; 00:08
хиты: 36538
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь