пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

второй модуль Россия

1 1. Боротьба за владу серед панівного класу. Правління Бориса Годунова, його внутрішня політика.
2 2. Політична криза в Росії. Громадянська війна на початку ХVII ст.
3 Позиції феодалів і народних мас щодо Лжедимитрія І. Лжедмитрій II.
4 4. Цар Василь Шуйський, його внутрішня та зовнішня політика.
5 5. Боротьба народів Росії проти інтервенції на початку XVII ст. Столбовський мир і Деулінське перемир’я.
6 6. Соціально-економічний і політичний розвиток Росії в XVII ст.Росія початку XVII ст.
7 7. Правління Михайла Федоровича. Його внутрішня та зовнішня політика.
8 8. Війна з Річчю Посполитою 1632-1634 рр.
9 9. “Азовське сидіння”.
10 10. Правління царя Олексія Михайловича.
11 11. Реформи Никона. Розкол, його соціальна та ідеологічна сутність.
12 12. Зміцнення зовнішньополітичного становища Російської держави в середині та другій половині XVII ст.
13 13. Російсько-польська війна за Україну в другій пол. XVII ст.
14 14. МОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1658-1659 Рр. Чуднівська кампанія.
15 Особливості відносин з країнами Далекого Сходу, Центральної та Передньої Азії. Нерчинський трактат.
16 16. Культура Росії в XVII ст.
17 17. Внутрішня та зовнішня політика російського уряду в 70-80-х рр. XVII ст.
18 18. Боротьба придворних угрупувань за владу. Стрілецький заколот 1682 р. “ Хованщина ”.
19 19. Правління Софії.
20 20. Міжнародне становище Росії в кінці XVII ст.
21 21. Стрілецький заколот 1698 р.
22 Реформи першої чверті XVIII ст.
23 Перетворення Росії в абсолютну монархію.
24 24. Загострення класової боротьби на початку XVIII ст. Астраханське повстання.
25 25. Азовські походи. “ Велике посольство “.
26 26.Основні етапи Північної війни.
27 27. Полтавська битва та її міжнародне значення.
28 28. Прутський похід.
29 29. Відносини Росії з країнами Кавказу і Середньої Азії. Каспійський похід Петра I.
30 30. Культура першої чверті XVIII ст.
31 31. Основні особливості Російської імперії.
32 32. Внутрішня та зовнішня політика Росії в другій чверті XVIII ст.
33 Боротьба дворянських угруповань за владу при спадкоємцях Петра І.
34 34. Верховна Таємна Рада. Змова Верховників.
35 35. “ Біроновщина “.
36 36. Царювання Єлизавети Петрівни. Розширення прав і привілеїв дворянства.
37 37. Міжнародне становище Росії 1725-1762 рр.
38 Участь Росії у Семилітній війні.
39 39.Розклад феодально-кріпосницьких відносин і формування капіталістичного укладу (др. пол. XVIII ст. ).
40 40. Воцаріння Катерини ІІ. Характер політики “освіченого абсолютизму “ в Росії.
41 41. Внутрішня політика самодержавства після селянської війни 1773-1775 рр.
42 42. Зовнішня політика Росії у другій половині XVIII ст.
43 43. Правління Павла I.
44 44. Російська культура і суспільна думка в др. пол. XVIII cт.
28.07.2015; 13:59
хиты: 16698
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь