пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Ботаніка екзам

1 1.Ботаніка, як наука. Розділи ботаніки
2 2. Історія розвитку ботаніки
3 3. Рівні морфологічної організації рослин
4 4. Типи обміну речовин:
5 5. Роль рослин в житті людини
6 6. Напрями і методи морфології рослин
7 7. Основні поняття морфології рослин
8 8. Поява і розвиток рослин на Землі
9 9. Поняття про типову рослинну клітину
10 10. Склад протопласта:
11 11. Цитоплазма. Напівпроникність цитоплазми
12 12. Рух цитоплазми
13 13. Пластиди.
14 14. Мітохондрії.
15 15.Рибосоми.
16 16.Диктіосоми.
17 17.Піреноїди, сферосоми і мікротільця.
18 18. Ендоплазматичний ретикулум.
19 19.Ядро.
20 Біокаталізатори. Вітаміни.
21 Фітогормони. Антибіотики. Фітонциди.
22 22.Запасні поживні речовини.
23 Вакуолі. Лізосоми.
24 24. Клітинна оболонка та її видозміни.
25 Класифікація та характеристика тканин
26 Твірні тканини. Розділ меристем в тілі рослини
27 27. Асиміляційні тканини. Запасаючі тканини.
28 Аеренхіма. Покривні тканини
29 Епідерма, продихи та трихоми
30 Перидерма. Кірка або ритидом
31 Видільні тканини, рослини.
32 Механічні тканини
33 Провідні тканини. Ксилема. Флоема.
34 Провідні або судинно-волокнисті пучки
35 35. Загальна характеристика кореня
36 Функції і потужність коренів
37 Зони кореня. Анатомічна будова кореня
38 38. Формування бічних коренів. Вторинна будова кореня
39 39. Анатомія м’ясистих коренів
40 40. Поглинання коренями води і мінеральних речовин.
41 41. Форми і типи коренів та їхні екологічні групи. Спеціалізація коренів.
42 Метаморфози коренів.
43 43. Значення коренів у грунтотворчих процесах і житті людини.
44 44. Визначення пагона та його метамерність.
45 Будова бруньки.
46 46. Гістогенез верхівки пагона.
47 47. Морфологічна будова апекса
48 Листкорозташування. Формування симетричності в листкорозташуванні. Діаграма листкорозташування.
49 Листок, його функції та структура.
50 Прості листки. Складні листки.
51 51. Жилкування листків.
52 Анатомічна будова листка. Структура хлоренхіми.
53 Покривна тканина листка. Провідна система та арматура листка.
54 Анатомічна будова хвої.
55 55. Екологічні типи листків. Будова світлових і тіньових листків.
56 56. Анатомічна будова листка водяних рослин.
57 57. Анатомічна будова солончакових рослин.
58 Розвиток листка в онтогенезі.
59 59.Типи листостоскладання у брунці.
60 Різноманітність форм листків у межах одного пагона. Гетерофілія.
61 61.Випаровування води листками.
62 62.Вік листків. Метаморфози листків.
63 Листопад.
64 64.Морфологічні особливості сте6ла. Формування стебла та його анатомія.
65 65.3агальна анатомічна 6удова сте6ла дводольних.
66 Анатомічна будова стебла дводольних трав'янистих рослин.
67 67. Анатомічна структура стебла дерев'янистих рослин.
68 Будова стебла однодольних рослин.
69 Особливості анатомічної 6удови видозмінених стебел- кореневища, бульби.
70 70.Будова стебел водяних рослин. Будова стебел сукулентів і ліанів.
71 71.Будова стели та еволюційні шляхи її розвитку.
72 72. Система пагонів. Положення пагонів у просторі. Формування крони.
73 73.Типи галужень. Метаморфози та спеціалізація пагонів.
74 74. Формування бульб, кореневища, цибулини.
75 75. Кладодії, філокладії, колючки, вусики.
76 76. Укорочені пагони. Сукулентні форми. Спеціалізовані пагони. Вуса.
77 77. Поняття про відтворення і розмноження рослин.
78 78. Вегетативне розмноження. Штучне вегетативне розмноження.
79 79. Щеплення способи щеплення.
80 80 Статевий процес у рослин. Розвиток статевих органів.
81 81. Статевий процес у рослин. Розвиток статевих органів. Статевий процес
82 82. Поняття про цикл відтворення.
83 83. Чергування поколінь у рівноспорових папоротей.
84 84. Різноспоровість і редукція заростка.
85 85. Насінне розмноження. Насінне розмноження у голонасінних.
86 87. Квітка, чашечка, віночок.
87 88. Андроцей
88 89. Гінецей.
89 90. Плацентація.
90 91. Формула і діаграма квіток.
91 92. Утворення нектарників
92 93. Мікроспорогенез та мікрогаметогенез Мікроспорогенез
93 Розвиток насінного зачатка і зародкового мішка(мегаспорогенез)
94 95. Походження квітки. Суцвіття
95 Ботричні суцвіття. Прості і складні ботричні суцвіття
96 97. Цимозні суцвіття
97 98. Цвітіння. Запилення. Самозапилення. Перехресне запилення.
98 99. Запліднення. Апоміксис. Його роль у житті квіткових рослин
99 100. Плоди. Соковиті плоди. Сухі плоди
100 101. Поширення плодів та насіння
101 102.Характеристика насіння квіткових рослин. Хімічний склад насіння
102 Проростання насіння. Значення плодів і насіння в житті людини.
103 104. Єдність організму і середовища.Екологічні групи рослин, щодо вологи, світла і субстрату.
104 105. Рослини симбіотрофи, паразити та напівпаразити.
105 106. Класифікація життєвих форм рослин.
106 Онтогенез квіткових рослин. Сезонні явища в житті рослин.
107 108.Предмет систематики рослин та її розділи.
108 109. Сучасна систематика органічного світу.
109 110.Поняття про таксономічні категорії.
110 111. Сучасна ботанічна номенклатура. Вид , як основна таксономічна одиниця.
111 112. Система класифікації рослин А.Л. Тахтаджяна.
112 113. Відділ Бактерії. Клас типові бактерії.
113 114) Клас Антиноміцети
114 115)Відділ Ціанеї або Синьозелені водорості
115 116) Підцарство нижчі гриби. Клас Хітридіоміцети.
116 117) Клас Ооміцети. Клас Зигоміцети.
117 118) Підцарство вищі гриби. Клас Аскоміцети або Сумчасті гриби.
118 119) Клас Базидіоміцети.Підклас Теліобазидіоміцети. Підклас Холобазидіоміцети.
119 120)Клас Дейтероміцети або Незавершені гриби
120 121)Відділ Мохоподібні. Клас Антоцеротові
121 122) клас Печіночники. Клас Листостеблові мохи.
122 123)Відділ Риніофіти:
123 124) відділ Плауноподібні:
124 125. Відділ Хвощоподібні (Equisetophyta)
125 Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta)
126 127. Відділ Голонасінні або Сосноподібні. Клас Саговниковидні. Клас Гінкгопсиди.
127 128. Клас Пінопсиди. Клас Гнетопсиди або Оболонконасінні
128 129. Відділ Покритонасінні або Квіткові. Клас Магноліопсиди або дводольні.
129 130.Підклас Магноліїди. Порядок Магнолієцвіті. Порядок Лататтєцвіті.
130 131. Підклас Ранункуліди. Порядок Жовтецевоцвіті.
131 132. Підклас Астериди. Порядок Айстроцвіті.
132 133. Підклас Гамамеліди. Порядок Гамамелідоцвіті.
133 134. Порядок Букоцвіті. Порядок Букоцвіті (Fagales)
134 135. Порядок Березоцвіті. (Betulales)
135 136. Порядок Горіхоцвіті(Juglandales)
136 137. Підклас Каріофілідні (Caryophyllidae) або Гвоздиковидні. Порядок Гвоздикоцвіті.
137 138. Порядок Гречкоцвіті(Polygonales)
138 Підклас Діленіїди(Dilleniidae). Порядок Вербоцвіті(Salicales).
139 140. Порядок Гарбузоцвіті (Cucurbitales)
140 141. Порядок Мальвоцвіті (Malvales)
141 142. Розиди(Rosids).Порядок:Розоцвіті(Rosales).
142 143. Порядок Бобовоцвіті (Fabales)
143 144. Порядок Льоноцвіті (Linales)
144 145. Порядок Виноградоцвіті (Vitales)
145 146. Порядок Зонтикоцвіті обо Селероцвіті.
146 147) Підклас Ламіїди або Губоцвітовидні. Порядок Пасльоноцвіті.
147 148) Порядок Губоцвіті або Глухокропивоцвіті.
148 149) Клас Ліліопсиди або Однодольні.
149 150) Підклас Алісматиди. Порядок Сусакоцвіті(Вutomales)
150 151) Порядок Жабурникоцвіті. (Нуdrocharitales)
151 152) Порядок Рдесникоцвіті(Роtamogetonales)
152 153) Підклас Ліліїди. Порядок Лілієцвіті.
153 154) Порядок Осокоцвіті.
154 Порядок Злакоцвіті.
155 156) Підклас Арециди або Пальмоподібні. Порядок Арецидні або Пальмоцвіті.
05.03.2015; 00:52
хиты: 114316
рейтинг:+11
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь