пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Зоологія Екзамен

1 1. Предмет, завдання і вивчення зоології хордових.
2 2. Система тваринного світу. Штучні і природні системи. Основні таксономічні категорії. Принципи зоологічної систематики.
3 3.Типи пристосування тварин до різних середовищ
4 4.Основи порівняльної анатомії хребетних і безхребетних.
5 5.Класифікація способів розмноження хордових тварин.
6 6. Особливості розмноження різних систематичних груп хорбових тварин.
7 7. Типи покривів тіла у хордових тварин.
8 8. Діагностично значимі комплекси ознак хордових тварин.
9 9. Загальна характеристика хордових тварин. Поділ на підтипи.
10 10.Підтип Покривники(Tunicata). Загална характеристика. Система.
11 11. Порівняльна характеристика асцидій, апендикулярій і сальп.
12 12. Клас Асцидій. Характерні ознаки. Системи і спосіб життя.
13 13. Роль личинкохордових у водних біоценозах, їх практичне використання та теоретичне значення.
14 14. Підтип Безчерепні(Acrania). Загальна характеристика. Система. Клас Головохордові.
15 15. Зовнішня і внутрішня будова ланцетника.
16 16. Ембріональний розвиток ланцетника. Теорія зародкових листків. Органогенез.
17 17. Підтип Хребетні (Vertebrata). Загальна характеристика підттипу. Система.
18 18. Різноманітність форм хребетних та пристосувань до умов довкілля.
19 19. Особливості будови скелету хребетних. Будова хребта, типи хребців. Будова скелету кінцівок.
20 20. Характеристика м’язової системи хребетних
21 21. Особливості будови травної системи хребетних
22 22. Особливості будови кровоносної системи хребетних. Будова серця
23 23. Особливості будови видільної системи хребетних
24 24. Особливості будови статевої системи хребетних.
25 25. Центральна нервова система та органи чуття хребетних
26 26. Безщелепні (Agnatha). Загальна характеристика. Система
27 27. Клас Круглороті. (Cyclostomata). Загальні риси організації. Розмноження і розвиток
28 28. Щелепнороті (GNATHOSTOMATA) Загальна характеристика
29 29. Надклас Риби (РISCES) та Чотириногі (TETRAPODA)
30 30. Клас Хрящові риби (CHONDRICHTYES) Загальна характеристика
31 31. Надряд Акул SELACHOMORPHA
32 32. Система Скати (ATOMORPHA)
33 Система Хрящових риб. Спосіб життя хрящових риб. Господарське значення.
34 Клас Кісткові риби OSTEICHTHYES. Загальна Характеристика
35 35. Порівняльна характеристика хрящових і хрящекісткових риб.
36 36. Пристосування кісткових риб до умов існування.
37 37. Сезонні явища в житті риб
38 38.Система кісткових риб
39 39. Найголовніші надряди кісткових риб, їхнє господарське значення
40 40.Система надряду Перкоїдні
41 41.Система надряду Клопеоїдні
42 42.Система надряду Циприноїдні
43 43.Система надряду Ангвілоїдні
44 44.Рибний промисил. Рибництво
45 45. Підклас Променепері. Характеристика основних надрядів, рядів і представників
46 46. Підклас лопатепері. Целокантові і дводишні. Поширення
47 47.Екологія риб. Екологічні гр. риб та їх адаптативні пристосування
48 48. Живлення, розмноження і розвиток риб. Міграції та їх принципи
49 49. Загальна х-ка земноводних, як хребетних, що вперше вийшли на сушу
50 50.Зовнішня і внутрішня будова земноводних
51 51. Система земноводних
52 52. Екологічні групи земноводних, їх адаптативні пристосування
53 53. Живлення, розмноження і розвиток амфібій
54 54. Основні відмінності амніот і анамній у їх будові та пристосуванні до різних умов існування
55 55. Клас Плазуни, Загальна характеристика як справжніх наземних тварин.
56 56. Система плазунів, представники різних рядів плазунів.
57 57. Розмноженя плазунів.
58 58. Екологічні групи плазунів.
59 59. Роль плазунів в природі та житті людини.
60 60. Клас птахи,загальна характеристика.
61 61. Походження птахів.
62 62. Зовнішння будова птахів
63 63. Внутрішня будова птахів.
64 64. система птахів,оснівні ряди та їх представники.
65 65. Екологічні групи птахів.
66 66. Сезонна циклічність життя птахів Линяння, міграція,зимівля,розмноженя.
67 67. Розмноження і розвиток птахів. Гніздовий і після гніздовий періоди життя птахів.
68 68. Роль птахів в природі та житті людини.
69 69. Характерні ознаки пінгвінів, норців, сивко подібних, веслоногих, гусеподібних.
70 70. характерні ознаки журавлеподібних.лелекоподібних.горобцеподібних.совоподібних.сорокоподібних.
71 71. характерні ознаки куроподібних, дятлоподібних, голубоподібних, зозуле подібних.
72 72. клас ссавці (Mammalia). Загальна характеристика.
73 73. морфологія та анатомічні особливості ссавців.
74 74.Особливості системи травлення ссавців. Зуби та зубна формула ссавців.
75 75. Система ссавців. Характерні ознаки основних рядів ссавців та їх представників ( Хижі, хоботні, парнопарі…
76 76. Характерні ознаки основних рядів ссавців ( Примати, Комахоїдні, Гризуни, Зайцеподібні, Рукокрилі..)
77 77. Характеристика підкласу Першозвірі і інфракласу Сумчасті.
78 78.Екологія ссавців. Екологічні групи ссавців та їх адаптивні пристосування. Значення ссавців в природі та житті людини.
79 79. Розмноження і розвиток ссавців.
80 80. роль органів чуття в орієнтації ссавців в навколишньому середовищі.
81 81.порівняльна характеристика нервової системи хордових тварин.
82 84.Теплокровність у птахів і ссавців. Механізм терморегуляції.
01.12.2014; 17:00
хиты: 79163
рейтинг:+14
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь