пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Анатомія рос 3

1 1. Загальна характеристика внутрішньої структури листка.
2 2. Покривна тканина листка.
3 3.Провідна тканина листка.
4 Механічна тканина листка.
5 5. Цитологічна характеристика хлоренхіми листка
6 Анатомічні особливості палісадної хлоренхіми листка.
7 7. Анатомічні особливості губчастої хлоренхіми листка.
8 8. Особливості анатомічної структури листків світлолюбних рослин.
9 9. Особливості анатомічної структури листків тіньовитри
10 10. Анатомічна будова листків мезофітів.
11 11. Анатомічна будова листків гідрофітів.
12 12. Анатомічна будова листків ксерофітів
13 13. Поясніть функціонування продихового апарату листків.
14 Розвиток листка в онтогенезі.
15 15. Внутрішня будова листків сосни.
16 16. Анатомічна структура водоплаваючих листків водяних рослин
17 17. Анатомічна структура підводних листків
18 18. Які ознаки структури листка свідчать про ксероморфність рослин?
19 19. Особливості анатомічної будови листків злаків.
20 20. Складчаста хлоренхіма листка. Що вона собою представляє і для яких рослин характерна?
21 21. Гіподерма. Особливості будови, функції. Для яких рослин характерна?
22 22. Якими видами представлена механічна тканина листка у різних рослин?
23 23. Чому в листків водних рослин слабо розвинута провідна система?
24 24. Судинно-волокнисті пучки листка.
25 25. Аеренхіма листків різних рослин.
26 Поясніть механізм відкривання і закривання продихів у листків рослин в різну пору доби влітку.
27 28. Чому тоненький листок рослин не розривається навіть на сильному вітрі.
28 29. Як співвідноситься кількість продихів з верхньої і нижньої сторони листка в рослин мезофітів?
29 30. Як співвідноситься кількість продихів з верхньої і нижньої сторони листка в рослин ксерофітів?
30 31.Як співвідноситься кількість продихів з верхньої і нижньої сторони листка у рслин-гідрофітів?
31 32.Листки хвойних і деяких квіткових рослин мають запах. Поясніть, з якими структурними елементами це пов’язано?
32 33.За якими анатомічними ознаками можна визначити морфологічно верхню сторону листка?
33 34. Якими елементами представлені найтонші розгалуження провідної системи листків мезофітів?
34 35. Як співвідноситься кількість хлоропластів у клітинах губчастої і стовпчастої хлоренхіми листка?
35 36. Що представляє центральна жилка листка?
36 37. У листків яких рослин асиміляційна тканина не диференційована на губчасту і стовпчасту.
37 39. Взаємозв’язок листків із стеблом
38 40. Як впливають на будову пластинки листка світло і вода?
39 41. Як впливають на будову пластинки листка температура і відносна вологість повітря?
40 42. Розкажіть про будову листка хвойних у зв’язку з пристосуванням її до перенесення зимових умов.
41 43. Яке значення має в житті рослин листопад? Що він собою представляє і в чому полягає підготовка рослини до цього явища?
42 44. Розкажіть про типи мезофілу в листку. Для яких рослин характерна чітка диференціація мезофілу?
43 45. Назвіть відмінності в будові листків мезофітів і ксерофітів
44 46. Назвіть відмінності в будові листків мезофітів і гідрофітів
45 47. Назвіть відмінності в будові листків гідрофітів і ксерофітів.
46 48. Судинно-волокнисті пучки листків. Жилкування.
47 49. Особливості анатомічної структури листків у рослин- сукулентів.
48 50. Які умови середовища прискорюють явища листопаду у рослин?
06.05.2015; 00:33
хиты: 24073
рейтинг:+8
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь