пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Анатомія рос

1 1. Охарактеризуйте поняття „протопласт” клітини. Які органели входять до складу протопласту?
2 2.Що представляє собою клітинна оболонка? Які органели беруть участь у формуванні структури клітинної оболонки?
3 Структурні компоненти цитоплазми.
4 4.Хімічний склад цитоплазми
5 5.Рух цитоплазми. Чим він обумовлений?
6 6.Комплекс Гольджі, його структура і функції
7 7.Структура і функції ендоплазматичного ретикулуму.
8 8.Охарактеризуйте утворення, структуру і функції вакуолі.
9 9.Назвіть спільні і відмінні риси в будові рослинної і тваринної клітини
10 10.Охарактеризуйте мітохондрії, їх внутрішню будову і функції. Який процес відбувається на кристах мітохондрій?
11 11. Що представляє собою ядро клітини? Опишіть його внутрішній вміст і функції.Ядро — одна з найважливіших органел живої клітини.
12 13.Які органели не входять до складу протопласту? Чому?
13 14.Яким чином забезпечується взаємозв’язок між протопластами сусідніх клітин?
14 15.Охарактеризуйте внутрішню структуру і функції хлоропластів.
15 16.Що представляють собою лейкопласти? Опишіть їх внутрішню структуру і функції.
16 17.Охарактеризуйте хромопласти. З яких пластид вони можуть утворюватись?
17 18.Будова, призначення і функції лізосом.
18 19.Опишіть мікротрубочки і мікрофіламенти, їх внутрішню структуру і фізіологічну роль у клітині.
19 20.Первинна, вторинна і третинна структури клітинної оболонки.
20 21.Мембранні структури клітини. Чим вони представлені, їх хімічний склад і фізіологічна роль.
21 22. Плазмадесми, їх структура і фізіологічна роль у клітині.
22 23.Напишіть відомі Вам терміни, що мають відношення до ядра.
23 24.Напишіть відомі Вам терміни, що мають відношення до пластид.
24 25.Напишіть відомі Вам терміни, що мають відношення до вакуолі.
25 26 Опишіть розміри і форми клітин рослин.
26 27. Чим відрізняються клітини паренхімні і прозенхімні?
27 28.. Чи можуть клітини без живого вмісту виконувати якусь фізіологічну роль у рослині? Наведіть приклади.
28 29. Опишіть призначення, внутрішню структуру і функції рибосом.
29 30. Охарактеризуйте включення в клітині.
30 31.Що представляють собою ядерця? Їх хімічний склад і функції.
31 32.Напишіть відомі Вам терміни, що мають відношення до клітинної оболонки.
32 33. Назвіть органели, з якими пов’язане забарвлення рослини. Яка ультраструктурна організація їх і де локалізовані пігменти?
33 34. У клітині немає ядра. Чи може така клітина бути життєздатною?
34 35. Дайте схематичне зображення структури клітини на різних фазах росту рослин.
35 36. Тому що хлоропласти перетворюються в хромопласти,які і надають забарвлення плодам при дозріванні.
36 37. Які структурні зміни відбуваються в клітинах при їх диференціації?
37 38. Апарат Гольджі не активний. На утворенні яких структур клітини це позначиться?
38 39.З якими мембранними структурами зв’язаний ендоплазматичний ретикулум?
39 40.Яка з органел клітини безпосередньо зв’язана з ядром?
40 41.
41 42.Облямовані пори мають лійкоподібний канал, вторинна оболонка нависає над порожниною пори. Облямовані пори формуються у стінках провідних елементів ксилеми — трахеїд і члеників судин.
42 43.
43 44. Поясніть, чим обумовлена міцність клітинної оболонки.
44 45 Де, як і з яких речовин утворюються крохмальні зерн
45 46.Де, як і з яких речовин утворюються запасні ліпіди?
46 47.
47 48. феросоми
48 49.
49 50 Охарактеризуйте скорко іння і здере ’яніння, як идозміни клітинних оболонок.
50 51. Охарактеризуйте кутинізацію і ослизнення, як видозміну клітинних оболонок.
51 52. Охарактеризуйте мінералізацію і скорковіння, як видозміни клітинних оболонок.
11.03.2015; 19:56
хиты: 24691
рейтинг:+4
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь