пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Інформатика

1 1.Економічна інформатика, основні поняття та визначення
2 2.Програмне забезпечення ПК та його структура
3 3.Табличний процесор Excel: призначення, характеристика та основні поняття
4 4.Структура вікна і робочого листа Excel. Основні поняття та правила роботи
5 5.Рядок меню вікна табличного процесора Excel, призначення команд меню
6 6.Призначення та структура рядка формул вікна Excel
7 7.Формули та функції Excel, їх визначення та види
8 8.Формули - посилання Excel, приклади формул-посилань на комірку в межах одного робочого листа, на комірку іншого робочого листа, на комірку іншої робочої книги
9 9. Відносні, абсолютні, змішані формули - посилання Excel їх призначення та приклади використання
10 10.Поняття про синтаксис функцій Excel, навести приклади
11 11. Аргументи функції Excel та їх види
12 12. Побудова електронної таблиці Excel, введення даних та формул
13 13.Табличні обчислення Excel звикористанням формул та функцій, «Майстер функцій»
14 14.Операції редагування робочого листа Excel
15 16.Типи даних Excel, визначення формату даних
16 17.Іменовані комірки і діапазони в Excel : призначення, створення та використання
17 18.Міжтабличні зв’язки та обмін даними в Excel з використанням формул та функцій
18 19. Масиви, обчислення масивів в Excel
19 SUM(B2:D2*B3:D3)
20 20.Робота з функціями відбору Excel. Функція ВПР: призначення, синтаксис, порядок використання
21 21.Вкладені функції Excel
22 22.Діаграми Excel:призначення, основні поняття та визначення. Типи діагам і стандартні типи діаграм
23 23.Побудова точкових гравіків залежностей Excel
24 24.Лінії тренду в Excel:визначення, технологія створення
25 25. Побудова, редагування та форматування діаграм Excel. Використання засобів головного, контекстного та піктографічного меню для редагування діаграм Excel
26 26. Робота з таблицями Excel як з базами даних: засоби табличного процесора Excel для роботи з таблицями як базами даних
27 27. Технологія створення баз даних Excel, встановлення зв’язків між таблицями
28 28. Технологія роботи з функціями Excel
29 29. Формули посилання в Excel. Типи посилань
30 30. Вкладені функції Excel. Технологія створення і приклади вкладених функцій
31 31. Функція ЕСЛИ Excel: синтаксис функції та приклади її використання
32 32. Функція СЦЕПИТЬ Excel: синтаксис функції та приклади її використання
33 33. Функція ПРАВСИМВ Excel: синтаксис функції та приклади її використання
34 34. Функція ЛЕВСИМВ Excel: синтаксис функції та приклади її використання
35 35. Функції роботи з базами даних , технологія їх використання
36 36. Функція БДСУММ Excel: синтаксис функції та приклади її використання
37 37. Функція ДСРЗНАЧ Excel: синтаксис функції та приклади її використання
38 38. Функція ДМИН Excel: синтаксис функції та приклади її використання
39 39. Функція ДМАКС Excel: синтаксис функції та приклади її використання
40 40. Встановлення фільтрів на записи даних Excel. Автофільтр та розширений фільтр
41 41.Використання шаблонів, при заданні умов фільтрації
42 42. Задання умов в таблиці критеріїв розширеного фільтру
43 43. Сортування даних в базах даних Excel. Розрахунки проміжних та підсумкових результатів
44 44. Функція ИТОГИ Excel, її призначення та технологія використання
45 45. Зведені таблиці, їх призначення та технологія створення
46 46.Призначення БД та СУБД. Цілі розробки і моделі баз даних
47 47.Типи моделей баз даних
48 48.Термінологія баз даних
49 49.Типи зв’язків у реляційній базі даних
50 50.Побудова інформаційної моделі предметної області
51 51.Концептуальна, логічна та фізична моделі як складові інформаційної моделі предметної області
52 52. Об'єкти файлу бази даних СУБД Access і їх призначення
53 53.Таблиці СУБД Access і режими їх створення
54 54.Конструктор таблиць СУБД Access
55 55.Встановлення між таблицями зв’язків у вікні «Схема даних»
56 56.Послідовність створення реляційної бази даних в СУБД Access
57 57.Запити СУБД Access, види запитів
58 58.Запит на вибірку, вікно конструктора запитів СУБД Access
59 59.Побудова умов для відбору записів СУБД Access
60 60.Створення розрахункових полів і підсумків у вікні конструктора запитів
28.12.2016; 00:35
хиты: 3865
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь