пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Економ.теорія

1 1.Зародження та основні етапи еволюції економічної теорії
2 2.Економічні закони, їх пізнання та використання
3 3.Методологія теоретико-економічних досліджень
4 4.Функції економічної теорії.
5 5.Сутність економічної системи, її структурні та функціональні елементи
6 6.Національні моделі сучасної ринкової економіки.
7 7.Власність в економічній системі. Економічний та юридичний зміст власності.
8 8.Типи, види та форми власності.
9 9.Типи економічних систем та їх еволюція.
10 10.Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура
11 11.Сутність та види економічних інтересів
12 12.Зміст та структура суспільного виробництва
13 13.Основні фактори суспільного вир. та їх взаємозв’язок.
14 14.Варіантність використання економічних ресурсів і проблема вибору
15 15.Ефективність суспільного виробництва та її показники
16 16.Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.
17 17.Товар і його властивості.
18 18. Вартість, корисність, цінність: зміст та сучасні трактування
19 19. Теоретичні концепції виникнення і природи грошей.
20 20. Функції грошей та їх еволюція.
21 21. Поняття ринку та його функції.
22 22. Конкуренція: суть, види та роль у ринковій економіці.
23 23. Ринковий попит та фактори, що його визначають. Еластичність попиту.
24 24. Пропозиція та її чинники
25 25. Інфраструктура ринку, її роль та значення.
26 26. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.
27 27.Промисловий капітал та його кругооборот.
28 28.Природа та генезис торговельного капіталу.
29 29. Витрати обігу: їх сутність, структура.
30 30.Сутність торгівлі та її основні форми.
31 31.Природа та джерела позичкового капіталу.
32 32. Роль кредиту у функціонуванні сучасного ринкового господарства
33 33.Поведінка споживача та фактори, що її визначають.
34 34. Уподобання та переваги споживача.
35 35.Криві байдужості та їх властивості. Карта кривих байдужості.
36 36. Умови рівноваги споживача
37 37. Сутність та умови підприємницької діяльності
38 38. Підприємство та його функції в ринковій системі
39 39. Організаційно-економічні форми та види підприємств
40 40. Економічні періоди функціонуванняння підприємництва
41 41. Мотивація поведінки підприємства в умовах ринкового господарювання.
42 42. Витрати виробництва: сутність, види та фактори, що визначають їх динаміку.
43 43. Стратегія підприємства в умовах недосконалої конкуренції.
44 44. Зміст процесу суспільного відтворення, його види та динаміка.
45 45. Система національних рахунків: сутність та методологічні принципи побудови.
46 46. Способи виміру валового національного продукту
47 47. Економічне зростання, його типи та рушійні сили
48 48. Сукупний попит: цінові та нецінові фактори
49 49. Сукупна пропозиція: цінові та нецінові фактории.
50 50. Сутність і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.
51 51. Причини виникнення і види безробіття.
52 52. Природа та специфіка циклічності економічної динаміки. Види циклів.
53 53. Необхідність та сутність державного регулювання в ринковій економіці.
54 54. Форми та методи державного регулювання економіки.
55 55. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки.
56 56. Державне регулювання зайнятості і доходів
57 57.Об'єктивні предумови становлення та сутність сучасного світового господарства
58 58.Світовий ринок і міжнародна торгівля
59 59.Міжнародна валютна система та етапи її еволюції
60 60.Глобалізація світогосподарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства
24.12.2016; 15:39
хиты: 3746
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь