пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


держ.еказмен

1 1 . Київська Русь - ранньофеодальна Українська держава.
2 2. Новітні концепції походження Києва і назви «Русь».
3 3. Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни середини XVII ст. в Україні.
4 4. Причини наростання кризових явищ в економіці УРСР в 60-80-х рр. ХХ ст.
5 5. Становлення української історичної науки в першій половині ХІХ ст.
6 6 . Створення і діяльність Української повстанської армії в роки Другої світової війни.
7 7. Останні спроби козацької старшини на чолі з І.Мазепою відновити державну незалежність Гетьманщини на початку XVIII ст.
8 8. Берестейська церковна унія: причини та наслідки її підписання.
9 9. Утворення і діяльність Центральної Ради. Утворення УНР. Універсали.
10 10. Становлення багатопартійності в Україні в кінці ХХ -на початку ХХІ ст
11 11. Україна в роки НЕПу (1921-1928 рр.)
12 12. Боротьба П.Дорошенка за об’єднання та незалежність українських земель.
13 13. Встановлення радянської влади на західноукраїнських землях в 30-40рр. ХХ ст. Ставлення місцевого населення до нової влади.
14 14. Роль і місце Запорізької Січі під час руїни в другій половині XVII ст.
15 15. Програма державного будівництва, проголошена Директорією.
16 16. Громадівський рух в Україні другої половини ХІХ ст..: етапи та зміст.
17 17. Проголошення незалежності України, референдум 1 грудня 1991р.
18 18. Особливості політичної історії Київської Русі періоду роздробленості.
19 19. Окупаційний режим в Україні 1941-1944
20 20. Дисидентський рух в УРСР
21 21. Створення основ Української держави середини 17ст.
22 22. Міжнародне становище України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Основні вектори зовнішньої політики
23 23. Українські землі в складі Великого князівства Литовського
24 24. Виникнення народного Руху України і його роль в проголошенні незалежності України.
25 25. Інкорпораційна політика Російської імперії в Україні ( 1809-1840 рр).
26 26. Українське православ’я до і після Берестейської унії 1596 р.
27 27. Україна в умовах тоталітарної системи (1929-1938 рр.). Голодомор 1932-1933 рр.
28 28. Культура еллінізму
29 29. Перший тріумвірат і криза Римської республіки.
30 30. Гуситський рух у Чехії. Чашники і таборити. Значення гуситського руху.
31 31. Господарство та соціальна структура східних слов’ян. Виникнення союзів східнослов’янських племен
32 32. «Золота доба» Англії за правління королеви Єлизавети І.
33 33. Міжнародні відносини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Створення військово - політичних блоків.
34 34. Великі географічні відкриття та їх наслідки для Європи та Америки.
35 35. Культура Високого Відродження.
36 36. Інтеграційні процеси в Європі в другій половині ХХ -на початку ХХІ ст.
37 37. Реформація в Європі. Лютеранство, кальвінізм, цвінгліанство та їх соціальна роль.
38 38. Міжнародні відносини після Другої світової війни. Причини та основні прояви «холодної війни».
39 39. Причини виникнення Першої світової війни, її хід та результати.
40 40. Доба Просвітництва у Франції.
41 41.Причини, передумови та основні етапи формування сталінського тоталітарного режиму в СРСР.
42 42. Встановлення фашистського тоталітарного режиму в Італії.
43 43.Прихід Гітлера до Влади та формування тоталітарного режиму в Німеччині.
44 44.Світова економічна криза 1929-1933 в США. Зміст та етапи Нового курсу Рузвельта.
45 45.Створення держави Ізраїль. Виникнення палестинської проблеми.
46 46.Причини,хід та наслідки реформ 60-70х рр. ХІХ ст. у Російській імперії.
47 47.Причини,характер та періодизація Другої світової війни
48 48. Соціалістичні експерименти В Китаї у 50-60- х роках ХХ ст.(великий стробок і культурна революція.)
49 49. Причини швидкого економічного розвитку Японії в 50-60-х рр. ХХ ст. Японське «економічне диво».
50 50. Наполеонівські війни в Європі на початку ХІХ ст..
51 51. Внутрішня і зовнішня політика М.Тетчер. Тетчеризм.
52 52. Період «відлиги» в СРСР.
53 53. Війна за незалежність американських колоній Англії та утворення США.
54 54. Використання інтерактивних технологій в процесі навчання історії в основній школі
55 55.Використання інтерактивних технологій
56 56. Наукові центри
57 57. Особливості та методика проведення уроку практикуму
58 58. Методи навчання історії
59 59. Здійснення міжпредметних зв’язків на уроці історії
60 60. Зв’язки методики викладання історії з іншими науками
61 61.Робота з друкованим текстом на уроках історії: методичні рекомендації до використання тексту підручника, історичного документа та художнього твору.
62 62. Методика використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії.
63 63.Розкриття причинно-наслідкових зв’язків на уроках історії.
64 64.Особливості методики викладання пропедевтичного курсу історії України в 5 класі.
65 65. Підходи та принципи навчання всесвітньої історії в середніх загальноосвітніх закладах.
66 66. Методика формування історичних понять. Їх класифікація, основні шляхи, етапи та методичні прийоми формування.
67 67. Історична карта у викладанні історії. Види історичних карт. Прийоми роботи з ними.
68 68. Характеристика програм з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх закладів: зміст, структура (основні компоненти).
69 69. Інформаційно-комунікативні технології навчання на уроках історії.
70 70. Типи і структура уроків історії.
71 71. Позакласна робота з історії в школах. Форми позакласних заходів і методи їх проведення.
72 72. Роль історичних уявлень в процесі формування знань учнів. Створення історичних уявлень про історичний час, простір.
73 73. Структура історичних знань. Особливості формування та засвоєння.
74 74. Закріплення навчального матеріалу на уроці історії: значення, види, прийоми. Навести конкретні приклади.
75 75. Умовно-графічна Наочність, її види та значення у вивченні історії. Схеми і прийоми, їх використання на уроках історії.
76 76. Проблемний метод навчання історії.
77 77. Вимоги до сучасного уроку історії.
78 78. Оцінювання навчальних досягнень учнів з історії, основні критерії оцінювання.
79 80. Характеристика навчально - методичного комплексу з всесвітньої історії для загальноосвітніх закладів (навести приклади).
80 79. Методика проведення шкільної лекції та семінару з історії.
19.06.2019; 21:42
хиты: 4382
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
новая история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь