пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія країн азії

1 1. Східне суспільство, основні характеристики та закономірності історичного розвитку.
2 2. Особливості соц. структури сх..с-ва.
3 6. Проблема виділення періоду нової історії країн Сходу в суч. Історичній науці.
4 7.Період колоніалізму на Сході
5 8. Ост-Індські компанії європ.держав та їх роль в колон.експансії
6 9. типиколоніальної експансії:
7 10. Колоніальна політика на Сході і в Африці.
8 12. Колон.експансія європ.країн у 19ст.
9 13. Колоніальний розподіл африки у ост.третині 19 ст.
10 15. афганістан
11 16. Феномен Осм.держави в період Середньовіччя : особливості процесу державотворення та суспільно-поліичної системи.
12 17. Особ. історичного розвитку Ірану в період Середньовіччя.
13 18.Шиїзм в Ірані
14 20. Завоювання Китаю маньчжурами
15 22. собливості цивілізаційного розвитку острівного світу Південно-Східної Азії. Державні утворення Індонезії XVI-XVII ст.
16 21. Специфіка суспільного устрою та системи державної влади в Японії.
17 23. Етапи колонізації Південно-Східної Азії
18 24. Утвердження голлан.ОІК в Індонезії та особливості її колоніальної експансії в 17-18 ст.
19 25. Розділ 2. Боротьба між Голландією та Англією за Індонезію у XVIII - XIX ст.
20 26. Специфіка колон.експлуатації Індонезії Голандією та її економія впродовж 19 ст.
21 27. Встановл-я сьогунату Токугана в японії та специфіка структури
22 28.внут.політика сьогунату 29. Самоізоляція Японії
23 30.Соціально-економічне становище Японії в період Токугава
24 31. Примусове «відкриття» Японії зах.державами.
25 33 +34. Ліквідація сьогунату Токугава. «Революція Мейдзі»
26 35. Японія в епоху системних буржуазних реформ
27 36. Політ.розвиток Японії в ост.третині 19 ст.
28 37. Агресивна зовнішня політика Японії
29 38. основ японського капіталізму
30 41. Завойовницька політика маньчжурської династії в 17-18 с
31 42. Політика самоізоляції в цінській імперії та її наслідки.
32 43. перша опіумна війна.
33 44. Характер, хід, результати та значення Тайцінського повстання.
34 45.Друга опіумна війна
35 46. Китай в період «політики само посилення». + 47. Реформаторських рух у Китаї в ост.третині 19ст.
36 48.Перетворення Китаю в напівколонію зах.країн
37 49. Повстання іхетуаней (боксерів) 1898-1900 рр..
38 50. Особ.капіталістичного розвитку Китаю
39 51. Кит-япон війна 1894-95. Процес втрати Кореєю незалежності
40 52. Держава Великих Моголів
41 53. Розпад і падіння імперії
42 54. Маратхська держава в ос.третині 17- першій половині 18 ст
43 56. головні етапи англійського завоювання Індії.
44 57. Аграрна політика англійців
45 59. Індія в середині 19с т. політика генерал-губернатора Далькузі . ЇЇ причини та насілдки
46 60. Повстання сипаїв
47 61. Проблема реформування системи британського колоніального управління та розстановка політичних сил в мтрополії.
48 62. Політика брит.колніальної влади в Індії - після Сипайського повстання.
49 63.Особ.розвитку інд. національної економіки у 2пол 19ст
50 64. Зарод-я і розвиток інд.нац. руху в 2 пол.19ст. : основні течії, вимоги та методи діяльності
51 64. Національний рух в Індії в останній третині 19-на поч. 20 ст.: еволюція завдань та методів.
52 66. Система державної влади та соцу.структура Осм.імперії.
53 67. Криза тимарної с-ми землеволодіння в Осм.імперії: причини та наслідки.
54 68. Міжнародне положення Осм.імперії к.17-к.18
55 69. Перші спроби військоово-політичного реформування в Оси.імперії 18-поч.19
56 70.«Східне питання». Зародження та сутність
57 71Східне питання
58 72. Єгипетська криза 1831—1833 рр.
59 73. Реформи Махмуда ІІ (1808-39) та їх значення.
60 74. Першй період Танзимату; основні напрямки реформування та його результати.
61 75. Другий етап реформ Танзімату
62 76. російсько-турецької війни 1877 р. Особливості її розгортання
63 77. «Товариство нових османів». Політ. Програма та її ідеологія. Результати діяльності
64 78. Внутр. І зов. Політика Абдул-Хаміда
65 79. Молодотурецький рух в Осм. Імперії
66 80. Утворення Дуранійської Держави в Афганістані. Зовн. І внут. Політика афганських правителів 18-поч19
67 81+82 Англо-афганські війни в XIX столітті.
68 83.Внутрішня політика Абдурахман-хана
69 84.Каджари
70 86. Бабідське повстання : причини, рушійні сили, ідеологія
71 87. російсько-іранські війни 19 ст
72 88.Перетворення Ірану у напівколонію в другій пол. XIX - на поч. XX ст.
73 89. Правління Муххамеда-Алі в Єгипті: внутр. І зовн політик.
74 90. Процес перетворення Єгипту у колоніальну країну та особливості колоніального статусу Єгипту
19.06.2018; 15:47
хиты: 3588
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь