пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Історія України Лс

1 1.Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
2 2. Характерні риси промислового розвитку України на початку ХХ ст.
3 3.Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки
4 4. Розвиток суспільно-політичного руху в Україні на початку ХХ ст.
5 5.Виникнення українських політичних партій. Їх програмні вимоги та боротьба за національне визволення українського народу на початку ХХ ст.
6 6.Становище України після поразки революції 1905 - 1907 рр.
7 7. Посилення національного гноблення в Україні в 1907 - 1914 рр.
8 8.Активізація національно-визвольного руху в Україні в 1910 - 1914 рр. Боротьба проти великодержавного шовінізму. Українське питання у ІV Державній думі.
9 9. Причини, початок і характер Першої світової війни.
10 10. Воєнні дії на території України в 1914 - 1916 рр. Участь в них українських національних формувань.
11 11. Антиукраїнська політика царської адміністрації на західноукраїнських землях. Репресії австро-угорського уряду проти українського населення західноукраїнських земель (1914 - 1917 рр.).
12 12 .Вплив Першої світової війни на господарство та становище народних мас України.
13 13.Соціально-економічне й політичне становище в Україні після повалення самодержавства.
14 14.Політичні партії України в 1917 р. Їх програмні вимоги й діяльність.
15 16.Утворення і діяльність Української Центральної Ради (березень - жовтень 1917 р.). М.Грушевський.
16 17.Створення Генерального Секретаріату, його склад і функції. Комітет Української Центральної Ради. (Мала Рада).
17 18. Переговори представників Центральної Ради і Тимчасового уряду. ІІ Універсал УЦР.
18 19.ІІІ Універсал Української Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
19 20. Більшовики і український національно-визвольний рух в 1917 р.
20 21. ІV Універсал Української Центральної Ради. Проголошення незалежності УНР.
21 22. Проголошення І Всеукраїнським з’їздом Рад у Харкові влади Рад на Україні. Характер радянської державності.
22 23. Незалежність Радянської України: форма і суть. Резолюція VІІІ Всеросійської конференції РКП (б) “Про Радянську владу на Україні”.
23 24. Війна Радянської Росії проти УНР. Трагедія під Крутами. Взяття більшовицькими військами Києва.
24 25. Берестейський мирний договір УНР з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією. Окупація України німецько-австрійськими військами.
25 26. Державотворча діяльність Української Центральної Ради після свого повернення до Києва. Конституція Української Народної Республіки (29.04.1918 р.).
26 27. Проголошення П.Скоропадського гетьманом України. Відмінність гетьманської Української держави від УНР.
27 28. Зовнішньополітичний курс гетьманської Української держави.
28 29. Соціально-економічна політика гетьмана П.Скоропадського
29 30. Українські політичні партії і гетьманський режим. Утворення та діяльність “Українського національного союзу” (УНС).
30 31. Повстансько-партизанська боротьба в Україні проти німецько-австрійських окупантів і гетьманського режиму.
31 32.Падіння гетьманського режиму і відновлення УНР. Утворення Директорії.
32 33.Внутрішня політикаДиректорії.
33 34.Зовнішньополітичне становище Директорії.
34 35.Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. у Києві. Йогоісторичнезначення.
35 36.Боротьба радянських і українськихвійськ з арміями Денікіна. Білогвардійський окупаційний режим в Україні.
36 37. Союз С.Петлюри й Ю.Пілсудського. Варшавська угода УНР з Польщею.
37 38..Радянсько-польськавійна 1920 р. Створення та діяльністьГалревкому.
38 39. Ризький мирний договір між Польщею та РСФРР та УСРР від 18.03.1921 р.
39 40. Відновленнярадянськоївлади в Україні в 1919 р. ПрийняттяКонституції УСРР.
40 41.ВнутрішняполітикаРаднаркому УСРР в 1919 р. “Комуністичне” будівництво.
41 42. Селянські повстання проти більшовицького режиму. Н.Махно, М.Григор’єв, Зелений (Д.Терпило).Причини поразки більшовиків в Україні у 1919 р.
42 43. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення Західно-Української Народної Республіки.
43 44. Українсько-польська війна 1918 - 1919 рр. Західноукраїнське питання на міжнародній арені.
44 45. Стан церкви в Україні під час революційних подій.
45 46. Підсумки та уроки Української революції 1917 - 1920 рр. Причини поразки української революції.
46 47. Становище УСРР у 1920 р.
47 48. Шлях більшовицької партії до однопартійності в Україні.
48 49. Політичне та соціально-економічне становище в Україні на початку 20-х рр.
49 50 Запровадження нової економічної політики. Суть і значення НЕПу
50 51 Розвиток народної освіти в Україні в 20-х рр. Ліквідація масової неписьменності. Формування нової інтелігенції.
51 53. Голодомор 1921 - 1923 рр. в Україні. 1. Передумови та причини голоду.
52 54. Українізація. Її суть, причини, наслідки. Суперечливість цього процесу.
53 55. Відродження української літератури і мистецтва в 20-ті рр. Різноманітність творчих організацій, спілок, угрупувань, течій. Ідеологізація художньої творчості.
54 56. Розвиток науки в Україні в 20-х рр. Приїзд з еміграції М.Грушевського та інших діячів науки й культури. Посилення партійно-державного контролю у сфері науки.
55 57. Націонал-комунізм в Україні. Поява в 20-х рр. міфу про націонал-ухильництво. Розправа з О.Шумським, кампанія проти М.Хвильового і М.Волобуєва.
56 58. Суспільно-політичне життя в республіці в 20-х рр. Зміцнення політичної монополії КП(б)У.
57 59. Входження Української РСР до складу союзу РСР. Суть новоствореної держави.
58 60. Репресії проти господарників і спеціалістів. “Шахтинська справа”. Причини репресій.
59 61. Масові репресії більшовицько-радянського режиму щодо діячів української науки й культури. "Розстріляне відродження": література, театр, музика, кіномистецтво.
60 63. Виробниче змагання. Ізотовський і Стахановський рух. Будови перших п’ятирічок на Україні.
61 64. Підсумки індустріального розвитку України в роки перших п’ятирічок.
62 65. Українське село наприкінці 20-х рр. Поворот до суцільної колективізації. Розселянювання України в процесі колективізації.
63 66. Політика ліквідації куркульства як класу та її здійснення в Україні.
64 67. Запровадження колгоспного ладу в Україні. Наслідки колективізації.
65 68. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні: причини, суть, наслідки. Причини голоду в Україні 1932-1933 pp.
66 69. Національно-політичні аспекти голодомору в Україні 1932 - 1933 рр. Соціально-демографічні наслідки.
67 74. Кінець українізації. Запровадження в школах України обов’язкової російської мови. Уніфікація навчальних програм.
68 75. Становище церкви в Україні в 30-ті рр. Заборона УАПЦ. Знищення свободи віросповідання.
69 76. Суспільно-політичне життя Західної України в умовах польської окупації. Діяльність місцевих українських політичних партій.
70 77. Політичне та соціально-економічне становище західноукраїнських земель під владою Польщі.
71 78. Утворення та діяльність організації українських націоналістів (ОУН). Є.Коновалець.
72 79. Греко-католицька церква на західноукраїнських землях. Митрополит А.Шептицький.
73 80. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов.
74 81. Українські землі під владою Чехословаччини. Проголошення самостійності Карпатської України.
75 82. Політично-правовий статус Північної Буковини під владою Румунії. Політика розселення і румунізації українців.
76 83. Розвиток літератури, музики та інших форм культури на західноукраїнських землях в 20 - 30-ті рр.
77 84. РУП
78 85Соціально-економічна і культурна діяльність Центральної Ради.
13.06.2018; 20:39
хиты: 6024
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь