пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Історія України

1 1.формування української нації поняття і чинники
2 2.етапи укр-націон руху
3 3.періодизація історії україни 19 ст.
4 4. українські землі під владою росії
5 5. Українські землі у складі Австрійської монархії
6 6.7розвиток промисловості і сільського господарства на укр землях у 1 пол 19 стУ першій половині XIX ст.
7 8.розвиток міст в 1 пол 19.
8 9.зміни в соціальній структурі укр суспільства у 1 пол 19 ст
9 10. категорії сільського населення у 1 пол 19 ст
10 11.настрої населення під впливом франц-рос війни 1812
11 12.український романтизм.харківська школа романтиків
12 13.становлення українознавства як науки значення фольклору та етнографії
13 14.становлення укр іст науки в 1 пол 19 ст формування наукових центрів
14 15. перші мовознавчі дослідження в україні дискусії про укр мову в 30-40-хх рр 19 ст
15 16.масонські ложі
16 17.популяризація історичного минулого у творах рос і укр літераторів 1 пол 19 ст
17 18.декабристський рух
18 19. Політичний гурток у Харкові й політизоване вільнодумство в Ніжинській гімназії.
19 20.польське повстання на правобережжі
20 21. укр питання в польському русі кінець 30-50 років 19 століття.діяльність таємної організації співдружність польського народу
21 22.роль греко-католицького духовенства в політичному і культурному житті зах укр діяльність могильницького,зубрицького
22 23. національне піднесення на зах укр землях діяльність руської трійці
23 24.25кирило-мефодіївське товариство
24 26. тарас шевченко в націон русі
25 27.вплив революції 1848 на розвиток галичини
26 28.руська рада
27 29.селянський рух на західноукраїн землях під час революції 1848 і скасування панщини
28 30.події 1848 р на буковині та закарпатті.А.Добрянський
29 31. Кримська війна 1853-1856 рр. Та її наслідки для України. Оборона Севастополя.
30 32.депортація кримських татар
31 33.реформа 1861 р підготовка та проведення в українських губерніях
32 34.розвиток сільського господарства україни
33 35.промисловий розвиток півдня україни в 2 половині 19 ст
34 36 Становлення гірничнодобувної ,металургійної та металообробної індустрії.
35 37. Розвиток залізничного та іншого транспорту.
36 38. судова та військова реформи
37 39.земська,міська,фінансова реформи.
38 40 Польське визвольне повстання 1863 - 1864 рр.
39 41. Міграція українського населення в межах Російської імперії.
40 42. Опозиційна діяльність земств.
41 43. Народницький рух у 1871 - 1878 рр.
42 44. місце української громади петербурга в загальногромадівському русі. журнал основа
43 45. наукові та суспільно політичні погляди
44 46. перший етап громадівського руху. валуєвський циркуляр 1863
45 47. рух народників в україні 1879 - 1889 р. зв'язки з громадівськими
46 48. другий етап громадівського руху в україні
47 49. драгоманов у суспільно політичному русі україни останньої третини 19 ст
48 50. третій етап громадівського руху. активізація студентського руху в україні у 90 х р. 19 ст. діяльність братства тарасівців
49 51. поширення марксизму і зародження соціал-демократизму в україні наприкінці 19 ст
50 52. еволюція державного устрою австрійської імперії другої половини 19 ст та становище в ній українських земель
51 53. еміграція українців в сша канаду бразилію та аргентину у другій половині 19 ст
52 54. створення і діяльність наукового товариства імені шевченка
53 55. український народовський рух, москвофільський і польський національний рух в західноукраїнських землях другої половини 19 ст
54 56. створення і діяльність національних політичних партій у галичині
55 57. іван франко і розвиток суспільно політичної думки в західноукраїнських землях другої половини 19 - початку 20 ст
56 58. кримськотатарське відродження 19 ст
57 59. становлення нової української художньої літератури першої половини 19 ст
58 60. переклад святого письма українською мовою. морачевський, нечуй-левицький, куліш, пулюй
59 61. греко католицька церква в російській та австрійській імперіях в першій половині 19 ст
60 62. розвиток початкової та середньої освіти на українських землях у другій половині 19 - початку 20 ст
61 63. університети в українських землях другої половини 19 - початок 20 ст. освітня та наукова діяльність
62 64. українська література другої половини 19-початку 20 століття
63 65. розвиток української історичної науки другої половини 19 - початку 20 ст
64 66. архітектура, скульптура, живопис і графіка в україні в другій половині 19 - початку 20 ст
65 67. українська музика, драматургія і театр у другій половині 19 - початок 20 ст
66 68. українська народна творчість, побут і декоративно ужиткове мистецтво другої половини 19 - початку 20 с
67 69. населення та територія українських земель на початку 20 ст
68 70. адміністративно політичний поділ українських земель на початку 20 ст
69 71. соціально - економічне становище українських земель в складі російської імперії на початку 20 ст
70 72. соціально - економічне становище українських земель в складі австро угорської імперії на початку 20 ст
71 73. характерні риси промислового розвитку українських земель в складі російської та австро-угорської імперії на початку 20 ст
72 74. соціальна структура українського суспільства на початку 20 ст
73 75. столипінська аграрна реформа: особливості проведення в україні та її наслідки Столипін.
74 76. створення українських політичних партій в російській імперії. їх програмні вимоги та політична діяльність на початку 20 ст
75 77. руп створення діяльність та ідеологічна еволюція. Міхновський
76 78. події революції 1905-07 в україні. діяльність українських парламентських громад у 1 та 2 державних думах
77 79. український політичний та національно культурний рух у 1907 - 1914 р. українське питання в 3 і 4 державних думах
78 80. роль просвіти у культурно громадському житті наддніпрянської україни початку 20 ст
79 81. діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних організацій на західноукраїнських землях на початку 20 ст
80 82. причини початок характер першої світової війни. україна в планах держав антанти і троїстого союзу
81 83. антиукраїнська політика російської адміністрації на західноукраїнських землях. Репресії австро-угорського уряду проти українського населення західноукраїнських земель 1914-1917
82 84. ставлення представників української інтелігенції до подій першої світової війни
83 85. створення та діяльність союзу визволення україни
84 86. воєнні дії на території україни в 1914-1916 рр. бойовий шлях легіону українських січових стрільців та їхня культурно-освітня діяльність
29.01.2018; 15:00
хиты: 6598
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь