пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


ІУ 2 курс

1 1. Внутрішня політика Мазепи. Зовнішня політика Мазепи. Участь козаків в Північній війні.
2 2. Мазепа і Петро І. Політична характеристика.
3 3. Причини і передумови зміни зовнішньополітичного курсу уряду Мазепи.
4 4. Мазепа і політика відновлення Української православної церкви.
5 5. Соціально-політичний курс Мазепи.
6 6. Етико-політична і правова оцінка зміни Мазепою зовнішньополітичного курсу.
7 7. Причини поразки виступу мазепинців.
8 8. Місце і роль Мазепи в історії Українського народу та держави.
9 9. Ставлення Туреччини і Криму до ситуації в Гетьманщині 1708-1709 рр.
10 10. Повстання 1702-04 рр. в Правобережній Україні.
11 11. Визвольний рух 1703-1704 рр. С.Палій та І.Мазепа.
12 12. Характер українсько-шведського договору. Перспективи історичного розвитку.
13 13. Ставлення Запорозької Січі до Мазепи та його політики.
14 14. Повстання Кіндрата Булавіна.
15 15. П.Орлик та його політика (1710-1713 рр.)
16 16. Конституція П. Орлика. Ідеологічні засади.
17 17. Питання влади в Конституції 1710 р.
18 18. Зовнішньополітична діяльність уряду П. Орлика. Союз з Кримом та Туреччиною.
19 19. Участь закарпатців у визвольній війні угорського народу 1703 - 1710 рр.
20 20. Посилення влади Російського уряду (1708 - 1721 рр.). Іван Скоропадський.
21 21. Політичні, економічні, освітні реформи російського уряду в Гетьманщині першої чверті XVIII.
22 22. Діяьність Першої Малоросійської колегії.
23 23. Боротьба Полуботка за відновлення Гетьманщини.
24 24. Причини, підготовка і перше відновлення Гетьманщини.
25 25. Реформи Д. Апостола.
26 26. Реформи в Слобожанщині (1720 - 1740 рр.)
27 27. Використання потенціалу українців в російсько-турецькій війні (1734 - 1739 рр.)
28 28. Сутність внутрішньої політики Правління Гетьманського уряду (1734 - 1750 рр.)
29 29. Причини підготовки, мета останнього відновлення Гетьманщини (1750 р.)
30 30. Державно - політична та економічна політика К. Розумовського.
31 31. Діяльність ІІ Малоросійської колегії.
32 32. Перетворення центральних установ Гетьманщини в департаменти ІІ Малоросійської колегії.
33 33. Ліквідація національних адміністративно-політичних особливостей Слобідської України (1760-1780 рр.)
34 34. Знищення залишків національної державності в Лівобережжі (1780-1790 рр.)
35 35. Територія та населення України у XVIII ст.
36 36. Причини і остаточна ліквідація Гетьманщини. «Прошеніє малоросійського шляхетства».
37 37. Суспільна думка в Україні під час складання нового Уложення законів. Участь української делегації під час Законодавчої комісії.
38 38. Формування і становлення купецького стану в Україні. Питання еволюції земельного володіння.
39 39. Розвиток буржуазних відносин в с/г.
40 40. Перехід промислового в дрібнотоварне виробництво (XVIII ст.)
41 41. Формування ринку робочої сили.
42 42. Еволюція козацького соціального стану. Селянський стан в Україні.
43 43. Розвиток міст і торгівлі.
44 44. Заснування, територія і внутрішній устрій Нової Січі.
45 45. Господарство Нової Січі.
46 46. Особливості самоврядування, управління і привілеїв Нової Січі.
47 47. Участь запорожців в російсько-турецькій війні (1768-17774 рр.)
48 48. Причини і наслідки ліквідації Запорозької Січі.
49 49. Кримське Ханство.
50 50. Аграрні проекти Козельського і Полетики.
51 51.Формування національної буржуазії.
52 52.Зміст наказів козацької старшини і шляхти до Комісії. Батуринська справа
53 53.Заселення та господарське освоєння Південної України.
54 54.Політичне становище та адміністративний устрій Правобережжя та Західноукраїнських земель.
55 55.Фільваркове господарство в Правобережній Україні.
56 56.Становлення правобережних та західноукраїнських міст.
57 57. Розвиток ремесла, промисловості і торгівлі на Правобережжі і Західній Україні.
58 58. Повстання 1734-1737 рр. Особливості, характер, рушійні сили. Гайдамаччина.
59 59. Повстання в Правобережній Україні.
60 60.Колії́вщина
61 61. «Волинська тривога»
62 62. Включення Правобережжя та Зх. Волині до складу Російської імперії.
63 63. Історична доля Кримського ханства.
64 64. Задунайська Січ.
65 65. Новосербія, Слов’яносербія та німецькі колонії на території України.
66 66. Значення Запорозького козацтва в історії Українського народу.
67 67. Козацькі військово-політичні об’єднання кінця XVIII ст.
68 68. Олешківська Січ.
69 69. Соціальні рухи на Слобожанщині, Лівобережжі та Запоріжжі І пол. XVIII ст.
70 70. О.Довбуш. Опришківський рух.
71 71. Соціальні рухи на Слобожанщині, Лівобережжі та Запоріжжі ІІ пол. XVIII ст.
72 72. Суспільно-політична думка XVIII ст.
73 73. Державно-політичні ідеали ІІ пол. XVIII ст. «Історія Русів».
74 74. Просвітництво в Україні.
75 75. Права, за котрими судиться малоросійський народ.
76 76. Розвиток історичної думки
77 77. Книгодрукування
78 78. Мистецтво.
79 79. Г. Сковорода. Життя та діяльність.
80 80. Містобудування.
81 81. Просвітництво, Каразін
82 82. Фольклор,драматургія, література
83 83Характер міщанства на Лівобережжі
84 84. Суспільні стани і устрій Слобідської України
85 85 Чисельність, етнічна і соціальна стратифікація півдня України (пусто)
86 86 Чорноморське козацтво
07.06.2017; 18:29
хиты: 7179
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь