пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


TDP

1 Поняття та система юридичної науки.
2 Поняття і предмет теорії держави і права.
3 Методологія теорії держави і права.
4 Місце теорії держави і права в системі юридичних дисциплін та ї функції.
5 Теорія держави і права як навчальна дисципліна.
6 Характерні риси влади до державної організації суспільства.
7 Загальні закономірності та шляхи виникнення держави.
8 8.Ознаки держави, що відрізняють її від родоплемінної організації суспільства.
9 9.Економічна і психологічна теорії походження держави.
10 10.Договірна та органічна теорії походження держави і теорія насильства.
11 11Державна (політична) влада та її ознаки.
12 12Поняття держави та основні її ознаки.
13 13Цивілізаційний та формаційний критерій класифікації держав
14 14Державний суверенітет як ознака держави.
15 15.Історичні типи держави.
16 16.Поняття та елементи політичної системи суспільства.
17 17Держава як центральна ланка політичної системи суспільства
18 18.Держава і політичні партії та інші об’єднання громадян.
19 19Поняття і ознаки конфедерації.
20 20.Поняття і ознаки правової держави та проблеми її формування в Україні.
21 21.Поняття і головні елементи форми держави.
22 22.Поняття і види форм державного правління
23 23.Поняття і види форм державного устрою.
24 24.Поняття і види державних режимів.
25 25.Особливості елементів форм Української держави.
26 26.Соціальне призначення держави. Соціальна держава.
27 27Поняття і функцій держави та їх класифікація
28 28Внутрішні і зовнішні функції держави.
29 29.Правові форми і методи здійснення функцій держави
30 30.Механізм держави: поняття, призначення, структура.
31 31. Конституційна система органів державної влади в Україні
32 32. Поняття, ознаки, види державних органів.
33 33. Принципи розподілу влад в Україні: зміст і значення.
34 34. Державна служба і її значення для функціонування державного апарату.
35 35. Форми демократії та її інститути.
36 36. Історичний розвиток прав і свобод людини і громадянина.
37 37. Нігілістичні концепції держави.
38 38. Концепція національної держави.
39 39. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.
40 40. Закономірності виникнення права і теорії його походження.
41 41. Головні сучасні підходи до праворозуміння і їх значення для реалізації права.
42 42. Поняття права. Право суб’єктивне і об’єктивне.
43 43. Ознаки права.
44 44. Право природне і позитивне
45 45. Функції права.
46 46. Принципи права: поняття і класифікація
47 47. Співвідношення права і закону.
48 48. Право, економіка і політика.
49 49. Поняття, ознаки та види соціальних норм.
50 50. Право і мораль.
51 51. Право і корпоративні норми, звичаї і традиції.
52 52. Поняття і загальні ознаки норм права.
53 53. Структура норм права.
54 54. Види норм права.
55 55. Способи викладення норм права в правових актах.
56 56. Поняття, структура, види та функції правосвідомості.
57 58. Правовий нігілізм та його подолання в Україні.
58 59. Поняття, ознаки і види правотворчості.
59 60. Поняття і види форм права.
60 61. Поняття, ознаки і види нормативно-правових актів.
61 62. Поняття, ознаки і види законів.
62 63. Підзаконні нормативно-правові акти.
63 64. Дія нормативно-правових актів в часі.
64 65. Дія нормативно-правових актів в просторі та за колом осіб.
65 66. Поняття та риси системи права.
66 67. Предмет і метод правового регулювання.
67 68. Галузь права як структурний елемент системи права.
68 69. Поняття, риси та види інститутів права.
69 70. Публічне і приватне право.
70 71. Система законодавства і її співвідношення із системою права.
71 72. Систематизація законодавства.
72 73. Поняття та основні форми реалізації норм права.
73 74. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації.
74 75. Акти застосування норм права.
75 76. Прогалини в праві і засоби їх усунення.
76 77. Поняття і основні способи та акти тлумачення норм права.
77 78. Тлумачення норм права за об’ємом їх змісту та офіційне і неофіційне їх тлумачення.
78 79. Поняття, ознаки і і види правовідносин.
79 80. Структура правовідносин: їх об’єкти.
80 81. Поняття і види правового статусу особи.
81 82. Правосуб’єктність юридичних осіб, державних органів і держави як суб’єкта правовідносин.
82 83. Зміст правовідносин.
83 84. Юридичні факти: поняття, види.
84 85. Поняття правосуб’єктності, її елементи.
85 86. Поняття, ознаки види правової поведінки.
86 87. Правопорушення : поняття, ознаки, склад, види.
87 88. Юридична відповідальність: поняття, ознаки види.
88 89. Законність і правовпорядок.
89 90. Зловживанням правом
90 91. Об’єктивно неправомірна поведінка.
91 92. Поняття і риси правового регулювання.
92 93. Способи, типи, режими і види правового регулювання.
93 94. Механізм правового регулювання.
94 95. Поняття і структура правових систем і їх класифікація.
95 96. Романо - германська правова система.
96 97. Англо - американська правова система.
97 98.Мусульманське право
98 Правова культура: поняття і структура.
06.06.2017; 23:13
хиты: 9079
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь