пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія України

1 1.Участь козаків у поході Дмитра І на Москву та в селянській війні під проводом І.Болотникова (1604-1607 рр.).
2 2.Участь козаків у поході Дмитра ІІ на Москву та в московсько-польській війні 1609-1613 рр.
3 3.Участь козаків у воєнних діях на території Московщини в 1618-1634 рр.
4 4.Участь козаків у Тридцятилітній війні (1618-1648 рр.).
5 5.Походи запорожців проти Кримського ханства і Туреччини в першій половині XVII ст.
6 6. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством у 20-30-х роках XVII ст.
7 7.Поразка польських військ під Цецорою в 1620 р. та підготовка Туреччини і Речі Посполитої до наступної війни. Позиція в ній Запорозької Січі (травень-серпень 1621 р.).
8 8. Роль козацького війська у битві під Хотином. П.Сагайдачний. Умови Хотинського миру між Туреччиною і Річчю Посполитою.
9 9. Петро Сагайдачний
10 10.Наростання козацько-селянського руху в першій чверті XVII ст.
11 11.Повстання під проводом М.Жмайла.
12 12.Розгортання повстанського руху в березні - квітні 1630 р.
13 13.Переможні бої українських повстанців під Переяславом і підписання Переяславської угоди в травні 1630 р.
14 14. Продовження повстання в 1631 р.
15 15. Повстання запорожців під проводом І.Сулими.
16 16. Результативність і уроки повстанського руху другої половини 20-х - першої половини 30-х років ХУІІ ст.
17 17.Повстання під проводом Павла Бута в 1637 р.
18 18.Бої козаків на Черкащині і поразка під Кумейками восени - взимку 1637 р.
19 19.Початок і хід козацького повстання у березні - травні 1638 р.
20 20. Оборонні бої повстанців у червні - липні 1638р.
21 21.Умови “Ординації Війська Запорозького” 1638 р.
22 22.Результативність і уроки козацько - селянського руху в другій половині 30-х років XVII ст.
23 23. Посилення влади Речі Посполитої над Україною в першій половині XVII ст.
24 24. Міжконфесійна боротьба в першій половині XVII ст. Відновлення православної ієрархії в Україні у 20-х роках.
25 25. Аграрні відносини та форми землеволодіння в Україні в першій половині XVII ст.
26 26.Погіршення становища населення України в першій половині ХVІІ ст.
27 27. Діяльність братств у першій половині XVII ст.
28 28.Причини, характер і рушійні сили національно-визвольної революції 1648 р. Б.Хмельницький.
29 29.Підготовка та початок національно - визвольної революції 1648 р.
30 30.Перемоги повстанців під Жовтими Водами і Корсунем.
31 31.Розгортання повстанського руху на Лівобережній і Правобережній Україні в квітні - липні 1648 р.
32 32.Воєнний тріумф козацького війська під Пилявцями і визволення західноукраїнських земель у вересні - листопаді 1648 р.
33 33.Створення основ нової Української держави в 1648 р.
34 34.Воєнна кампанія 1649 р. Зборівська угода та її наслідки
35 35.Становище України в 1650 р. Пошуки союзників
36 36.Становище України в 1651 р. Поразка під Берестечком і Білоцерківський договір.
37 37.Жванецьке протистояння 1653 р.
38 38.Дії української армії в 1652 р. Битва під Батогом
39 39.Переяславська рада 1654 р. “Березневі статті”. Їх місце в історичній долі України.
40 40.Воєнні дії на території України в 1654-1655 рр. Позиція шведського короля щодо України.
41 41. Українсько-російські відносини в 1648-1652 рр
42 42.Полководці, герої національно-визвольної війни І.Богун, М.Пушкар, Д. Нечай
43 43. Українсько-молдовсько-трансільвансько - волоські відносини
44 44.Воєнні успіхи російських і українських військ на північному театрі війни у 1654-1655 рр. Суперечності між Україною і Росією.
45 45.Підписання Росією сепаратної Вільненської угоди 1656 р. про перемир`я з Польщею. Пошуки українським урядом нових союзників.
46 46.Боротьба України проти Речі Посполитої в союзі з Трансільванією та Швецією восени 1656 - навесні 1657 рр.
47 47.Смерть Богдана Хмельницького. Роль Богдана Хмельницького в історії України.
48 48.Побут і приватне життя Б.Хмельницького.
49 49.Політика уряду І.Виговського та реакція на неї різних політичних сил у серпні - грудні 1657 р.
50 50.Міжстаршинська боротьба в січні - червні 1658 р.
51 51.Гадяцька угода 1658 р. України з Польщею
52 52.Українсько-російська війна(червень1658-серпень 1659 рр.).
53 53.Виступ частини козацької старшини проти політики уряду І.Виговського влітку - восени 1659 р. та його падіння.
54 54.Прихід до влади Ю.Хмельницького та підписання Слободищенського трактату 1660 р.
55 55.Продовження боротьби за незалежність України (1660-1663).
56 56.Міжстаршинська боротьба за владу на Лівобережній Україні в 1661 - 1663 рр. “Чорна Рада”.
57 57.Народні повстання на Правобережній Україні в 1664-1665 рр.
58 58.Політика гетьмана І.Брюховецького. Московські статті 1665 р.
59 59.Андрусівське перемир`я 1667 р. Реакція українського народу на розчленування України. Повстання 1667 р.
60 60.Гетьманування Д.Многогрішного (1668-1672 рр.).
61 61.Політика П.Дорошенка в 1665-1668 рр
62 62.Боротьба П.Дорошенка за соборну, незалежну Україну в 1669-1676 рр.
63 63. Загальна оцінка діяльності П.Дорошенка.
64 64.Повернення Ю.Хмельницького до політичного життя. Перший Чигиринський похід турецької армії на Україну в 1677 р.
65 65.Відсіч другого Чигиринського походу турецької армії на Україну в 1678 р
66 66.Передача Росією українських земель Туреччині за Бахчисарайським мирним договором 1681 р. і Польщі за “Вічним миром” 1686 р.
67 67.Російсько-українські кримські походи 1687-1689 рр.
68 68.Спроба П.Іваненка (Петрика) відновити незалежну Українську державу.
69 69.Участь українських козаків в азово-дніпровських походах 1695-1697 рр.
70 70.Територія і військово-адміністративний устрій України другої половини XVII ст.
71 71.Судова система України другої половини XVII ст.
72 74.Демографічна ситуація в Україні другої половини XVII ст.
73 76.Розвиток сільського господарства і тваринництва в другій половині XVII ст.
74 77.Розвиток промисловості України в другій половині XVII ст. Переростання нижчих форм виробництва у вищі, капіталістичного типу.
75 78.Формування соціальних груп старшини, шляхти і духовенства та міського патриціату Гетьманщини другої половини XVII ст.
76 79.Становище селянства, козацтва та міщанства України другої половини XVII ст.
77 80.Запорозька Січ у другій половині XVII ст.
78 81.Поява нових соціальних груп у 2 половині 17 ст.
79 82.Українська церква другої половини 17 ст.
80 83.Міста України. Внутрішня і зовнішня торгівля.
81 84.Суспільно-політична думка, освіта, наука та книгодрукування в Україні другої половини XVII ст.
82 85.Фольклор, література, мова, театр та музика України другої половини XVII ст.
83 86.Архітектура, образотворче мистецтво України другої половини XVII ст.
84 87.Традиційно-побутова культура і звичаї українського народу в другій половині XVII ст.
07.02.2017; 00:11
хиты: 6834
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь