пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


психологія

1 Предмет і завдання вікової психології
2 Історія виникнення і розвитку вікової психології
3 Поняття віку у віковій психології
4 Характеристика методів вікової психології
5 Рушійні сили психічного розвитку
6 Зміст і співвідношення понять “розвиток” і “формування” у психології.
7 Основні фактори, що детермінують психічний розвиток.
8 Взаємодія навчання, виховання та розвитку.
9 Найважливіші закономірності розвитку психіки.
10 Поняття про соціальну ситуацію розвитку дитини
11 Психологічні особливості розвитку дитини впродовж першого року життя
12 Основні психічні новоутворення раннього дитинства.
13 Психологічні особливості особистості дитини дошкільного віку.
14 Гра як провідна діяльність дошкільника.
15 Характерні особливості соціальної ситуації розвитку молодшого школяра
16 Особливості психічного розвитку дітей 6-річного віку
17 Навчальна діяльність
18 Особливості ігрової та трудової діяльності
19 Розвиток пізнавальних інтересів
20 Взаємини молодшого школяра з дорослими та ровесниками
21 Характеристика соціальної ситуації розвитку у підлітковому віці. Виникнення нових потреб.
22 Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
23 Біологічний фактор у розвитку підлітка
24 Основі психічні новоутворення у ранньому юнацькому віці
25 почуття дорослості, його становлення
26 Розвиток пізнавальних процесів дошкільнят
27 Розвиток самосвідомості у підлітковому віці
28 Взаємовідносини підлітків та дорослих
29 Анатомо-фізіологічні особливості ранньої юності.
30 Особливості психосексуального розвитку
31 соціально-психологічні умови формування особистості старшокласника
32 основні психологічні новоутворення ранньої юності
33 психосексуальний розвиток у період ранньої юності
34 Розвиток пізнавальних процесів старшокласника
35 Емоційно-вольова сфера у ранній юності
36 особливості самосвідомості юнаків і дівчат
37 перебудова взаємин з однолітками та дорослими на етапі ранньої юності
38 психологічні особливості вибору професії та готовність юнаків і дівчат до професійного самовизначення
39 Предмет і завдання педагогічної психології
40 історія виникнення і розвитку педагогічної психології
41 Зв’язок педагогічної психології з іншими науками
42 психологічні основи розвиваючого навчання
43 основні поняття психології навчання
44 фактори що впливають на процес навчання
45 навчання як процес
46 навчання як діяльність
47 проблема навчання у працях вітчизняних і зарубіжних психологів
48 Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.
49 концепція засвоєння знань
50 управління формування знань умінь і навичок
51 учіння як процес
52 Учіння як діяльність
53 основні компоненти учіння
54 Основні причини неуспішності учнів та Шляхи подолання
55 поняття про рівень актуального та зону найближчого розвитку
56 Вплив ТЗН на психічний розвиток учнів
57 Психологічні особливості засвоєння учнями знань
58 За критерієм наявності або відсутності вихідного наміру навчитись научіння поділяють на стихійне (випадкове) й доцільне (організоване).
59 Мотивація професійної діяльності вчителя: понятт і структура
60 Характеритика цілей і завдань психології виховання
61 особистість як мета об єкт і суб єкт процесу виховання
62 психологічні основи гуманізації процесу виховання
63 проблеми виховання дітей різних вікових груп
64 Психологічні основи навчально-виховної роботи з важкими підлітками
65 стилі батьківської поведінки у вихованні та їх характеристика
66 поняття особистісно орієнтованого навчання
67 Психологічна сутність і структура педагогічної діяльності
68 основні компоненти педагогічної діяльності
69 Педагогічні здібності, їх структура і розвиток
70 Педагогічні вміння та навички
71 Авторитет вчителя
72 Психологічні вимоги до особистості сучасного вчителя
73 Педагогічне спілкування в системі “вчитель — учень” як фактор становлення та розвитку особистості школяра
74 Психологічні проблеми вдосконалення педагогічної майстерності
75 Ефективність діяльності вчителя та її критерії
76 Особливості розвитку самосвідомості учнів у навчально-виховному процесі.
77 Соціально-психологічні умови формування особистості старшокласників.
78 Особливості формування самосвідомості юнаків і дівчат
79 Показники та критерії вихованості особистості.
80 Самовиховання як вища форма управління формуванням особистості
81 Вікові особливості виховання людей.
82 Вікові особливості розвитку самовиховання у дітей, підлітків та юнаків.
83 Фактори, що впливають на успішність у навчанні.
84 Стиль спілкування вчителя з учнями та його вплив на формування особистості учнів.
85 Принципи складання психологічної характеристики учня або студента.
30.01.2017; 20:29
хиты: 9015
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь