пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


словяни

1 По́льське повста́ння 1830—31 років (Листопадове повстання 1830—31 років)— національно-визвольне повстання
2 Участь Росії у боротьбі міжнародної реакції проти Французької революції у 1789-1793
3 Особливості російського абсолютизму в першій чверті 18 ст
4 Участь Росії у другій і третій коаліціях проти буржуазної Франції. Італійська кампанії і швейцарський похід Суворова.
5 Королівство польське-центр національно-визвольного руху на польських землях на поч. 19ст. патріотичне товариство. Змова підхорунжихт
6 Історичні передумови та військово-дипломатична підготовка Росі до північної війни
7 Створення колегій. Їх структура,регламенти ти діяльність в першій чверті 18ст
8 Хорватія і Словенія у 18ст.
9 Двірцеві перевороти другої чверті 18ст. та їх соціально-політична суть
10 Внутрішня політика царизму та політична боротьба в Росії в 1727-1730 р. Царювання Петра2.
11 Третійетап селянської війни в Росії 1773-1775 рр.
12 Внутрішня політика Катерини2
13 Вітчизняна та зарубіжна історіографії Північної війни 1700-1721
14 Вітчизняна та зарубіжна історіографії Північної війни 1700-1721
15 Прутський похід 1711. Політика Росії щодо південних слов’янських народів
16 Другий етап селянської війни під приводом Пугачова та його особливості.
17 Третій поділ Польщі.
18 Самодержавна реакція політики Миколи1. Бюрократизація управління. Заходи щодо зміцнення станово-класових позицій дворянства
19 Зовнішня політика Росії в кінці 17ст. Азовські походи.
20 Адміністративні реформи уряду Катерини2. Реформи місцевого управління ти центральних установ
21 Сербсько-Російські стосунки на початку 19ст. перше сербське повстання 1804-1815
22 Внутрішня політика Павла1. Двірцевий переворот 11 березня 1801 року в дворянсько-буржуазній і радянській історіографії.
23 Криза шляхетської Речі Посполитої в другій половині 18ст
24 Розвиток капіталістичних відносин у Чеських землях. Реформи Йосипа2 Криза феодально-кріпосницької системи та генеза капіталістичних відносин в Чехії.
25 Чехія під владою Габсбургів у другій половині 17 ст. «Доба темряви». Контрреформація. Друге видання кріпацтва.
26 Радянська історіографія Вітчизняної війни 1812р (1917-1985)
27 друге сербське повстання 1815. Мілош Обренович. Росія і боротьба за автономію в Сербії.
28 Вічний мир Росії з Річчю Посполитою та його наслідки для долі українського і білоруського народів
29 Зміцнення феодальної власності на землю і подальший розвиток кріпосницьких відносин у сільському господарстві Росії.
30 Буржуазна історіографія Вітчизняної війни 1812р.
31 Початок розвитку феодально-кріпосничих відносин та генезис капіталізму в Чехії. Адміністративні реформи Марії Терезії 1749
32 Товариство об'єднаних слов'ян,його програмна діяльність
33 Перший етап селянської війни під проводом Пугачова та його особливості
34 Віденський конгрес і слов’янські народи. “Священний Союз”. Роль царизму у зміцненні реакційних сил в Європі
35 Північна війна. Військові дії на території Білорусії та України. Полтавська битва-сучасна історична реконструкція.
36 Розвитоккапіталізму у Словаччині у другій половині XVIII ст. Реформи Марії-Терези та Йосипа II.
37 Реформи місцевого управління у першій чверті 18ст. Перша і друга обласні реформи.
38 Внутрішня політика Єлизавети Петрівни. Розширення прав І привілеїв дворянства.
39 Закордонні походи російської армії 1812-1815 рр. та слов’янські держави.
40 Династична боротьба в 80-90-х pp. XVIII ст. Початок царювання Петра І. Стрілецькі повстання 1682 - 1698 pp
41 виникнення четницького руху проти турецького панування в Сербії та Болгарії
42 Міська реформа 1699
43 міжнародне становище Росії напередодні Вітчизняної війни
44 Визвольна боротьба болгарського народу проти османського ярма. Тирновське, Чипровецьке повстання
45 Сучасна вітчизняна історіографія руху декабристів
46 Другий поділ Польщі. Повстання під проводом Костюшка
47 Болгарія під владою османів
48 Реформи на польських землях 60-х років ХVІІІ ст.Барська конф.Перший поділ Польщі
49 Скликання та діяльність «Уложеної комісії» в 1767 року.
50 Буржуазна історіографія Вітчизняної війни 1812р.
51 Катерина 1.Діяльність Верхорної таємної ради
52 Ліквідація турецького панування у Словаччині 1669 і перхід її під владу Габсбургів. Занепад господарства,посилення контрреформації
53 Правління Анни Іванівни.Біронівщина(історіографічний аспект)
54 Контрнаступ російської армії і вигнання Наполеона з РосіїКонтрнаступ російських військ та вигнання наполеонівської армії з Росії.
55 сучасна вітчизняна історіографія реформ Петра1
56 Словаччина у другій половині 17ст. Рекатолізація . Участь словаків у русі Тьокея Імре Ракоці 1678-1681
57 Кримська війна. Оборона Севастополя
58 Сучасна історіографія генези капіталізму в Польщі
59 Міжнародна політика Росії в 1725-1762. Відносини з Річчю Посполитою
60 Церковна реформа та її реалізація в першій чверті 18 ст.
61 Далмація під владою Венеції. Війни та занепад господарства
62 Північне і Південне товариства декабристів. Їх програми і діяльність.
63 Економічна політика уряду Петра1.Меркантилізм.
64 Абсолютизм Олександра1. Реформа в галузі державного управління. Діяльність М.Сперанського
65 Оцінка реформ Петра1 в дворянсько-буржуазній,вітчизняній та зарубіжній історіографії
66 Політика освітченого абсолютизму в Росії та її особливості
67 Участь східнослов’янських народів у Вітчизняній війні 1812. Північна війна. Військові дії на території Прибалтики 1700-1710
68 Внутрішня і зовнішня політика Петра3 в історіографії
69 Дворянська історіографія Вітчизняної війни 1812
70 Боротьба Чорногорії проти Туреччини за утворення самостійної держави 17-18ст.
71 Станова реформа та її реалізація в першій чверті 18 ст.
72 Белградський пашалик наприкінці 18ст.
73 Політичний устрій в Сербії у другій половині 17.ст
74 Завершальний етап Кримської війни. Паризький мир 1856
75 Реакційна політика уряду Миколи1. Кодифікація законів.
76 становище південнослов’янських народів під владою Туреччини у другій половині 17ст
77 Створення та діяльність Сенату
78 Політичне становище і економічний розвиток польських земель під російським,пруським та австрійським пануванням
79 Сербія, Босніїя та Герцеговиниа під владою Туреччини
80 Соціально-економічне і політичне становище Росії в кінці 17с. передумови реформ Петра1
81 «Національна політика» Катерини 2. Ліквідація Запорозької Січі
82 Товариство об’єднаних слов’ян
83 Двірцевий переворот 1762. Політична система Катерини2
84 Реакціяна внутрішня політика самодержавства в 1815-1825. Аракчеевщина Посилення колоніального гноблення українського і білоруського народів.
85 Теоретичні проблеми генези капіталізму в Чехії та Словаччині
86 Суспільно-політичний рух за реформи в Польщі. Конституція 1791
87 Причини,передумови та початок Кримської війни
88 Історичні передумови та просвітники селянської війни під проводом Пугачова
89 Боротьба Петра1 з консервативною опозицією.справа царевича Олексія. Устав про наслідування престолу
90 історія Далмації під владою Венеції ?Далмація під владою Венеції. Війни та занепад господарства
91 Слов’янський світ і французька буржуазна революція 1789.
92 Сучасна концепція реформ Петра1
93 Соціально-економічний розвиток Болгарії
94 Становище південнослов’янських народів під владою Туреччини у другій половині 18 ст.
95 Сучасна історична концепція та історіографія суспільної модернізації в Росії доби Петра І
96 Положення селянства в польському і чеському селі (Друге закріпачення селян). Польський фільварок і чеський велькостатек (17-18 ст.)
97 Польське питання в «наполеонівську епоху» і його рішення на Віденському конгресі.
98 Болгарія під владою Османів у другій половині 17 ст. Проблеми історіографії.
99 Реформи на польських землях 60 рр. 18 ст.
100 Станова реформа в Росії та її реалізація в першій чверті 18 ст.
30.01.2017; 01:36
хиты: 10257
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь