пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія України

1 1.Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович, його внутрішня та зовнішня політика.
2 2.Боротьба Данила і Василька Романовичів за князівський стіл на Волині та Галичині (1205 - 1238рр.).
3 3.Утвердження Данила Галицького на чолі Галицько-Волинського князівства (1219 -1245рр.).
4 4. Наслідки монголо-татарської навали для земель та населення Південно-Західної Русі.
5 5. Сутність та форми залежності українських земель від Золотої Орди.
6 6. Боротьба Данила Галицького за незалежність від Золотої Орди.
7 7.Європейська політика Данила Галицького.
8 8. Відносини Галицько-Волинської держави з Польщею, Литвою та Угорщиною за Данила Галицького.
9 9.Політика Данила Галицького щодо зміцнення та розбудови Галицько-Волинського князівства.
10 10.Релігійна політика Данила ГалицькогоДля Русі
11 11.Галицько-Волинська держава за князювання синів Данила Галицького Шварно, Лева, Мстислава.
12 12.Волинське князівство в другій половині XІІІ ст
13 13. Захист земель Галицько-Волинського королівства від посягань Литви, Угорщини та Золотої Орди за наступників Д.Галицького (1270 - 1323 рр.)
14 14. Галицько-Волинське князівство за часів князювання Юрія І Львовича.
15 15.Галицько-Волинське князівство за часів князювання Андрія та Лева Юрійовичів.
16 16.Князювання Юрія ІІ Болеслава. (1325- 1340 р.)
17 17. Боротьба за українські землі між Литвою і Польщею в 1325 - 1352 рр.
18 18. Звільнення українських земель з-під влади Золотої Орди (ХIV ст.).
19 19.Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.
20 20.Битва на Синіх Водах в сучасній історіографії.
21 21. СИНЬОВОДСЬКА БИТВА: НАСЛІДКИ
22 22.Київське удільне князівство за Володимира Ольгердович
23 23. Кревська унія та її наслідки
24 24. Українські землі за князювання Вітовта (1392—1430)
25 25. Грюнвальдська битва та її наслідки для Великого князівства Литовського.
26 26. Церковна політика великого князя Литовського Вітовта Кейстутовича.
27 27. Татарська політика великого князя Литовського Вітовта Кейстутовича
28 28. Боротьба руської шляхти за відродження автономії руських земель на чолі з князем Свидригайлом у 30-х рр. XV ст.
29 29. Свидригайло - людина і політик
30 30.Київське удільне князівство часів Олельковичів (1440 - 1471 рр.).
31 31. Київські князі Олельковичі
32 32. Волинське удільне князівство часів Свидригайла.
33 33.Останні спроби відновити удільний устрій в українських землях (80-ті роки ХV - початок ХVІст.). Змова князів 1481 р., повстання М.Глинського.
34 34.Причини, зміст та наслідки московських змагань за українські землі (кінець ХV - початок ХVІст.)
35 36.Реформи 60-хрр. ХVІст. у Великому князівстві Литовському та їх наслідки.
36 37. Поширення влади польської корони на українські землі у ХІV - ХVІ ст.
37 38. Причини зростання полонофільських настроїв серед української знаті в середині XVI ст.
38 39. Люблінська унія: причини, особливості укладення.
39 40. Створення Речі Посполитої та наслідки цього акту для України, Польщі та Литви.
40 41.Адміністративний устрій українських земель в складі Великого князівства Литовського.
41 42.Політичний лад в українських землях ХV - першої половини ХVІ ст.
42 43.Станово-представницькі органи управління Великого князівства Литовського. Рада.
43 44. Особливості політичного ладу в українських землях другої половини XVI ст.
44 45. Українські магнати в ХІV - ХVІ ст.
45 46. Процес формування шляхетського стану 14-16 cт.
46 47. Соціально-економічний розвиток України в другій половині ХІV - першій половині ХVІ ст.
47 48. Становище різних категорій українського селянства: обезземелення та поступове закріпачення
48 49.Поширення фільваркового господарства в Україні. Аграрна реформа “Устава на волоки”.
49 50. Розвиток українських міст, ремесел та торгівлі.
50 51.Міське самоуправління і Магдебурзьке право в Україні.
51 52.Литовські статути.
52 53. Італійські колонії та їхнє становище в умовах агресії татар і турків на Крим та Північне Причорномор’я.
53 54.Утворення Кримського ханства.
54 55) Українські землі Північного Причорномор’я в складі Кримського ханства і Османської імперії. Дике поле.
55 56) Напади татар на українські землі наприкінці ХV - в першій половині ХVІ ст.
56 57. Східна Галичина в другій половині ХІV - ХVІ ст.
57 58. Закарпаття в ХІV - ХVІ ст.
58 59. Землі Слобідської України в ХІV - ХVІ ст.
59 60. Північна Буковина в ХІV - ХVІ ст.
60 61. Генеза української козаччини у вітчизняній історіографії XIX - початку XX ст.
61 62. Генеза української козаччини в радянській історіографії.
62 63. Погляди сучасних вчених на проблему виникнення та становлення українського козацтва (В.Борисенко, В.Смолій, В.Щербак, Н.Яковенко).
63 64.Основні теорії походження українського козацтва.
64 65. Утікацька та уходницька гіпотеза походження козацтва.
65 66. Етнічні гіпотези походження козаччини.
66 67.Джерела формування українського козацтва.
67 68. Козацтво в Україні як побутове явище: перші 100 років.
68 69. Антитатарські акції українського козацтва наприкінці 15 - в першій половині 16ст.
69 70. Перші Запорожські Січі.
70 71 .Д.Вишневецький-Байда
71 72.Внутрішній устрій Запорозької Січі.
72 73.Створення реєстрового козацького війська. Реформа Стефана Баторія.
73 74. Молдавські походи козаків в другій половині XVI ст.
74 75.Морські експедиції українських козаків на Крим та Анатолійське узбережжя Чорного моря в 70 - 90-тірр. ХVІст.
75 76.Участь реєстрового козацтва у війнах Речі Посполитої (остання чверть ХVІст.).
76 77.Повстання під проводом К. Косинського
77 78.Українське козацтво у планах антитурецької коаліції (90-тірр. ХVІст.).
78 79.Заснування Базавлуцької Січі. Щоденник Е.Лясоти як історичний документ.
79 80.Повстання під проводом С. Наливайка.
80 81.Початкові етапи утвердження козацтва як окремого стану в Речі Посполитій.
81 81.Початкові етапи утвердження козацтва як окремого стану в Речі Посполитій.
82 82.Передумови та причини поділу старої Київської митрополії.
83 83.Українське православ’я у Великому князівстві Литовському.
84 84.Становище української православної церкви в другій половині ХVІст.
85 85.Поширення впливу католицької церкви в Україні ХІV - ХVІст. Діяльність єзуїтського ордену.
86 86.Реформаційні течії в Україні в ХVIст.
87 87.Розвиток унійної ідеї в Україні ХV - ХVІст.
88 88.Унійна діяльність православних в Україні наприкінці XVIст.
89 89. Берестейська церковна унія.
90 90.Конфесійна ситуація в Україні після укладення Берестейської унії (1596 - 1599рр.).
91 91.Розвиток архітектури та мистецтва в Україні ХІV - ХVІст.
92 92.Просвітницька діяльність братств наприкінці ХVІст.
93 93.Зміни в національній мові.
94 94.Пересопницьке Євангеліє - писемна пам’ятка української розмовної мови ХVІст.
95 95.Поява нової староукраїнської літератури.
96 96.Полемічна література (Герасим Смотрицький, Петро Скарга, Іван Вишенський та ін.).
97 97.Поява нового національного епосу
98 98. Рукописна книга в Україні ХV - ХVIст.
99 99.Зародження кириличного друкарства в Україні.
100 100.Освіта в Україні у ХV - ХVІст.
101 101.Поширення гуманістичної школи в Україні: єзуїтські колегії, протестантські гімназії.
102 102.Острозька школа-колегіум.
103 103.Українські гуманісти ХV - ХVІст.
104 104.Основні гуманістичні ідеї в творчості Станіслава Оріховського.
105 105.Музика і театр в ХІV - ХVІст.
106 106.Родина князів Острозьких в історії України ХVІст.
13.06.2016; 14:53
хиты: 8321
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь