пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Основні фактори, що детермінують психічний розвиток.

Біологічні передумови психічного розвитку.

Спадковість —фізіологічні ознаки які спільні для всіх представників людського роду (будова тіло, будова нервової системи, будова мовленнєвого апарату, будова руки як органу пізнання).

Задатки —це вроджені анатомо-фізіологічні особливості будови нервової системи, головного мозку, та органів чуття.

Вродженість — це ті індивідуальні особливості яких набуває дитина під впливом умов її розвитку в утробі матері (вживання матір'ю алкоголю, наркотиків, токсичних речовин, захворювання, травми при пологах).

Соціальний фактор

Макросередовище(природне середовище, географічне положення клімат), рівень суспільно-історичного та соціально-економічного розвитку суспільства, вплив ЗМІ, рівень розвитку науки, культури, ідеології).

Мікросередовище(первинні -малі групи в яких формується особистість людини (сім'я, дитсадок, клас, група, трудовий колектив) групи за місцем проживання та інтересами). Ігрова діяльність, навчання, виховання, праця.

Взаємодія психологічних та соціальних факторів.

Природні передумови, сам по собі не визначають психічний розвиток, а виступають лише основою цього розвитку, розвиток психіки (визначається соціальним середовищем) при в взаємодії з біологічними передумовами — вирішальну роль відіграють навчання і виховання. Природні передумови впливають на псих. розвиток в таких напрямках. Визначає шляхи і способи формування певних психічних властивостей. Впливають на темпи та рівень досягнень людини у певній сфері. При дуже яскраво виражених задатках можливе досягнення людиною значних успіхів навіть при несприятливих соціальних умовах.

Проте ні біологічні передумови, ні соціальне середовище не може впливати на людину поза її власною активністю.

 


30.01.2017; 20:29
хиты: 70
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь