пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Словяни

1 Антигабсбурська опозиція станів в Чехії. Повстання 1547 року. Посилення соціального та національного гноблення в Чехії в другій половині ХVI століття.
2 Борис Годунов (1598-1605 рр.) та його реформ
3 Боснійські землі в ХУ ст. Утворення Герцоговини (1448 р.). Герцог Стефан Вукчич Косач і його володіння.
4 Взаємини Орди і Північно-східної Русі (ІІ половина XIV ст.)
5 Визвольна боротьба чеського народу на початку ХVII століття. Повстання 1618-1620 рр. Битва біля Білої Гори.
6 Внутрішня політика уряду Івана IV в 1547-1556 рр. Судебник 1550 року. Стоглавий собор 1551р.
7 Внутрішня політика уряду Івана ІV Грозного 1547-1556 рр. Повторна кодифікація московського права. Судебник 1550 р.: історичні обставини, редакції, базові статті. Феномен обраної ради.
8 Вплив Венеції на формування державного управління слов’янських міст-держав Адріатичного Узбережжя. Дубровник як торгово-ремісничий центр Балкан у ХІУ- ХУ ст. На початку XV ст.
9 Відновлення державної влади в Росії після “смутного часу”. Земський собор 1613 року. Початок правління Романових.
10 Господарсько-соціальний розвиток Чехії та Словаччини у ХУ - першій половині ХУІІ ст. Сільське господарство, ремесло, розвиток міст. Соціальна стратифікація на чеських землях та словацьких землях.
11 Громадянська війна у Боснії у другій половині 60-х рр. ХІУ ст.
12 Гуситський рух в Чехії. Чашники і таборити. Розгром гуситами хрестових походів. Угода чашників з реакцією. Бій під Ліпанами. Значення гуситського руху.
13 Державний лад Речі Посполитої ІІ пол. ХVІ-ХVІІ ст.
14 Державний устрій та система управління далматинських міст у ХІУ-ХУ ст.
15 Державно-політичний лад. Формування станової монархії. Зростання шляхетських привілеїв. Становище в Мазовії, Сілезії, Помор’ї.
16 Державно-церковні відносини на західнослов’янських землях у ХІУ- поч. ХУІІ ст.
17 Династична ситуація та кланово-політична боротьба у Московській державі поч. 30-х рр. - 40-х рр. ХVІ ст. Державницька антитеза - правління Шуйських і Глинських.
18 Династична ситуація та політична боротьба в Російській державі у 80-90-х рр. XVI ст. Наслідки правління Івана IV.
19 Династична ситуація та політична боротьба в Чехії після реформаційної доби. Правління Іржі з Подебрад.
20 Династична ситуація та політичний устрій Речі Посполитої доби «Великого безкоролів’я» і в час правління Стефана Баторія та Сигізмунда ІІІ Вази.
21 Друге Болгарське царство в другій половині ХІІІ- ХІУ ст. Правління Івана Олександра (1331-1371 рр.) Наростання цетнробіжних тенденцій та територіальні втрати.
22 Економічний та соціальний розвиток Польщі в другій половині ХIV - ХV ст. Аграрні відносини. Перехід до панщинно-фільваркової системи. “Друге закріпачення” селян. Розвиток міст, ремесла та торгівлі.
23 Економічний та соціальний розвиток Польщі. Панщинно-фільваркова система. «Друге закріпачення» селян. Розвиток міст, ремесла та торгівлі.
24 Економічний і соціально-політичний розвиток Польщі в ХVI - першій половині ХVII ст. Економічні зрушення. Розвиток міст, ремесла і торгівлі.
25 Економічний і соціально-політичний розвиток Чехії та Словаччини в ХVI - першій половині ХVII ст. Зміни в економічному і політичному розвитку Чехії. Антигабсбурзька опозиція станів. Повстання 1547 року.
26 Завершення політичного об’єднання північно-східних слов’янських земель під владою Москви. Приєднання Новгорода, Твері, Рязані. Роль церкви в об’єднавчій політиці
27 Завоювання Балканського півострова Османською імперією у ХІУ-ХУ ст. Періодизація, військово-політичні етапи та наслідки.
28 Західнослов’янські народи і Тридцятилітня війна.
29 Звільнення східноруських земель від золотоординського ярма. Стояння на Угрі 1480 року. Сучасна історична реконструкція подій.
30 Землі Хорватії і Славонії у складі середньовічної Угорщини. Становлення станової організації і режиму станової монархії в ХІУ - ХУ ст.
31 Зовнішньополітичні чинники розвитку східнослов’янського світу (80-90-ті рр. XVI ст.). Битва на Куликовому полі: історичні стереотипи і сучасні наукові версії
32 Зовнішня політика Болгарії у кінці ХІІІ- ХІУ ст. Болгарсько-Візантійська боротьба за Тирновський престол. Сербський наступ на північно-західні землі Болгарії у кінці ХІІІ ст.
33 Контрреформація, наступ на православ’я Берестейська унія 15896 р.
34 Люблінська унія 1569 р. і утворення Речі Посполитої. Причини незавершеності суспільно-інтеграційних процесів Речі Посполитої та їх наслідки.
35 Московський улус наприкінці ХІУ- поч.. ХУІ ст. Походи Тохтамиша і Едігея та їх наслідки
36 Московсько-Литовська боротьба за давньоруські землі ХУ- поч. ХУІ ст. Прикордонна війна (1486-1494 рр.).Війна 1500-1503 рр. та її військово-політичні наслідки.
37 Міжнародне становище східнослов’янських земель в 50-70 рр. і ХІV ст. Сучасна історична реконструкція битви на Куликовому полі у 1380 р.
38 Наслідки правління Івана IV. Ускладнення внутрішньополітичного та міжнародного становища наприкінці ХVI століття.
39 Німецька колонізація словенських територій. Штирія, Каринтія, Крайна і Горіца в складі Німецької імперії в ХІІІ-ХІУ ст.
40 Об’єднання північно-східних слов’янських земель навколо Москви. Москва і Твер. Посилення Московського князівства за Івана Калити і його синів. Політика їх щодо Золотої Орди.
41 Об’єднання північно-східних слов’янських земель навколо Москви. Москва і Твер. Посилення Московського князівства за Івана Калити і його синів. Політика їх щодо Золотої Орди.
42 Об’єднання чеських та угорських земель під владою Владислава Ягелла. Фомування станової монархії.
43 Опрична політика Івана IV. Її соціально-політична і ментальна суть та сучасні наукові інтерпретації.
44 Османське завоювання Болгарії в ХІУ ст., його етапи та наслідки.
45 Основні напрямки зовнішньої політики Московсько-російської держави. Завоювання Казанського та Астраханського ханства. Початок підкорення Сибіру.
46 Особливості адміністративно-політичної, конфесійно-культурної і етномовної ситуації в Речі Посполитій в другій половині ХУІ - на початку ХУІІ ст.
47 Особливості внутрішньої політики династії Тертеровичів в Болгарії кінці ХІІІ-ХІУ ст.
48 Особливості завоювання боснійських земель османами У другій половині ХУ ст. Його етапи та наслідки
49 Особливості політико-адміністративної, церковної і культурної ситуації в Боснії та Герцоговині у ХІІІ - ХІУ ст.
50 Особливості політичної системи в Чеській державі доби правління Іржі із Подебрад.
51 Передумови гуситського руху. Діяльність Яна Гуса. Політична боротьба в 1415-1419 роках. Повстання 1419 року.
52 Польська держава в другій половині XIV - XV ст. Державно-політичний лад. Зростання шляхетських привілеїв. Політичний лад Мазовії, Силезії, Помор’я. Кревська унія 1385 року.
53 Польща. Війни проти Тевтонського ордену. Грюнвальдська битва. Тринадцятилітня війна (1454-1467). Повернення Східного Помор’я.
54 Політична боротьба в Російській державі 30-40-х років ХVI століття. Початок правління Івана IV.
55 Політична боротьба у Польщі (1500-1560 рр.) Екзекуційний рух.
56 Політичне й соціальне становище сербів і болгар в ХУ ст. у перший період турецького панування
57 Політичний лад Російської держави в ХIV столітті. Утворення загальноросійського апарату. Формування станової монархії. Становлення приказної системи. Боярська дума.
58 Політичний режим «шляхетської демократії» та його ґенеза. Боротьба між шляхтою та магнатами.
59 Політчна система та суспільне життя Московської держави у першій половині ХУ ст...
60 Послаблення Болгарії: зовнішні загрози, династичні чвари, соціальні конфлікти, розвиток локального сепаратизму і територіальні втрати Болгарії в ХІУ ст.
61 Початок османської експансії на Балканах. Битва на Косовому полі (1389 р.)
62 Початок польсько-шляхетської експансії на давньоруські землі. Кревська унія 1385 року. Ягайло та Вітовт. Ліквідація удільних князівств на українських та білоруських землях.
63 Правління Твртка І (1353-1391 рр.) і розквіт середньовічної Боснійської держави.
64 Провідні тенденції соціально-господарського поступу на польських землях (ХVІ - поч. ХVІІ ст.
65 Релігійне життя в Російській державі в ХV - на початку ХVI ст. Церква і єресь. Нестяжателі і осифляни. Спроба секуляризації монастирських земель. Боротьба православного кліру з світською владою.
66 Реформи церковного життя. Стоглавий собор 1551 р.
67 Рецепції західної правової культури, звичаєве право та традиції в політичній системі західнослов’янських країн у ХІУ-ХУІІ ст.
68 Розквіт Сербської держави Неманичів і її територіально-політична експансія. Стефан Душан і його завоювання.
69 Російська держава. Реформи середини ХVI століття: “земська та військова”. “Уложення про службу” 1556 року.
70 Річ Посполита у протистоянні з Османською імперією і Московією. Війна зі Швецією.
71 Річ Посполита у ІІ Пол. ХVІ ст. „Доба безкоролів’я”
72 Селянське повстання під проводом І.Болотникова, його хід, наслідки та значення.
73 Сербо-грецька держава на чолі з династією Неманичів у ХІУ ст. Зовнішньо-політичні відносини із Візантією та Венеціанською імперією.
74 Сербська деспотовина уХУ ст.
75 Сербія під час правління Стефана Душана (1331-1355 рр.). «Законник Стефана Душана» і розвиток державних інститутів.
76 Сербія у ХІУ-ХУ ст. Економічний та політичний розвиток. Боротьба за гегемонію на Балканах.
77 Сербія у ХІУ-ХУ ст. Економічний та політичний розвиток. Боротьба за гегемонію на Балканах.
78 Системна криза в Російській державі на початку XVII ст. Формування системи кріпосного права. Масові соціально-політичні рухи та їх сучасні наукові інтерпретації.
79 Системні реформи середини ХVI ст. Еволюція приказної системи
80 Словенські землі у ХІІІ-ХУ ст. Особливості політико-адміністративного та соціально-економічного розвитку.
81 Словенія під владою Габсбургів. Утворення з словенських земель внутрішньої Австрії у ХУІ ст.
82 Соціально-економічний розвиток Болгарії у ХІУ ст. Розвиток сільського господарства, торгівлі, ремесла, гірничих промислів.
83 Соціально-економічний і політичний розвиток Словаччини в ХIV столітті.
84 Соціально-політичне становище Словенії в ХУ ст. Селянське повстання 1478 р.
85 Становлення південнослов’янської культури під перехресними впливами давньогрецької, візантійської, італійської та західноєвропейської цивілізацій У ХІУ ст.
86 Судебник 1497 р.: джерела, зміст та його місце в системі феодального права.
87 Суспільно-політичне життя Московської держави за Василя II і Івана III-го. Організація апарату феодально-кріпосницької влади. Наслідки посилення Московського князівства для східних слов’ян.
88 Суспільно-політичний лад Польсько-Литовської держави ХУІ ст. - на початку ХУІІ ст. Політична боротьба у 1500-1560 рр.
89 Сучасна концепція та історіографія. „Смутної доби” в Російській державі наприкінці ХVI на початку ХVII ст.
90 Східнослов’янські народи у контексті польсько-литовських стосунків та боротьби з німецькою агресією (XV - XVI ст.)
91 Тимчасова стабілізація і розвиток Болгарського царства доосманського завоювання. Правління Федора Святослава (1300-1321 рр.).
92 Феодальна війна на Русі 1425-1436 року. Причини, хід та наслідки.
93 Хорватські землі у кінці ХІІІ-ХУ ст. Розвиток великого церковного і світського землеволодіння.
94 Хорватські землі у ХІУ-ХУ ст. Аграрні відносини. Розвиток ремесла
95 Хорватія на початку ХУІ ст. Турецький наступ в Хорватії. Битва при Мохачі (1526 р.) та її політичні наслідки.
96 Хорватія у складі Угорського королівства. Виникнення станово-представницьких законодавчих органів.
97 Чеські землі в період Тридцятилітньої війни.
98 Чеські землі в ХIV столітті. Внутрішня німецька колонізація. Розвиток господарства Чехії. Перехід до грошової ренти. Міста і торгівля. Політична стабілізація Чеської держави. Правління Карла IV.
99 Іноземна інтервенція в Росії на початку ХVII століття. Внутрішня та зовнішня політика В.Шуйського. Політична криза. Лжедмитрій II та Тушинський табір.
100 Історичні обставини формування політичної системи Московії у другій половині ХУ ст. Організація вищих органів влади станово-представницької монархії та її особливості.
101 Історичні обставини формування релігійно-конфесійної системи у Боснії у ХІІІ-ХІУ ст.
102 Історичні передумови та чинники чеської реформації. Гуситська революція: періодизація, зміст та результати.
103 Історіографія та історична концепція доби правління Івана IV.
104 Істрія під владою Венеції в ХІУ-ХУ ст..
20.06.2016; 17:37
хиты: 6011
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь