пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія України

1 Адміністративний устрій українських земель в складі Великого князівства Литовського.
2 Антитатарські акції українського козацтва наприкінці 15 - в першій половині 16ст.
3 Берестейська церковна унія.
4 Битва на Синіх Водах в сучасній історіографії.
5 Боротьба Данила Галицького за незалежність від Золотої Орди.
6 Боротьба Данила і Василька Романовичів за князівський стіл на Волині та Галичині (1205 - 1238рр.).
7 Боротьба за українські землі між Литвою і Польщею в 1325 - 1352 рр.
8 Боротьба руської шляхти за відродження автономії руських земель на чолі з князем Свидригайлом у 30-х рр. XV ст.
9 Внутрішній устрій Запорозької Січі.
10 Волинське князівство в другій половині XІІІ ст
11 Волинське удільне князівство часів Свидригайла.
12 Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.
13 Відносини Галицько-Волинської держави з Польщею, Литвою та Угорщиною за Данила Галицького.
14 Галицько-Волинська держава за князювання синів Данила Галицького Шварно, Лева, Мстислава.
15 Галицько-Волинське князівство за часів князювання Андрія та Лева Юрійовичів.
16 Галицько-Волинське князівство за часів князювання Юрія І Львовича.
17 Генеза української козаччини в радянській історіографії.
18 Генеза української козаччини у вітчизняній історіографії XIX - початку XX ст.
19 Грюнвальдська битва та її наслідки для Великого князівства Литовського.
20 Д.Вишневецький-Байда
21 Джерела формування українського козацтва.
22 Етнічні гіпотези походження козаччини.
23 Закарпаття в ХІV - ХVІ ст.
24 Зародження кириличного друкарства в Україні.
25 Заснування Базавлуцької Січі. Щоденник Е.Лясоти як історичний документ.
26 Захист земель Галицько-Волинського королівства від посягань Литви, Угорщини та Золотої Орди за наступників Д.Галицького (1270 - 1323 рр.)
27 Звільнення українських земель з-під влади Золотої Орди (ХIV ст.).
28 Землі Слобідської України в ХІV - ХVІ ст.
29 Зміни в національній мові.
30 Київське удільне князівство за Володимира Ольгердовича.
31 Київське удільне князівство часів Олельковичів (1440 - 1471 рр.).
32 Київські князі Олельковичі
33 Князювання Юрія ІІ Болеслава. (1325- 1340 р.)
34 Козацтво в Україні як побутове явище: перші 100 років.
35 Конфесійна ситуація в Україні після укладення Берестейської унії (1596 - 1599рр.).
36 Кревська унія та її наслідки
37 Литовські статути.
38 Люблінська унія: причини, особливості укладення.
39 Молдавські походи козаків в другій половині XVI ст.
40 Морські експедиції українських козаків на Крим та Анатолійське узбережжя Чорного моря в 70 - 90-тірр. ХVІст.
41 Музика і театр в ХІV - ХVІст.
42 Міське самоуправління і Магдебурзьке право в Україні.
43 Напади татар на українські землі наприкінці ХV - в першій половині ХVІ ст.
44 Наслідки монголо-татарської навали для земель та населення Південно-Західної Русі.
45 Освіта в Україні у ХV - ХVІст.
46 Основні гуманістичні ідеї в творчості Станіслава Оріховського.
47 Основні теорії походження українського козацтва.
48 Особливості політичного ладу в українських землях другої половини XVI ст.
49 Останні спроби відновити удільний устрій в українських землях (80-ті роки ХV - початок ХVІст.). Змова князів 1481 р., повстання М.Глинського.
50 Острозька школа-колегіум.
51 Передумови та причини поділу старої Київської митрополії.
52 Пересопницьке Євангеліє - писемна пам’ятка української розмовної мови ХVІст.
53 Перші Запорожські Січі.
54 Повстання під проводом К. Косинського
55 Повстання під проводом С. Наливайка.
56 Погляди сучасних вчених на проблему виникнення та становлення українського козацтва (В.Борисенко, В.Смолій, В.Щербак, Н.Яковенко).
57 Полемічна література (Герасим Смотрицький, Петро Скарга, Іван Вишенський та ін.).
58 Політика Данила Галицького щодо зміцнення та розбудови Галицько-Волинського князівства.
59 Політичний лад в українських землях ХV - першої половини ХVІ ст.
60 Початкові етапи утвердження козацтва як окремого стану в Речі Посполитій.
61 Початкові етапи утвердження козацтва як окремого стану в Речі Посполитій.
62 Поширення влади польської корони на українські землі у ХІV - ХVІ ст.
63 Поширення впливу католицької церкви в Україні ХІV - ХVІст. Діяльність єзуїтського ордену.
64 Поширення гуманістичної школи в Україні: єзуїтські колегії, протестантські гімназії.
65 Поширення фільваркового господарства в Україні. Аграрна реформа “Устава на волоки”.
66 Поява нового національного епосу.
67 Поява нової староукраїнської літератури.
68 Причини зростання полонофільських настроїв серед української знаті в середині XVI ст.
69 Причини, зміст та наслідки московських змагань за українські землі (кінець ХV - початок ХVІст.)
70 Просвітницька діяльність братств наприкінці ХVІст.
71 Процес формування шляхетського стану 14-16 cт.
72 Північна Буковина в ХІV - ХVІ ст.
73 Релігійна політика Данила Галицького
74 Реформаційні течії в Україні в ХVIст.
75 Реформи 60-хрр. ХVІст. у Великому князівстві Литовському та їх наслідки.
76 Родина князів Острозьких в історії України ХVІст.
77 Розвиток архітектури та мистецтва в Україні ХІV - ХVІст.
78 Розвиток українських міст, ремесел та торгівлі.
79 Розвиток унійної ідеї в Україні ХV - ХVІст.
80 Рукописна книга в Україні ХV - ХVIст.
81 Свидригайло - людина і політик
82 СИНЬОВОДСЬКА БИТВА: НАСЛІДКИ
83 Соціально-економічний розвиток України в другій половині ХІV - першій половині ХVІ ст.
84 Становище різних категорій українського селянства: обезземелення та поступове закріпачення
85 Становище української православної церкви в другій половині ХVІст.
86 Станово-представницькі органи управління Великого князівства Литовського. Рада.
87 Створення Речі Посполитої та наслідки цього акту для України, Польщі та Литви.
88 Створення реєстрового козацького війська. Реформа Стефана Баторія.
89 Сутність та форми залежності українських земель від Золотої Орди.
90 Східна Галичина в другій половині ХІV - ХVІ ст.
91 Татарська політика великого князя Литовського Вітовта Кейстутовича
92 Українське козацтво у планах антитурецької коаліції (90-тірр. ХVІст.).
93 Українське православ’я у Великому князівстві Литовському.
94 Українські гуманісти ХV - ХVІст.
95 Українські землі за князювання Вітовта (1392—1430)
96 Українські землі Північного Причорномор’я в складі Кримського ханства і Османської імперії. Дике поле.
97 Українські магнати в ХІV - ХVІ ст.
98 Унійна діяльність православних в Україні наприкінці XVIст.
99 Утвердження Данила Галицького на чолі Галицько-Волинського князівства (1219 -1245рр.).
100 Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович, його внутрішня та зовнішня політика
101 Утворення Кримського ханства.
102 Утікацька та уходницька гіпотеза походження козацтва.
103 Участь реєстрового козацтва у війнах Речі Посполитої (остання чверть ХVІст.).
104 Церковна політика великого князя Литовського Вітовта Кейстутовича.
105 Європейська політика Данила Галицького.
106 Італійські колонії та їхнє становище в умовах агресії татар і турків на Крим та Північне Причорномор’я.
08.06.2016; 19:21
хиты: 6137
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь