пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія української культури

1 "Повість минулих літ" яскрава памятка давньоруського літопису
2 "Правда по которым судится малоросийский народ" - визначна памятка суспільної та правової думки в Україні 18 ст
3 "Слово про закон і благодать" Іларіона - видатний твір давньоруської літератури
4 Архітектура живопис прикладне мистецтво музика київської русі.
5 Архітектура і будівництво Галицько-Волинського княз.
6 Архітектура і обр.мист. 2 пол. 17-18 ст.
7 Бібліотеки України у 2 пол.17-18 ст
8 Внесок М. Драгоманова в українську та європейську культуру
9 Внесок Олександра Довженка у розвиток українського та світового кінематографа
10 Внесок укр. діаспори в розвиток культури України.
11 Внесок укр.митців в розв обр. мист в 19 на поч.. 20 ст.
12 Внесок українських вчених у розвиток військово-промислового комплексу СРСР.
13 Внесок українських вчених у розвиток космічної техніки та авіаційного будівництва.
14 Внесок українських медиків у розвиток медицини в Російській імперії 18 століття
15 Внесок українських медиків у розвиток медицини російської імперії у 18 ст
16 Вплив української культури на розвиток культур інших народів
17 Громадсько політична й освітня діяльність християнських братств.
18 Демографічна ситуація та міграційні процеси наприкінці 19 - початку 20 ст
19 Демократична спрямованість в розвитку укр. драматургії і театру 19 ст .
20 Джерельна і наукова база української культури
21 Драгоманов, Зібер, Подолинський, Туган-Барановський.
22 Друкарство України 15-18 ст
23 Етапи виникнення та розвитку української мови
24 Етичні ідеї в працях українських письменників і філософів та їх вплив на розвиток філософської думки в Росії 19 ст
25 Завдання, проблеми та перспективи розвитку культури України
26 Запровадження християнства та його роль в розвитку культури укр. народу.
27 Заснування Української академії мистецтв. Діяльність О. Архипенка, Кричевського, Бойчука, Мурашко, Бурачка.
28 Київська митрополія у духовному житті слов'ян
29 Криза радянського українського театру 60-80 рр 20 ст
30 Культура населення скіфо-сарматської доби
31 Культура трипільської цивілізації
32 Кіномистецтво України
33 Література української діаспори 20 - 21 ст
34 Літературні процеси в Україні 17-18 ст
35 Літературні процеси в Україні в 1991-2015рр..
36 Музичне мистецтво 14-17 ст
37 Музичне мистцтво України в 60 80х 20 ст
38 Місце і роль києво-могилянської академії у суспільно політичному житті українського та інших словянських народів.
39 Народний епос і література київської русі.
40 Наступ рос. Царизму на укр. Культ у др. Пол. 19-поч 20 ст.
41 Наступ сталінського режиму на українську культуру у повоєнний період.
42 Наступ сталінізму на українську культуру в 1930-х рр.
43 Національно- культурне будівництво в Україні 1917 - 1918
44 Образотворче мис-тво, драматургія і театр у 14 - пер. пол. 17 ст.
45 Освіта вУкраїніу 14-першій половині 17 ст..
46 основні наукові центри України та їх досягнення в галузі математичних і природничих знань в 20 ст
47 Особливості й тенденції розвитку найки в україні в 60-80 рр 20 ст.
48 Острозька академія
49 Передумови й причини берестейської унії. Реформи Петра Могили
50 Політика сталінського режиму в галузі культури на західноукраїнських землях 30-50рр. 20 ст
51 Політика українізації її суть та наслідки
52 Політичні репресії 70-х рр. ХХ ст. Занепад культури України.
53 Початкова і середня освіта в 19 ст
54 Предмет і завдання курсу “Історія української культури”.
55 Проблеми взаємодії укр. культури з рос. Хвильовий «Геть від Москви»
56 Проблеми релігійного життя в Україні радянського періоду.
57 Проблеми розвитку матеріальної культури в Україні в роки незалежності
58 Проблеми розвитку матеріальної культури в Україні доби незалежності.
59 Проблеми становлення української радянської літератури в 1917-30 рр
60 Підпорядкування київської митрополії московському патріархату
61 Пісенна творчість українського народу в 18 ст. Климовський, Їхав козак за Дунаєм
62 Реалістичні, традиційні і творчі шляхи української драматургії і театрального мистецтва на початку 20 ст
63 Релігійна та світська література доби другої половини 13-16 століття
64 Розвиток драматургії і театру. Демократичні зміни в театральному мистецтві в др.. пол. 17-18ст.
65 Розвиток науки в другій половині 17-18 ст
66 Розвиток наукових знатьв Україні протягом в XIV — першій половині XVII ст.
67 Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури
68 Ролі українського духовенства у культурно релігійному житті Московської церкви кінця 17 18 ст
69 Самобутність і своєрідність культури східнослов'янських племен на території України
70 Спільне й відмінне в розвитку освіти на укр.. землях у др.. пол.. 17-18 ст.
71 Становище науки України доби незалежності: проблеми і досягнення.
72 Суперечливий характер діяльності православної церкви в другій половині 13 16 ст
73 Суперечливий характер національної й культурної політики КПРС-КПУ в 60-80-х рр.. 20 ст.
74 Суперечливий характер та наслідки культурної революції в 20-30рр 20 ст
75 Суперечливий характер українського радянського кіномистецтва в 60- 80-х 20 ст
76 Творчість М. Гоголя і українська культура
77 Традиційно-побутова культура і звичаї укр. народу в 17-18ст.
78 Українська культура в роки Другої світової війни
79 Українська література 19 століття та її вплив на формування національної й політичної свідомості народу.
80 Українська мова і мовна політикав Російській імперії у 19 ст
81 Українське козацтво - вагоме джерело української культури
82 Український театр 1917-30-х рр
83 Усна народна творчість, літописання та полемічна літ. В 2 пол. 17-18ст.
84 Уснопоетична творчість українського народу у другій половині 13 16ст
85 Успіхи й проблеми розвитку образотворчого итецтва 60-80 рр. 20 ст.
86 Фольклор і література другої половини XVI — першої половини XVII ст.
87 Філософія Г.Сковороди
88 характеристика культури і її функціональної ролі в суспільстві
89 Шлях розвитку українського народознавства
90 Іван Вишенський
91 Історико - мемуарна проза, літописи доби другої половини 13-16століття
06.06.2016; 20:17
хиты: 5865
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь